2021 – ROK KOVOVÉHO BUVOLA

Každý rok má vždy svoji vlastní osobitou energii, která nás všechny svým působením ovlivňuje. Kovová Krysa, která nám dělala společnost celý rok 2020, se pomalu loučí a 12. února 2021 usedne na pomyslný trůn ročních vládců Kovový Buvol.

Při práci s energiemi jednotlivých roků je důležité respektovat a využívat pravidlo návaznosti. Garanti jednotlivých roků na sebe vždy navazují, využívají předchozí energii a dále s ní pracují a rozšiřují ji. Jako první bychom si tedy měli uvědomit z čeho vycházíme a na co navazujeme. Je také dobré mít na paměti, že každý rok nám přináší příznivé i nepříznivé podmínky. A my bychom si měli být vědomi těch nepřiznivých a být na ně připravení, ale snažit se využít a soustředit se hlavně na ty příznivé, které nám mohou pomoci na naší další cestě.

Na co tedy rok Kovového Buvola navazuje?

Garantem roku 2020 byla Kovová Krysa. A protože Krysa je také prvním znamením čínského zvěrokruhu, otevřela zároveň cestu do nového dvanáctiletého cyklu (2020 – 2031), ve kterém se vždy vystřídají všechna znamení. V roce 2020 nám tedy vládly silné energie změn a nového. Kovová Krysa nám měla pomoct hledat nové cesty do budoucnosti.

Měli jsme si uvědomit, že to, co doteď bylo už skončilo a už se to nevrátí. Bylo důležité oprostit se od lpění na minulosti a starém a otevřít se novému a změnám. Udělat si ve svém životě pořádnou inventuru a pustit vše, co už nefunguje nebo nám to neslouží (to se týká jak věcí, tak třeba i lidí a různých aktivit, našich myšlenek, programů, přesvědčení, vzorců chování atd.). Netahat si do budoucnosti tíhu minulosti a tím si tu budoucnost zbytečně zkomplikovat.

„Neboj se změny. Možná to dopadne ztrátou něčeho dobrého, ale pravděpodobně to dopadne získáním něčeho lepšího.“ Ralph Smart

Pokud jste takovou inventuru ve svých životech nestihli, tak pro vás mám dobrou zprávu….letošní energie budou velmi podobné těm loňským a i letos ještě budeme pokračovat  ve změnách a přípravách na nový začátek a novou budoucnost. Takže máme stále šanci si svůj život stabilizovat, dát si ho do pořádku, napravit nebo se zbavit všeho, co nám v životě nefunguje, co už nám nepomáhá a nikam nás neposouvá. Nastavit si nová pravidla našeho fungování ve všech oblastech našeho života a vykročit vstříc budoucnosti bez zbytečných zátěží z naší minulosti.

Jaký potenciál rok Kovového Buvola přináší?

Nejprve je třeba si uvědomit, jaké energie nám letos budou vládnout. Roční vládce Buvol přináší energii hluboké jinové Vody. Dále je to energie jinového a jangového Kovu. Proto říkáme rok Kovového Buvola. Kombinace těchto energií pak určuje, co a jak je vhodné letos dělat, abychom maximálně využili podporu vnějších energií.

Kovová Krysa nám v loňském roce mohla ukázat opravdu mnoho cest a možností pro naši budoucnost – to je její síla potenciál – hledat a zkoumat různé cesty, komunikovat, hledat a analyzovat informace. Měli jsme si uvědomit, CO všechno je možné a kam, k jakému cíli, může naše další cesta směřovat.

A právě Kovový Buvol, který bude vládnout roku letošnímu, nám může pomoci s tím konečným rozhodnutím a výběrem té nejlepší cesty, po které dojdeme k tomu cíli, který chceme. Letos bychom měli vzít do úvahy všechny ty možnosti a příležitosti, které mohl loňský rok přinést, přemýšlet o nich, pevně se rozhodnout jak a kudy dál, a také se na tu naši novou cestu připravit a vytvořit si pro ni ty nejlepší podmínky a zázemí.

