2020 – ROK KOVOVÉ KRYSY

Každý rok má vždy svoji vlastní osobitou energii, která nás všechny svým působením ovlivňuje. Zemský Vepř, který nám dělal společnost celý rok 2019, se pomalu loučí a 25. ledna 2020 usedne na pomyslný trůn ročních vládců Kovová Krysa.

Při práci s energiemi jednotlivých roků je vždy důležité respektovat a využívat pravidlo návaznosti. Garanti jednotlivých roků na sebe vždy navazují, využívají předchozí energii a dále s ní pracují a rozšiřují ji. Jako první bychom si tedy měli uvědomit, na co rok Kovové Krysy navazuje.

Garantem roku 2019 byl Zemský Vepř. Vepř je posledním znamením čínského zvěrokruhu a přinesl s sebou energie ukončení. Vládly nám ty nejslabší energie, které se dají přirovnat k energiím noci. A přesně tak jsme se měli chovat i v loňském roce. Co nejvíce odpočívat a nabírat nové síly. Pokud jsme dostatečně neodpočívali, mohli jsme se celý rok cítit dost unavení a vyčerpaní. A také nám teď bude chybět aktivní energie, kterou letos budeme potřebovat.

Díky silné energii Země, která loňskému roku vládla, jsme měli objektivním a reálným pohledem zhodnotit všechny oblasti našeho života. Sundat si růžové brýle, nic si nenalhávat a bez příkras si uvědomit, jak na tom opravdu jsme. Měli jsme také ukončit a dát pryč to nefunkční a vše, co nám už neslouží a nikam nás neposouvá. A uvolnit si tak ve svých životech prostor a místo pro nové možnosti, změny a příležitosti, které nám rok 2020 může teď přinést.

Jak tedy energie roku Kovové Krysy využít, aby se nám dařilo co nejlépe?

Nejprve je třeba si uvědomit, jaké energie nám letos budou vládnout. Roční vládkyně Krysa přináší energii rychlé jangové Vody. Dále je to energie jangového a jinového Kovu. Proto říkáme rok Kovové Krysy. Kombinace těchto energií pak určuje, co a jak bychom letos měli dělat.

Krysa (někde se také můžete setkat s názvem Myš) je prvním znamením čínského zvěrokruhu. Spolu s ní tak vstupujeme nejen do nového roku, ale také do celého nového dvanáctiletého cyklu, ve kterém se vždy vystřídají všechna znamení.

A protože jednotliví roční vládci na sebe vždy navazují a rozšiřují předchozí energii, tak vše, co v tomto roce začneme a budeme dělat, může ovlivnit celých našich dalších dvanáct let a dále se rozšiřovat. Vstupujeme do nové etapy našeho života a rok 2020 je tak s ohledem na naši budoucnost velmi důležitý a přípravu na něj bychom proto neměli podceňovat.

ZAMĚŘENÍ SE NA BUDOUCNOST

Nové a budoucnost, to by měly být hlavní témata letošního roku. Energii Krysy můžeme přirovnat k energiím časného rána. Chvíle, kdy se probudíme, ještě se nám nechce z postele, ale už začínáme přemýšlet, co budeme ten den dělat. Jde o přípravu na nový začátek. V našem případě tedy na celé nové dvanáctiletí. A stejně bychom se měli chovat i celý následující rok a zaměřit naši pozornost na  budoucnost a nové začátky. Energie roku nám dávají velkou možnost dělat zcela nové věci, které můžeme budovat a vyvíjet třeba celých dalších 12 let nebo inovovat a dělat stávající věci nově, jinak, lépe a hlavně kvalitněji než doposud. Obecně může být celý rok o zaměření se spíše na kvalitu než kvantitu.

Teď přichází ten správný čas se trošku zasnít a udělat si představu, kde a kým chceme být za 12 let. Měli bychom mít aspoň nějakou řádovou představu (nezabíhat do zbytečných detailů) o tom, čeho chceme dosáhnout a jaký je náš cíl. A také jaký první krok či kroky budu muset letos, a případně také v pár následujících letech, udělat, abychom se k tomuto cíli začali přibližovat.

A pokud je pro vás těžké dohlédnout až tak daleko, tak si udělejte takovou představu alespoň o roce 2020. Plánování naší budoucnosti by ale mělo vycházet právě z té reality, kterou jsme si loni měli uvědomit. Neměli bychom si stavět žádné vzdušné zámky. Ideální čas na toto plánování je právě teď v lednu, kdy nám vládne Buvol a také máme letošní první tzv. mezidobí Země.

