ASTROTYP

Co je to astrotyp?

Pixmac000083741695Astrotyp vychází ze starého čínského učení HAM YU, které v sobě spojuje znalosti čínské kosmologie, feng shui a čínské medicíny. Jedná se o typologii osobnosti nebo spíše analýzu osobnostních předpokladů. Nástroj pro lepší poznání a pochopení sebe sama. Můžeme jej také nazvat polem naší působnosti. Počítá se z datumu a hodiny narození a ukazuje, s jakými energiemi jsme přišli vybaveni na tento svět.

V okamžiku našeho narození vládly určité energie, na které jsme se v momentě prvního nádechu adaptovali. Tyto energie tvoří naše přirozené prostředí, naše pravé JÁ. Jejich skladba a zastoupení v Astrotypu vytvářejí z každého z nás jedinečnou bytost.

V astrotypu se pracuje se systémem pěti prvků/elementů  – Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. (Více o jednotlivých prvcích se můžete dočíst v mém článku ZDE.) Dále se zvířaty  čínského zvěrokruhu (většina z Vás asi zná zvíře, které vládlo roku, ve kterém jste se narodastrotypili, ale věděli jste, že podle toho který rok, měsíc, den a hodinu jste se narodili, v sobě každý máme 4 zvířata, která ovlivňují náš charakter a naše chování?).

Dále v astrotypu najdeme náš energetický náboj, který ukáže jaký přístup je pro nás více přirozený, zda bychom měli být spíše proaktivní nebo raději nechat věci více plynout a promýšlet je. Každý z nás je mix různých energií, které jsme dostali do vínku a to nejlepší co pro sebe můžeme udělat je uvědomit si jaké je naše pravé JÁ, začít žít svůj život, využívat naplno svůj potenciál a rozvíjet své přirozené talenty.

A co astrotyp určitě není? Pokud očekáváte nějaký horoskop, ze kterého se dá vyčíst Váš osud a Vaše budoucnost, tak tyto informace v astrotypu nenajdete :-).

Zkrácenou ukázku astrotypu pro informační účely jsem pro vás připravila ZDE.

Co nám astrotyp ukáže?

Kým jsme, když jsme opravdu sami sebou. Bohužel v životě jsme často ovlivněni okolím, rodinou, výchovou, školou, zaměstnáním, trendy, módou, společenskou poptávkou apod. Když žijeme na základě společenské poptávky, nejsme sami sebou a jdeme proti svým energiím. Což často způsobuje vyčerpání, napětí, stres a nemoci.

Astrotyp je vyjádřením našeho potenciálu. Díky astrotypu poznáme všechny naše vlastnosti, uvědomíme si svoje silné stránky, které bychom měli rozvíjet, ale také slabé stránky, které je třeba přijmout a pracovat na nich. Lepší poznání sebe sama nám pak umožní maximálně efektivně využívat své životní energie a  přirozené talenty.

Přirozený talent nám byl dán proto, abychom jej v životě rozvíjeli a rozdávali ho tam, kde je ho za potřebí a těm, kterým chybí. Využíváním a rozvojem talentu také určujeme svoji životní cestu a pomůže nám to při volbě povolání. Astrotyp nám také prozradí, co si máme vnést do života, abychom se cítili v pohodě. Zjistíme jaká práce je pro nás vhodná. Všechna tato zjištění nám budou pomáhat s naším osobním růstem a rozvojem. Pokud se svému talentu věnujeme a rozvíjíme ho, automaticky jsme v souladu sami se sebou a začneme prožívat pocity štěstí a naplnění. Nicméně jenom talent sám o sobě samozřejmě nestačí. K talentu je pak potřeba přidat také zaujetí a vášeň pro danou věc, bavit se tím, co děláme, najít si formu, která nám vyhovuje a skrze tu pak svůj talent vyjadřovat.

„Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“ Benjamin Franklin

Astrotyp nám může také prozradit více o našem zdraví a ukázat potenciální rizika nemocí a zátěží našich orgánů. Zjistíme co dělá dobře „našim zvířatům“ a kdy naopak mohou onemocnět a následně pak i my. Pokud žijeme v souladu s energiemi podle svého astrotypu, začneme si v životě vytvářet rovnováhu, nebudeme se zbytečně vyčerpávat a tím si zkracovat život. Je to klíč k harmonickému životu a toho můžete dosáhnout jen tehdy, když budeme žít ve své přirozenosti, kterou Vám astrotyp odkryje.

Doporučuji nechat si astrotyp vypracovat i v případě, že Vás nic netrápí, netíží, neřešíte žádný problém a neprožíváte žádnou životní krizi. Astrotyp je dobrý pomocník i v dobách klidu. Bude Vám vždy nablízku a můžete do něj nahlédnout, kdykoliv to budete potřebovat. Díky němu budete lépe připraveni na horší chvilky, které můžou ve Vašem životě nastat.