Nová cesta nemusí ale nutně znamenat jiná cesta. Není to o tom, že bychom se museli vydat po úplně nové cestě, zahodit vše, co jsme až doteď dělali a začít dělat něco úplně jiného. Můžeme dál pokračovat v tom, co děláme, ale přizpůsobit tu naši cestu nové a měnící se době. Hledat třeba nové přístupy, které přináší současná doba. Začít přemýšlet nově a o novém. Otevřít se změnám a začít dělat věci jinak (lépe, kvalitněji, využít nové možnosti, přístupy, nástroje, technologie atd.). Hledat možnosti jak to „staré“ využít novým způsobem a pro tvorbu nového. A mít také na paměti, že všechny tyto změny nám mají ulehčit život, ne nám ho zkomplikovat.

„Není tvým úkolem chápat cestu druhých nebo ji odsuzovat. Tvým úkolem je poznat svou vlastní cestu a s radostí po ní kráčet.“ B. Mohr

Letos si připravujeme dobrou odrazovou půdu pro rok 2022, kterému bude vládnout Vodní Tygr. Roky 2020 a 2021 jsou spíše takové přípravné roky na ten nový začátek a nové dvanáctiletí. Krysa nám měla pomoct si ujasnit CO chceme. Za pomoci Buvola bychom k tomu CO měli letos najít cestu a rozhodnout se pro ni (tedy najít to JAK, ten způsob a řešení). A Vodní Tygr už se bude chtít na tu cestu vydat, zbytečně nepřemýšlet a udělat rázný skok dopředu. A čím více času budeme letos věnovat přípravě, promýšlení (nebo spíše vymýšlení) a plánování naší budoucnosti, tím více se nám může v nadcházejících letech dařit.

Jak můžeme energie roku Kovového Buvola využít, aby se nám dařilo co nejlépe?

Aby Buvol mohl svůj potenciál a sílu využít potřebuje hlavně svůj čas, svoje tempo a svůj prostor. Nespěchejte proto na sebe a netlačte zbytečně na pilu. Nemusíte tu svoji novou cestu vidět hned teď v lednu. Máte na to skoro celý rok. Ideálně bychom si měli ujasnit JAK A KUDY DÁL do září a pak využít říjnové, tzv. Mezidobí země k tomu, abych se na příchod Vodního Tygra a rok 2022 pořádně připravili. Ale pokud to do září nestihnete, vůbec nevadí, netlačte na sebe a nechávejte si na vše tolik času, kolik budete potřebovat.

K Buvolovi patří tzv. trigram Hora, a to je energie vědění, tj. měli bychom vědět, ne si jen myslet. Nedělejte zbrklá rozhodnutí a nikam nespěchejte. Nechte všechna semínka vašich myšlenek, nápadů a záměrů dostatečně uzrát. Ta cesta se před vámi v pravý čas ukáže a vy budete VĚDĚT, že je to ono.

Dopřejte si letos čas na zpomalení a zklidnění. Vraťte se sami k sobě a pořádně si promyslete, zpracujte a analyzujte ty možnosti a informace, které teď máte. Najděte si nějaké místo, kde si budete moct dělat chvilky sami pro sebe (ať už je to pokoj, křeslo, pohovka atd.) Pokud budete mít možnost, tak se klidně na den, dva či několik dní někam zavřete, odpojte se od všech vnější vlivů (vypněte mobily a počítače) a buďte jen sami se sebou a svými myšlenkami.

Nespěchejte na sebe, tuto energii můžeme přirovnat k energii těhotenství. Plod musí také dostatečně „uzrát“ a dítě potom ví samo, kdy má přijít na svět. Jde o to, netlačit na výsledek a uvědomit si, že my nejsme ti, kdo rozhoduje, kdy přijde ten AHA moment a ta cesta se před námi ukáže.

