ASTROTYP

Co je to astrotyp?

Pixmac000083741695Astrotyp vychází ze starého čínského učení HAM YU, které v sobě spojuje znalosti čínské kosmologie, feng shui a čínské medicíny. Jedná se o typologii osobnosti, nebo spíše o analýzu osobnostních předpokladů, která nám umožní hlubší poznání a pochopení sebe sama. Počítá se z data a hodiny našeho narození.

V astrotypu se pracuje se systémem pěti prvků/elementů  – Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Dále takastrotypé se znameními/zvířaty čínského zvěrokruhu. Většina z vás asi zná znamení, které vládlo roku, ve kterém jste se narodili, ale věděli jste, že podle toho který rok, měsíc, den a hodinu jste se narodili, v sobě každý máme 4 zvířata, která ovlivňují náš charakter a naše chování?   

Skladba jednotlivých prvků, energetický náboj a kombinace zvířat v astrotypu, pak v každém z nás vytváří jedinečný mix, který určuje náš potenciál, přirozené nadání a talenty, naše vlastnosti, potřeby a také silné a slabé stránky.

Co nám astrotyp ukáže?

Kým jsme, když jsme opravdu sami sebou. Je to vyjádření našeho potenciálu, jací můžeme být. Tedy máme v sobě uvedené energie elementů a zvířat a je na nás, zda jejich potenciál využijeme. Je to, jako když si představíte semínko. Semínko v sobě má potenciál krásného stromu, keře, či květiny. Vše záleží na tom, zda se o semínko staráme, dáme mu ten správný prostor, půdu a výživu, kterou potřebuje, pak vyroste do krásného stromu, keře či rostliny bez velké námahy a naplno využije svůj potenciál. Pokud mu podmínky, které potřebuje, nedáme, pak potenciál semínka není využit.

Stejně tak my všichni, jsme takové „semínko“ s určitým vrozeným potenciálem a astrotyp je takový návod k jeho úspěšnému pěstování. Ale jsme právě již od dětství ovlivněni rodinou, výchovou, okolím, školou atd. A často svou přirozenost potlačíme, žijeme na základě společenské poptávky, přizpůsobujeme se někomu jinému, snažíme se ostatním vyhovět, srovnáváme se s druhými a nejsme sami sebou. Pokud však chceme žít šťastný a spokojený život, tak tuto svoji přirozenost úplně přehlížet a potlačit nemůžeme.

Díky astrotypu lépe poznáme naše přirozené nastavení, všechny naše vlastnosti a potřeby, uvědomíme si lépe svoje silné stránky, které bychom měli rozvíjet, ale také slabé stránky, které je třeba přijmout a pracovat na nich. Uvědomíme si, co nám dodává nebo naopak ubírá energii. Lepší poznání sebe sama nám pak umožní maximálně efektivně využívat své životní energie a přirozené talenty.

Přirozený talent nám byl dán proto, abychom jej v životě rozvíjeli a rozdávali ho tam, kde je ho za potřebí a obohatili tak život lidí kolem nás. Využíváním a rozvojem talentu také určujeme svoji životní cestu a pomůže nám to při volbě našeho povolání, ale také třeba koníčků. Astrotyp nám také prozradí, co si máme vnést do života, abychom byli spokojení a cítili se dobře. Zjistíme, jaká práce je pro nás vhodná. Všechna tato zjištění nám budou pomáhat s naším osobním růstem a rozvojem.

Pokud se svému talentu věnujeme a rozvíjíme ho, automaticky jsme v souladu sami se sebou a začneme prožívat pocity štěstí a naplnění. Nicméně jenom talent sám o sobě samozřejmě nestačí. K talentu je pak potřeba přidat také zaujetí a vášeň pro danou věc, bavit se tím, co děláme, najít si formu, která nám vyhovuje a skrze tu pak svůj talent vyjadřovat.

„Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“ Benjamin Franklin

Pokud žijeme proti své přirozenosti, vede to většinou k pocitům nespokojenosti, únavě, neschopnosti se pohnout dál, stagnaci, problémům v partnerském životě nebo v práci a většinou to pak končí různými nemocemi. Může se samozřejmě stát, že někdo v souladu se svou přirozenosti nežije, ale i tak je v životě spokojený, pak je to v pořádku a není třeba nic měnit. Pokud se však stane, že je člověk nespokojený je potřeba si vnést do života to, co mi dělá dobře a naopak se vyvarovat toho, co mi dobře nedělá, co mi energii ubírá. A hlavně rozvíjet věci, na které mám přirozený talent, jelikož ty mi jsou od ruky a energií mě dobíjí a nevyčerpávají.