Teď je to hlavně o naší aktivitě a aktivním podílení se na tvoření naší budoucnosti. Štěstí teď může více přát aktivním jedincům. Pasivní čekání na to, co nám život přinese, letos nebude moc v kurzu. Měli bychom se teď více otevřít novým příležitostem, možnostem, novým nápadům, názorům jiných lidí, získávání nových vědomostí, znalostí, zkušeností atd. Může to být rok plný změn a nových příležitostí. Těmto změnám ovšem musíme jít sami naproti a nebát se jich. A pokud se před námi objeví nějaká zajímavá příležitost, tak bychom ji měli co nejrychleji využít, aby nám neutekla.

„Život je jako ozvěna. Pokud se ti nelíbí, co slyšíš, tak změň to, jak mluvíš.“ James Joyce

Krysa patří k energii Vody a každá řeka, vždy začíná malým pramenem, ze kterého se postupně stane velká řeka. A také my, bychom měli ke svým cílům postupovat po jednotlivých krocích a postupně vše rozvíjet, není kam spěchat, vždyť na to máme celých 12 let :-). Krysa nám teď může pomoci zjistit různé cesty, možnosti, informace a způsoby, jak se ke svým cílům můžeme dostat. K enerigii Vody patří také jednoduchost. Čím jednodušeji si budeme umět své cíle popsat a vydefinovat, tím lépe.

KOMUNIKACE A INFORMACE

Nejsilnější stránkou Krysy je schopnost vyhledávání a sběru informací a také výborné komunikační a přesvědčovací dovednosti. Měli bychom se teď začít pozorně dívat kolem sebe, dělat si průzkum a využívat všechny možné zdroje informací (noviny, internet, knihy, kurzy, filmy atd.).

Nosit s sebou klidně sešit a zapisovat si všechny naše myšlenky a nápady. Zajímat se ale pouze o věci, které souvisí s naším životem, prací, zájmy, cílem atd. Těch informací se nás teď může ze všech stran hrnout tolik, že pokud si nevymezíme, jaké informace nás zajímají, můžeme být přímo zahlceni informacemi, které nebudeme umět zpracovat. Není to ale jen o hromadění informací, ale také o jejich následném hodnocení, analýze, třídění na potřebné a nepotřebné a jejich pouštění dál.

A k tomu nám může velmi dobře posloužit právě komunikace s ostatními. Nenechávejte si své plány a cíle pro sebe a mluvte o nich i s ostatními. Buďte více zvídaví a ptejte se na to, co vás zajímá. Jak se říká, víc hlav, víc ví a vy díky této komunikaci můžete získat další důležité a potřebné informace, které vás posunou dále. Mohou se vám také ukázat další možnosti a příležitosti. Informace mohou být letos opravdu důležité a bez veškerých potřebných informací bychom se raději neměli do ničeho pouštět.

Kromě informací, umí Krysa také velmi dobře a rychle „sehnat“ peníze, ale umí je také stejně rychle „rozfofrovat“ :-). Proto bychom si měli dávat pozor na tendence příliš utrácet. Snažit se tvořit si finanční rezervy a třeba si alespoň 10% z našich výdělků odkládat na nějaký zvláštní účet nebo ideálně peníze někam investovat za účelem budoucího zisku.

Jednou z méně vítaných vlastností Krysy je manipulace. Dávejme si tedy také pozor, ať se najednou neocitneme někde, kde jsme si vůbec nepřáli být a nenechali se vmanipulovat do něčeho, co s námi vůbec nesouzní. Pozor také, abychom my sami nemanipulovali. Určitě existují i jiné cesty, jak se dostat k výsledku, který si přejeme.

PRAVIDLA, PLÁNY A NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ

To jsou slova, která charakterizují energii Kov, která nám letos také velmi silně vládne. A protože Kov je energie, která Krysu ještě více podporuje a zrychluje, může to být spíše taková rychlá motorová myš, která nás nenechá vydechnout a bude nutit do velké aktivity. Pokud jsme si v roce Vepře dostatečně neodpočinuli, může nám letos velmi rychle dojít energie. Měli bychom také využívat vše, co nám může pomoci naši vlastní energii šetřit. Bude také důležité si hlídat přepracovanost a dělat si pravidelné přestávky.

K energii Kovu patří zejména pravidla, plány, pořádek, správnost, nápomocní přátelé, ale také boj a konflikty. Kov je také duchovní energie a proto může letos velmi dobře fungovat i naše intuice a vnitřní vedení. Plány a pravidla nám letos mohou velmi pomoci k tomu, aby nám vše volně plynulo kupředu a my se tak nemuseli zastavovat a zdržovat přemýšlením co máme dělat. Detailnější informace o tom, jak si můžete takový plán na rok 2020 připravit najdete v mém článku ZDE.