Díky astrotypu si uvědomíme, jací opravdu přirozeně jsme, co nám dodává nebo naopak ubírá energii. Pochopíme lépe sami sebe, naše chování a postoje a přestaneme si spoustu věcí vyčítat a srovnávat se s lidmi ve svém okolí. Získáme také větší sebedůvěru v určitých oblastech našeho života. Pokud žijeme proti své přirozenosti (aniž bychom to třeba věděli), vede to většinou k pocitům nespokojenosti, únavě, neschopnosti se pohnout dál, stagnaci, problémům v partnerském životě nebo v práci a většinou to pak končí různými nemocemi. Každý jsme zkrátka originál, který zná svoji cenu i své slabosti. Nemusíme se do ničeho nutit a dělat věci proti své přirozenosti.

Skrze poznání vlastního JÁ, pak můžeme také snáze přijmout a pochopit ostatní. Pokud znáte i astrotypy Vašich blízkých, snáze pochopíte i to, kdo jsou lidé kolem Vás (ať už partneři, děti, rodiče či kolegové v práci). Tím pak získáte lepší nadhled nad většinou situací, do kterých se s těmito lidmi dostáváte a budete mít větší pochopení pro jejich chování, názory, reakce a postoje.

Astrotyp je také dobrým pomocníkem při výchově a vedení dětí a také při rozhodování o jejich studiu. Je velmi užitečné a důležité rozpoznat tuto přirozenost a schopnosti u dětí a vést je k rozvoji jejich talentů. Nenutit je jít směrem, na který přirozený talent nemají a který je tedy bude jen zbytečně zatěžovat a vyčerpávat. Spousta konfliktů mezi rodiči a dětmi vzniká právě kvůli rozporu mezi představami rodičů o dítěti. O tom jaké by mělo být, jak by se mělo chovat a čím by mělo být a mezi přirozeností a pravým já jejich dětí, kterým pak nedávají prostor pro jejich originalitu.

Astrotyp je dále možno využít ke zpracování partnerského korelátu, což je srovnání dvou astrotypů, které nám pomáhá zorientovat se v mezilidských vztazích (partneři, rodič – dítě, sourozenci či kolegové v práci). Na astrotyp je také vhodné navázat zpracováním charakteristiky Vašeho čísla ming kua, které ukazuje další informace o Vaší osobnosti a může Vám pomoci blíže poznat charakter Vašeho života, v čem byste svoje talenty měli uplatnit a jak byste si měli nastavit jednotlivé oblasti Vašeho života a vnést si tak do života větší rovnováhu.

Pixmac000082918421

A co je k výpočtu astrotypu potřeba?   Stačí pouze datum, hodina a místo Vašeho narození. Pokud neznáte svou hodinu narození dá se většinou zjistit v porodnici či na matrice.

Jak dlouho takový výklad trvá a kolik Vás to bude stát? Záleží jakou formu výkladu zvolíte. Nabízím možnost objednat si písemné zpracovní rozboru Vašeho astrotypu, které Vám ve formátu PDF zašlu na email. Rozsah tohoto zpracování je cca 25 – 30 stránek A4 a cena tohoto zpracování je 1 100Kč.

Získáte tak velmi podrobnou a obsáhlou analýzu Vaší osobnosti. Najdete zde informaci o Vašem energetickém náboji, informaci o vlivu pvků a zvířat v astrotypu na Vaši osobnost, základní charakteristiku Vašeho čísla ming kua a také informaci o možném uplatnění v pracovní oblasti.Vliv prvků v astrotypu na jednotlivé etapy Vašeho života, a v neposlední řadě také informaci o potenciálních prenatálních a postnatálních zdravotních zátěžích vašich orgánů. Jedná se spíše o preventivní informace, kterým orgánům a oblastem je třeba věnovat více pozornosti a zbytečně je nezatěžovat. Pokud budete mít po přečtení astrotypu další dotazy, ráda Vám je zodpovím.

Možná upřednostňujte osobní výklad a konzultaci, která je více interaktivní. Abych Vás nezahltila velkým množstvím informací, tak v  případě osobního rozboru se zaměříme zejména na Váš energetický náboj a vliv jednotlivých prvků a zvířat v astrotypu na Vaši osobnost. Cena osobní konzultace je 500Kč/hodina. Více v záložce služby a ceník. Potkat se můžeme v Praze nebo v Benešově u Prahy.

Co na výklad astrotypu říkají moji klienti? Podívejte se na jejich reference SEM.

Jaké je tedy Vaše rozhodnutí? Chcete lépe poznat a pochopit sami sebe? Svůj potenciál, silné a slabé stránky a své přirozené talenty? Svoje potřeby, reakce a chování? Nebo talenty, chování a potenciál Vašich dětí? Zajímá Vás, co vše o Vás prozradí datum narození? Pak mě stačí kontaktovat na e-mailu zuzana_zeidlerova@seznam.cz nebo na telefonu +420 724 916 803. Využít můžete také formulář v záložce kontakt.

Nebo Vás astrotyp zaujal, ale stále si nejste jisti co přesně od něj čekat a zda je to pro Vás to pravé? V tom případě mi můžete napsat nebo zavolat. Ráda Vám zodpovím všechny další dotazy, které Vás  ohledně astrotypu napadají.