S čím nám astrotyp pomůže?

Doporučuji nechat si astrotyp vypracovat i v případě, že vás nic netrápí, netíží, neřešíte žádný problém a neprožíváte žádnou životní krizi. Astrotyp je dobrý pomocník i v dobách klidu. Bude Vám vždy nablízku a můžete do něj nahlédnout, kdykoliv to budete potřebovat. Díky němu budete lépe připraveni na horší chvilky, které můžou ve vašem životě nastat.

Díky astrotypu získáme větší sebedůvěru a uvědomíme si, každý člověk je jiný, každý má jiná nadání a talenty a díky tomu je každý z nás jedinečný. Pochopíme lépe sami sebe, naše chování a postoje a přestaneme si spoustu věcí vyčítat. Uvědomíme si, že se nemusíme s nikým srovnávat, s nikým soutěžit a nikoho napodobovat. Buďte sami sebou, všichni ostatní už existují.

„Život není o porovnávání a soupeření, každý je na jiné cestě a každý je jedinečný.“ Willam Paul Young

Díky poznání vlastního JÁ, pak můžeme také snáze přijmout a pochopit ostatní. Pokud znáte i astrotypy vašich blízkých, snáze pochopíte i to, kdo jsou lidé kolem vás (ať už partneři, děti, rodiče či kolegové v práci). Tím pak získáte lepší nadhled nad většinou situací, do kterých se s těmito lidmi dostáváte a budete mít větší pochopení pro jejich chování, názory, reakce a postoje.

Astrotyp je také dobrým pomocníkem při výchově a vedení dětí a také při rozhodování o jejich studiu. Je velmi užitečné a důležité rozpoznat tuto přirozenost a schopnosti u dětí a vést je k rozvoji jejich talentů. Nenutit je jít směrem, na který přirozený talent nemají a který je tedy bude jen zbytečně zatěžovat a vyčerpávat. Spousta konfliktů mezi rodiči a dětmi vzniká právě kvůli rozporu mezi představami rodičů o dítěti. O tom jaké by mělo být, jak by se mělo chovat a čím by mělo být a mezi přirozeností a pravým já jejich dětí, kterým pak nedávají prostor pro jejich originalitu.

Astrotyp je dále možno využít ke zpracování partnerského korelátu, což je srovnání dvou astrotypů, které nám pomáhá zorientovat se v mezilidských vztazích. Na astrotyp je také vhodné navázat zpracováním charakteristiky čísla ming kua, které ukazuje jak bychom si měli nastavit jednotlivé oblasti našeho života a vnést si tak do něj větší rovnováhu.

Můžete se také podívat na můj rozhovor a astrotypu pro youtube kanál Příznaky transformace.

Pixmac000082918421

A co je k výpočtu astrotypu potřeba?  

Stačí pouze datum, hodina a místo vašeho narození. Pokud neznáte svou hodinu narození dá se většinou zjistit v porodnici či na matrice. Astrotyp vám mohu vypracovat i v případě, že hodinu narození neznáte, i tak v něm najdete mnoho užitečných informací.

Jak dlouho takový výklad trvá a kolik Vás to bude stát?   Více v záložce služby a ceník.

Co na výklad astrotypu říkají moji klienti? Podívejte se na jejich reference SEM.

Chcete vědět jaké je vaše přirozené nastavení? Jaké jsou vaše dary, talenty, silné ale také slabé stránky? Co vám dodává nebo naopak ubírá energii? Jaká práce je pro vás vhodná? Chcete lépe pochopit svoje potřeby a svoje chování? Máte odvahu prozkoumat i  hluboká zákoutí vaší duše a pohlédnout do nastaveného zrcadla? Jaké je vaše rozhodnutí?  Zajímá vás, co vše o vás prozradí datum narození? 

OBJEDNAT ASTROTYP

Nebo Vás astrotyp zaujal, ale stále si nejste jisti co přesně od něj čekat a zda je to pro vás to pravé? V tom případě mi můžete napsat nebo zavolat. Ráda Vám zodpovím všechny další dotazy, které vás  ohledně astrotypu ještě napadají.

Pokud vás sebepoznání zajímá více do hloubky a máte radši větší vedení a dlouhodobější spolupráci, bude mou velkou radostí vás podporovat a provázet na cestě za objevením vašeho Ikigai – více ZDE.