Letos moc nemusí fungovat pouštět se do věcí jen proto, že nás něco nadchlo, ale nemáme vlastně žádný další plán a představu, jak s tím dále naložíme. Pak by mohlo velmi snadno dojít k tomu, že nás něco zastaví a zablokuje a právě bloky, překážky, zastavení se nebo dokonce vracení se zpátky, může být letos velmi vyčerpávající. A pokud se kvůli něčemu přece jen zablokujete, zkuste třeba najít jiný způsob, jak danou věc udělat.

Nastavit bychom si měli pravidla dalšího fungování ve všech oblastech našeho života (kariéra, vztahy, rodina, přátelé, domov a zázemí, volný čas atd.). Také než se do čehokoliv pustíme, měli bychom si udělat plán, podle kterého budeme postupovat a nastavit potřebná pravidla. U pravidel, je vždy důležité myslet také na to, že se musí nejen nastavit, ale také vyhlásit, tj. říct o nich těm, kterých se týkají.

Pokud nám realita následně ukáže, že daná pravidla nefungují, měli bychom je změnit, ne rušit. Při nedodržování pravidel může také docházet k velkým konfliktům. Proto je důležité si taky uvědomit, že pravidla nastavujeme proto, aby něco fungovalo a ne proto, abychom někoho prudili.

Další důležitou věcí letos bude návaznost. Pokud budeme například začínat něco nového, měli bychom si uvědomit, z čeho vycházíme, na co navazujeme a co mám být výstupem našeho snažení. Jako základ můžeme brát něco, co už tu bylo a hledat inspiraci v minulosti nebo u nějakého našeho učitele či vzoru. Zjistit si, kdo už to dělá, jak to dělá atd. Nevyčerpávat se zbytečně tím, že se budeme snažit vše vymyslet od začátku.

Hodně energie nám bere také vše, co v našem životě nefunguje, proto bude letos důležité to nefunkční napravit (třeba zavedením nových pravidel) nebo se toho zbavit. A to se týká jak věcí, tak třeba i lidí a různých aktivit. Na věci bychom také neměli být sami a využívat tzv. nápomocné přátele. Dělat hlavně věci, na které máme potenciál, přirozený talent a energii a na vše ostatní si třeba sjednat někoho jiného. Pokud byste chtěli lépe poznat sami sebe, svůj potenciál, talenty a silné stránky, může vám velmi dobře posloužit znalost vašeho astrotypu.

Mezi nápomocné přátelé nepatří jen lidi, ale vše, co nám může nějakým způsobem pomoci s tím, co děláme. Můžou to být například také různé systémy atd. Snažit bychom se letos měli hlavně o spolupráci (to se týká třeba i rodiny a partnerských vztahů) a vyhýbat se zbytečným konfliktům a bojům. Pokud se Krysa cítí zahnaná do kouta, umí být i velmi agresivní a útočná.

RADOST, DĚTI A DETAILY

Letošní energie mohou být také velmi nakloněné detailům, kráse a tvoření a může se velmi dařit všem oborům, které s tím souvisí (móda, design, umění, architektura atd.). Je to také velmi vhodný rok na založení rodiny a početí či rození dětí. A pokud už děti máte, tak se zaměřte na jejich budoucnost a více se s nimi tomuto tématu věnujte.

A protože život není jen o povinnostech, pravidlech a plánovaní, neměli bychom si zapomínat také užívat radost, vychutnávat si každodenní malé radosti a dávat si do života věci, které nám radost přinášejí. Dělat si na sebe pravidelně čas a věnovat se také něčemu, při čem se můžeme oprostit od povinností.

Obecný potenciál roku Kovové Krysy už tedy známe. S ohledem na naši budoucnost se může jednat o opravdu celkem důležitý rok.  Jaký ten rok ale opravdu bude, záleží v konečném důsledku na každém z nás. Energie roku nám jen přináší podmínky, které můžeme využít a které nám pomohou k tomu, abychom i v tomto roce mohli být šťastní a spokojení.

Každý z nás také může individuálně vnímat tento rok trošku jinak, podle toho jaké energie má ve svém astrotypu a zda tyto energie s rokem Krysy ladí či neladí. Pokud svůj astrotyp ještě neznáte, velmi ráda Vám ho vypracuji. Více informací o astrotypu najdete ZDE.

Ze srdce Vám přeji ať vás na celé vaší letošní cestě provází úsměv a dobrá nálada, ať necháte zářit své vnitřní světlo, využíváte své dary a talenty a věnujete se tomu, pro co jste byli zrozeni. Ať je pro Vás rok 2020, rokem plným radosti, štěstí, lásky, zdraví, víry, naděje, vděčnosti, inspirace, zajímavých setkání, nových příležitostí, splněných přání, pozitivních změn a zázraků.

zdroj obrázků: www.pixabay.com