OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem potěšena vaší návštěvou mých stránek a vaším zájmem. Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem mých zpravodajů nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

Kdo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich obchodních údajů je Zuzana Zeidlerová, se sídlem Bernolákova 1168/9, 142 00, Praha 4, IČ: 05216222, která provozuje webové stránky zuzanazeidlerova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou zpracovány a za jaký účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírám také případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na mě budete chtít obrátit můžete mě kontaktovat na emailu zuzana_zeidlerova@seznam.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje v rozsahu, v jakém mi je sami poskytnete a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno, příjmení, datum a čas narození, abych mohla vyřídit vaši objednávku (vypracování astrotypu, korelátu, rozbor ming kua, osobní konzultace).

Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (upozornění na nové články na mém webu, nové termíny školení a akcí, nabídka nových služeb, případně k další komunikaci v rámci mé obchodní strategie.). Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu zuzana_zeidlerova@seznam.cz

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, abych mohla zodpovědět váš dotaz nebo poptávku.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Osobní údaje zaznamenávám jen v případě, že mi je poskytnete dobrovolně v rámci objednání některé mé služby, produktu či vyplněním formuláře na mém webu.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na mé webové stránce souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Správce používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Cookies

Správce používá cookies  k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Bezpečnost

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standartními postupy a technologiemi. Dělám vše proto, abych vámi svěřené údaje zabezpečila proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšuji.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já a všechny zpracovatelské operace zvládám v současnosti sama a neptřebuji k nim žádné třetí strany.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém příapadě vám mohu slíbit, že při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě  prostřednictvím e-mailu: zuzana_zeidlerova@seznam.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem a kdo k nim má přístup.

Právo osobní údaje opravit či doplnit. Pokud své osobní údaje shledáte jako neaktuální či neúplné.

Právo požadovat omezení zpracování. Pokud se domniváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo že zpracovávám vaše údaje nezákonně. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejdříve mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i systému všech záloh. O dokončení výmazu vás budu informovat do 30 dní od vaší žádosti emailem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, produkty či nabídkou služeb vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud nejste mým zákazníkem, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu.

V obou výše uvedných případech se můžete z odběru takovýchto emailů kdykoliv odhlásit  zasláním emailové zprávy na adresu zuzana_zeidlerova@seznam.cz nebo využít odkaz k odhlášení, který najdete nakonci každého takové emailu.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 14.5.2018.