Naslouchejte svému srdci a svojí intuici a nenechte se ničím a nikým vyrušovat. Teď je to o vás a o rozhodnutí se o vaší budoucnosti. Ne o tom, co vám, kdo říká, že byste měli dělat, o přizpůsobování se druhým atd. To rozhodnutí, které letos uděláte musí vycházet z vás, musí vám odpovídat a musíte z něj mít dobrý vnitřní pocit. Pokud se letos pro něco pevně rozhodnete může to mít opravdu velkou sílu.

„Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“ Benjamin Franklin

Zamyslete se kým jste, když jste opravdu sami sebou. Každý z nás je jedinečný a máme jiné přirozené nastavení, jiný potenciál a jinou životní cestu. Nemá proto smysl se s někým porovnávat, s někým soutěžit, snažit se někoho napodobovat nebo žít podle očekávání našeho okolí. K lepšímu sebepoznání a uvědomění si vašeho přirozeného nastavení, silných stránek a talentů, vám může pomoci také osobní astrotyp (více ZDE). Být sám sebou, nechat zářit své vnitřní světlo a rozdávat a rozvíjet své dary a talenty, je ten největší dar, který můžete dát sobě, ale i lidem kolem vás.

Energie Buvola je hodně o dlouhodobém plánování a my se stále nacházíme na začátku nového dvanáctiletí. Proto bychom měli mít aspoň nějakou představu toho, kde chceme za těch dvanáct let být a vybrat si takovou cestu, kde bude potenciál dalšího rozvoje. A pokud nedohlédnete tak daleko, tak si udělejte alespoň představu, kde chcete být za tři nebo pět let. Teď hledáme spíše dlouhodobější cestu. Buvol je takový budovatel a jeho energie nám může pomoci začít budovat něco opravdu velkého, pevného, stabilního a dlouhodobého.

Zavřete na chvíli oči a představte si teď Buvola. Ano, je to opravdu mohutné a silné zvíře. Jakmile se Buvol rozhodne jít po nějaké cestě, tak už ho často nic nezastaví. Je schopný zdolat i velké překážky a téměř vždy dosáhne svého cíle. Navíc Kovový Buvol je opravdu takový obrněný tank, který si vždy prorazí svoji cestu. Ale platí to bohužel i naopak. Když se Buvol rozhodne stát, tak s ním už nikdo a nic nehne.

A to je právě to, čemu bychom se měli letos vyhnout, tj. stagnaci a zastavení se. Máme sice letos zpomalit a dopřát si dostatek času pro sebe a přemýšlení. Ale zpomalit proto, že začíná něco nového a my se na to máme připravit a vymyslet kudy chceme, aby se dál ubíral náš život. Není to o tom, zůstat stát na místě a stagnovat. Protože jakmile se nerozhodneme a nebudeme před sebou mít žádný cíl, cestu a směr, můžeme se zablokovat na celý zbytek tohoto dvanáctiletí.

Všichni se letos tak trošku staneme takovým „Buvolem“ a můžeme si vypůjčit jeho vlastnosti a prorazit si cestu k cíli. Využijte tedy sílu a vytrvalost Buvola a dejte si letos za cíl najít tu vaši novou cestu, která vás dovede k cíli, a pevně se pro tuto cestu rozhodnout. Stabilizujte si letos svůj život a vytvořte si pevné zázemí pro to, kam chcete dojít.

A jakmile uděláte to rozhodnutí a  budete mít o té vaší další cestě jasno nebo už o ní třeba dokonce máte jasno, tak to zkrátka začněte pomalu dělat – zkoušejte, testujte, dolaďujte detaily atd.

Co nám může pomoci se pro naši novou cestu rozhodnout?

Jako první bychom si měli uvědomit, že pokud chceme někam dojít, je důležité si udělat jasno ve dvou věcech – KDE JSME a KAM CHCEME JÍT.

