MING KUA

Pixmac1Osobní ming kua (někde také ming gua) nebo osobní číslo člověka se počítá z roku našeho narození. Tato metoda vychází z tradičního čínského učení Feng Shui. Jedná se o osobní profil člověka, který nám ukáže, jak si máme nastavit jednotlivé oblasti svého života (vztahy, rodinu, kariéru, domov, okolí, přátele atd.) tak, aby nám to pomáhalo dosáhnout na naší životní cestě větší spokojenosti, štěstí, pocitů naplnění, rovnováhy a harmonie. Jak si máme nastavit svůj život, aby nám to co nejvíce vyhovovalo a odpovídalo. Znalost Vašeho čísla ming kua a jeho charakteristika Vám také pomůže s lepší orientací a směřováním na cestě životem.

„Není tvým úkolem chápat cestu druhých nebo ji odsuzovat. Tvým úkolem je poznat svou vlastní cestu a s radostí po ní kráčet.“ B. Mohr

A jaké jsou tedy oblasti našeho života, se kterými ming kua pracuje?

Podle čtverce Bagua (Pakua) nebo také podle magického čtverce LO SHU, máme v našem životě 9 základních oblastí, mezi kterými by měla být rovnováha a my bychom mezi ně měli rovnoměrně rozdělit náš čas a energii. Tento čtverec možná znáte z Feng shui prostoru, kde se přikládá na náš byt či dům a jednotlivé místnosti a podle kterého se pak určí, kde máme v prostoru jaký sektor. Stejný čtverec se dá použít ale i na člověka, a tím zjistit nejvhodnější nastavení základních oblastí v našem životě. Těmi oblastmi jsou:

ming gua

Charakteristika čísel Ming kua vychází z teorie a symboliky pěti prvků/ elementů a každé z devíti čísel ming kua patří k některému prvku (Dřevo, Oheň, Země, Kov či Voda). Podle teorie čísla Ming kua působí prostor a čas jinak na muže a jinak na ženy. Muž a žena narození ve stejném roce, tak mají každý jiné číslo ming kua. Také každý rok má svoje číslo ming gua a dle toho v jaké oblasti se daný rok nachází Vaše číslo, tak tato oblast pro Vás může být daný rok významná a měli byste jí věnovat zvýšenou pozornost.

Před vypracováním charakteristiky ming kua je velmi vhodné (ale ne nezbytné) znát také svůj Astrotyp. Ming kua Vám pak dobře poslouží k doplnění informací z Vašeho astrotypu. Astrotyp Vám ukáže Váš potenciál a talenty, charakter osobnosti a Vaše silné a slabé stránky. Ming kua pak ukazuje další informace o Vaší osobnosti a pomůže vám blíže poznat charakter Vašeho života. V čem byste Vaše talenty měli uplatnit a jak byste si měli jednotlivé oblasti Vašeho života nastavit. Co v každé oblasti podporovat a aktivovat a na co si naopak dávat pozor.

„Neřekla bys mi, prosím, kudy odtud mám jít?“ řekla Alenka
„To závisí na tom, kam se chceš dostat,“ řekla Kočka.
„To je mi skoro jedno, kam.. “ řekla Alenka.
“Pak je docela jedno, kudy půjdeš,“ řekla Kočka.

(Lewis Carroll – Alenka v kraji divů a za zrcadlem)

Znáte svoji cestu nebo prostě jen jdete? Pokud byste chtěli svoji cestu blíže poznat a nastavit si v životě rovnováhu, doporučuji nechat si vypracovat charakteristiku Vašeho čísla ming kua.

Co k výpočtu Vašeho čísla ming kua potřebuji?   Stačí pouze datum Vašeho narození.

Jaká je cena rozboru čísla Ming kua? V současné době poskytuji pouze písemné zpracování, které Vám zašlu na Váš email. Cena tohoto zpracování je 600Kč (v případě, že si u mě objednáte také zpracování vašeho astrotypu je cena rozboru čísla Ming kua 350Kč)

OBJEDNAT ROZBOR MING KUA