MEZIDOBÍ ZEMĚ

Mezidobí země už jsem několikrát zmiňovala ve svých zpravodajích a článcích týkajících se energií jednotlivých měsíců. Nicméně považuji toto období za natolik důležité, že jsem se rozhodla vám o něm napsat něco více.

Jedná se o časový předěl mezi jednotlivými ročními obdobími (jaro, léto, podzim, zima), kterým vládnou jednotlivé elementy/prvky (dřevo, oheň, kov a voda). Mezidobí země vychází vždy na leden, duben, červenec a říjen. Je to čas, kterému vládne energie Země, která nám má pomoci připravit se na následující období. Něco skončilo a něco nového začíná, to si máme v mezidobí uvědomit. Každá sezóna má úplně odlišný charakter a mezidobí země nám dává prostor na zklidnění. Můžeme si uvědomit jednotlivé předěly v našem životě.

6. ledna začíná nejdůležitější mezidobí země z celého roku, kdy dochází také k předělu mezi dvěma roky. Jsme na začátku nového roku a to je výborná příležitost, využít všechny energie hned od začátku. Čím lepší budeme mít start, tím lepší nás čekají vyhlídky na úspěšný cíl. Ale lednové mezidobí také předchází jaru (bráno dle přírodních energií, ne dle kalendáře), kdy začínají vládnout průrazné a aktivní dřevěné energie a bude ten nejlepší čas k tomu, abychom naplno rozjeli všechny aktivity, které jsme si na letošní rok naplánovali. Říká se, že co si naplánujeme v lednovém mezidobí země, se podaří až na 80%. A to už je dobrý důvod k tomu, abychom našim plánům na celý rok věnovali nějaký čas, že? 😉

Energie Země zpomaluje a „usazuje“. Je to tedy velmi vhodné období pro konsolidaci našich aktivit. Země má ráda realitu a objektivní posouzení. Proto je v tomto období nejlepší čas k tomu, abychom své naplánované aktivity objektivně zhodnotili, srovnali si fakta a vše si řádně promysleli. Země má ráda sezení, je tedy dobé si na tyto myšlenky „sednout“, ať už sami, se svojí rodinou, kolegy v práci či obchodními partnery atd.

Určete si své hlavní kompetence, uvědomte si, v čem jste dobří, jaký je váš přirozený talent a jak můžete využít svoje silné stránky. Vymezte si svojí jasnou misi pro letošní rok. Stanovte si, z čeho budete vycházet, na co budete navazovat, čeho chcete do konce roku dosáhnout a také co nového musíte udělat či vytvořit, abyste svého cíle dosáhli atd.

Lednové mezidobí země se také kryje s vládou měsíčního garanta Buvola (více ZDE). Jak energie Buvola, tak energie Země jsou velmi vhodné na přemýšlení a zhmotňování pocitů. Je to tedy ideální období na vytvoření a detailní projití plánu na celý rok. Snažte se proto si v lednu udělat co nejvíce času sami na sebe, na své myšlenky a své plány. Snažte se je co nejlépe formulovat, ideálně až do detailů. Čím přesnější formulace vytvoříte, tím jasnější obraz svých cílů a vizí dosáhnete.  Můžete také pracovat s vizualizací a představovat si své cíle tak, že jsou již splněné. Dobrý nástroj je také nástěnka snů, kam si můžete dát obrázky svých vizí na následující rok a kterou si dáte na místo, kam se často díváte. Nebo se také poradit s nějakým svým poradcem, koučem, nechat si vyložit karty atd.

Můžete také využít energii prostoru a přemýšlet ve více uzavřeném prostoru, kde vás nic nebude rušit. Nebo se také uzavřít do sebe a využít třeba meditaci. Další pomůckou může být žlutá barva, která patří k energii země. Žlutá barva podporuje myšlení, ale také paměť. Na místo, kde budete o svých plánech přemýšlet, si můžete dát nějaké žluté doplňky nebo si můžete dělat poznámky do bloku se žlutými papíry atd.

Pozor však na jednu důležitou věc, vše co v tomto období vymyslíte, musíte v následujících měsících také proměnit v akci ;-).

Zde ještě pro úplný přehled uvádím termíny všech mezidobí země během roku:

6. 1. – 4. 2.

5. 4. – 4. 5.

7. 7. – 6. 8.

8. 10. – 6. 11