Jaká je naše současná realita ve všech oblastech našeho života. Na čem můžeme stavět, jakou cestu máme za sebou a z jakého místa se vydáváme dále. Měli bychom si uvědomit, co se nám loni (potažmo v předcházejících letech) povedlo, co nám funguje, a co nám nefunguje. V čem chceme pokračovat a co chceme dále rozvíjet. S čím musíme přestat a nechat to být, a co bude potřeba změnit. Na co můžeme navázat a vytvořit z toho to nové. V čem jsme dobří, jaké jsou naše přirozené talenty a silné stránky, co nám přináší radost a pocity vnitřního naplnění.

Musíme také znát ten náš cíl, KAM CHCEME JÍT a soustředit se na něj. Mít nějakou dlouhodobější vizi (ideálně těch dvanáct let nebo aspoň tři až pět let dopředu). Bez toho, aniž bychom věděli odkud a kam jdeme se nemůžeme rozhodnout, kterou cestou tam půjdeme.

Při tom rozhodování vycházejte opravdu z reality, sundejte si růžové brýle a mějte vše podložené daty, fakty a potřebnými informacemi. Ptejte se klidně lidí, kteří už mají v dané oblasti více zkušeností a poslechněte si i jejich názor. Není to o žádných domněnkách nebo o tom, co si myslíte. Je to o tom vědění a objektivní realitě.

Uvědomte si také jaké jsou vaše životní hodnoty a napište si třeba tři až pět vašich hodnot přes které tzv. nejede vlak. Ujasněte si také vaší vnitřní motivaci, PROČ je pro vás zrovna tento cíl důležitý a jaký to pro vás má smysl.

Udělejte si také aspoň základní plán s jednotlivými kroky, které budete muset na cestě k tomu cíli podniknout. Ale měl být to být plán, kterému budete opravdu věřit a budete si jistí, že jste schopní ho realizovat (nenechávat moc prostor nejistotě a pochybnostem). Letošní energie jsou také velmi vhodné na tvorbu dlouhodobějších tzv. vision boardů neboli nástěnek snů.

Čím si můžeme letos pomáhat?

Vzhledem k nastavení energií letošního roku může být vhodné co nejvíce pracovat s energiemi času. Nechávat si na vše potřebný čas, využívat plány a plánování, dělat si klidně detailní plány s jednotlivými milníky, které nás krok po kroku povedou k cíli. Pracujte s termíny, dělejte si tzv. TO DO listy. Dejte do vašeho života pravidelnost a využívejte sílu rituálů a vytvořte si klidně nějaké svoje nové rituály. Vše si taky raději několikrát kontrolujte a zabezpečujte (využívejte smlouvy, pojistky atd.).

Stále jsme ve fázi změn, buďte proto i nadále otevření změnám a novému a nelpěte na tom, že vše musíte dělat jako doteď. Pokud cítíte, že vám v životě nějaká oblast nefunguje, můžete to změnit (třeba nastavením nových pravidel atd.). Sledujte trendy a dění ve společnosti. Vnímejte jaké nastupují nové věci (nové technologie atd.), a pokud pro vás budou vhodné, tak je využijte.

Využívejte tzv. nápomocné přátelé a nebuďte na věci sami. Najděte si lidi, kteří vám budou oporou (klidně nějaké mentory, kouče, poradce atd.). Nechávejte si pomoct, a nevyčerpávejte si zbytečně svoji vlastní energii. Pokud něco neumíte nebo to není vaše silná stránka, zadejte to klidně někomu jinému. Nápomocný přítel nemusí být jen člověk, ale třeba nějaký systém, který vám ulehčí práci atd. Když něco nebudete vědět, ptejte se těch zkušenějších.

A co si letos raději více hlídat?

Hlídejte si tzv. „klapky na očích“, které Buvol občas má a pak si jde slepě za svým cílem, nekouká se napravo ani nalevo, a díky tomu může přijít o nějaké další příležitosti. Mějte stále oči otevřené a vnímejte okolní dění.

Buvol má také velmi silnou individualitu a my všichni můžeme mít tendence prosazovat hlavně své zájmy a názory, dělat si věci hodně po svém, jít hlavou proti zdi a jít do věcí silou a dominancí (ve vztahu, v rodině, v práci atd.).

Díky tomu pak mohou vznikat i celkem vyhrocené konflikty a „boje“ a můžeme si také udělat zbytečně hodně nepřátel. Toto bychom si tedy měli vědomě hlídat a snažit se spíše vždy o domluvu a spolupráci, hledat lidi, kteří nám pomůžou. Nejít proti sobě, ale snažit se ty naše síly spojit dohromady.

Vyhýbejte se také zbrklosti, hurá akcím a chaotickému jednání. Nechávejte čas, prostor a vlastní tempo také ostatním a nikoho do ničeho netlačte a nepostrkujte. Buvol umí být celkem agresivní a také velký cholerik. A věřte mi, že rozzuřeného Buvola potkat určitě nechcete ?.

Snažte se předcházet dlouhodobým blokům a zastavením se a stále postupujte plynule kupředu. Pokud vás něco dlouhodobě zablokuje, najděte si jinou cestu nebo způsob, jak danou věc udělat. Nenechte se stáhnout na dno, letos by nemuselo být jednoduché se z něj dostat zase nahoru.

Hlídejte si také přepracovanost a workoholismus. Neberte si toho na sebe víc, než jste schopni zvládnout. Dělejte si pravidelné přestávky, dostatečně odpočívejte a dopřávejte si kvalitní spánek. Jinak by mohlo celkem rychle dojít ke ztrátě energie. Udržujte si v životě spíše stabilitu a rovnováhu a vyhýbejte se dlouhodobým extrémům.

Obecný potenciál roku Kovového Buvola už tedy známe. S ohledem na naši budoucnost se může jednat o opravdu celkem důležitý rok. Rok přípravy na nový začátek, ve kterém bychom měli najít naši novou cestu nebo zlepšit a zkvalitnit tu stávající, a pro tuto cestu se taky pevně rozhodnout. Stanovit si nová pravidla našeho fungování, tu cestu promyslet a postavit ji na reálných a pevných základech.

Jaký ten rok ale opravdu bude, záleží v konečném důsledku na každém z nás. Energie roku nám jen přináší podmínky, které můžeme využít a které nám pomohou k tomu, aby se nám letos i v dalších letech dařilo. Rok 2021 může být opravdu dobrým základem pro naši dlouhodobou prosperitu, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Využijte této příležitosti naplno.

Každý z nás také může individuálně vnímat tento rok trošku jinak. Jinak mohou energie letošního roku působit na lidi narozené ve znamení Buvola, jinak na lidi narozené třeba ve znamení Koně nebo Draka atd. Ráda vám zdarma zašlu informace o tom, jaký vliv může mít letošní rok na jednotlivá znamení čínského zvěrokruhu. A vy si pak už můžete jen najít to vaše znamení, ve kterém jste se narodili. Stačí jen vyplnit formulář níže a do zprávy napsat 2021.

Můžete si také objednat zpracování vašeho osobního astrotypu, poznat lépe sami sebe a také zjistit, jak sladit energie letošního roku s vašimi vlastními energiemi.

Podívejte se na můj rozhovor o roce Kovového Buvola pro Příznaky transformace:

Ze srdce Vám přeji ať vás po celý letošní rok provází dobré zdraví, úsměv a dobrá nálada, ať necháte zářit své vnitřní světlo a rozhodnete se pro tu správnou cestu, která vás dovede k vaší vysněné budoucnosti a zajistí vám dlouhodobou prosperitu ve všech oblastech vašeho života.

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Vyplněním tohoto formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů, pro více informací klikněte na tento odkaz: Ochrana osobních údajů

zdroj obrázků: www.pixabay.com