ZVÍŘATA V ASTROTYPU

Pixmac000082918421Každý z nás se narodil s nějakým potenciálem a přirozeným talentem a každý tu máme nějaké poslání. Ne vždy si však tento vrozený potenciál uvědomujeme a ne vždy ho umíme naplno a efektivně využít. Pokud chceme žít šťastný a spokojený život, tak svoji přirozenost, ale úplně přehlížet a potlačit nemůžeme.

Jestliže v životě jdeme proti své přirozenosti nebo děláme práci, na kterou nemáme přirozený talent, cítíme se často velmi nespokojení a vyčerpaní. U takové práce ani necítíme vnitřní naplnění. Jsme ve stresu, děláme hodně chyb a naše nechuť k této práci se prohlubuje. Roste také naše únava a vyčerpání a v horším případě to pak může vést až k nějakým zdravotním problémům.

Způsobů, jak odhalit naše talenty a silné stránky existuje několik a každý si vybere takový, který mu vyhovuje. Já pro stanovení potenciálu, typologie a charakteru osobnosti pracuji s čínskou kosmologií a tzv. astrotypem. Ten pracuje se zvířaty čínského zvěrokruhu, jejichž vlastnosti si umíme všichni dobře představit.

Zvířata, která máme v astrotypu se vzájemně ovlivňují, doplňují a z každého čerpáme něco. Každý máme své světlé, ale i temnější stránky a to dohromady tvoří celek. Proto je celkem důležité přijmout se takoví, jací jsme a to bez výhrad. Jen tak se můžeme posunout dál v poznávání sebe sama.

Podle data vašeho narození si můžete snadno zjistit alespoň dvě zvířata, která v astrotypu máte vy nebo vaši blízcí. A to zvíře které vládlo roku a měsíci, kdy jste se narodili. Zjistíte jak můžete jejich energie využít  a co si více hlídat. Máte-li v astrotypu jedno zvíře vícekrát, je váš talent o to větší. Pokud jsou vaše zvířata rozdílná, je potřeba na tyto rozdíly myslet a využívat je ke vzájemnému doplňování se.

Pokud jste se narodili v lednu nebo začátkem února, dávejte pozor na začátek čínského nového roku. Ten nezačíná 1.ledna jako ten náš ale většinou na přelomu ledna a února. Tyto informace je snadné vyhledat v mnoha zdrojích na internetu. Pokud si nejste jisti, jako zvíře roku, ve kterém jste se narodili vládlo, klidně mi napište, ráda vám poradím.

TYGR

Roky narození : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Měsíc narození: 21. 1. – 18. 2.

Silné stránky – Tygra můžeme nazvat dobrodruhem. Toto znamení symbolizuje moc a sílu, odvahu, sebejistotu, vzpurnost a troufalost. Tygrovo přirozené místo je vepředu, v čele. Díky své odvaze a ochotě podstoupit i jistou dávku rizika (které má ovšem rád pod kontrolou ;-)) se Tygr často rád a s nadšením vrhá do nových a neznámých věci. Rád vyhledává nové příležitosti, nové způsoby, trhy, zákazníky atd. Jakmile se mu naskytne nějaká příležitost, je připraven k odvážnému skoku, aby ulovil svou „kořist“. Často má také spoustu nových a neotřelých nápadů. Tygr by se neměl moc zdržovat dlouhým přemýšlením a analyzováním, ale spoléhat hlavně na svůj silný instinkt, jednat a nebát se dělat chyby (má dost síly na to je ustát). Často také předbíhá svou dobu, může to být až rebel či revolucionář, který pohrdá konvencemi a boří a mění pravidla či řády, které jsou již zastaralé nebo nefungují.

Slabé stránky – hlídat si musí zejména svou zbrklost, netrpělivost a impulzivní jednání. Ne vždy si situace rychlé a okamžité jednání žádá. Občas může takovým jednáním více věcí pokazit než získat. Tygr má často také velmi nepředvídatelné chování, to, co ho včera potěšilo, ho dnes může rozčílit a naopak. Občas může být jeho chování také neurvalé, hlavně v komunikaci s ostatními, kdy může svým slovem až ublížit a také může lehce ztrácet trpělivost. Pokud je přesvědčen o své pravdě, bývá vzpurný, umíněný a velmi tvrdohlavý. Často také vede spíše monology než dialogy, nevnímá moc lidi kolem sebe a dělá si vše po svém.

Kariéra – Tygr se může uplatnit téměř v každém oboru. Často pracuje s velkým nasazením a může se sebe neustále chrlit nějaké nápady. Díky svým vrozeným vůdčím schopnostem může najít dobré uplatnění na vedoucích postech. Může být v čele nějakého týmu, skupiny, oddělení či firmy. Může být výzkumník, cestovatel, obchodník, politik, kreativní pracovník nebo taky umělec. V práci je pro něj důležitá svoboda a individuální přístup. Potřebuje pocit, že je svým pánem.

ZAJÍC 

Roky narození: 1927, 1939,1951,1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Měsíc narození: 19. 2. – 19. 3.

Silné stránky – jeho velkou předností je jeho vnímavost a citlivost. Umí velmi dobře vnímat ostatní lidi a jejich potřeby. Rád pomáhá a umí pochopit spoustu věcí beze slov. Tímto svým vnímavým přístupem umí vše velmi dobře vnitřně zpracovat, zkoumat a zjišťovat a až pak si udělat nějaký úsudek. Bývá velmi optimistický, vysoce loajální a spolehlivý. Rád se v životě pohybuje s radostí a lehkostí. Umí s lidmi ve svém okolí vytvářet příjemné a harmonické vztahy a také vytvářet vzájemné porozumění, soulad a také pohodovou atmosféru. Lidé vnímají jeho citlivou a přátelskou povahu. Zajíc umí zkrátka vytvářet dobré vztahy, přátelské kontakty, spojovat dohromady ty správné lidi a také vytvářet dobře fungující zázemí pro všechny aktivity.

Slabé stránky – Zajíc by se neměl pouštět do žádných konfliktů, ty ho velmi vyčerpávají a oslabují. Dlouhodobé setrvávání v konfliktním prostředí u něj může způsobit i nemoc. Vše by se měl snažit řešit spíše diplomatickou cestou a formou spolupráce. Před bojem by měl vždy raději utéct (řídit se heslem moudřejší ustoupí). Nicméně pokud jde o obranu jeho rodiny, firmy či domova stává se Zajíc naopak velkým bojovníkem a nejstatečnějším zvířetem ze všech. Rád také pomáhá a díky jeho dobrácké povaze ho mohou ostatní začít lehce zneužívat, v tomto směru musí být ostražitý a umět si nastavit hranice. Někdy také bývá přehnaně opatrný.

Kariéra – Zajíc umí velmi dobře pracovat v týmu, hledat správná řešení a využívat možnosti pro spolupráci či spojování lidí (networking).  Může dělat cokoliv, kde je interakce s lidmi. Pokud stojí v čele firmy či týmu, potřebuje silné spolupracovníky, se kterými vytvoří ten správný tým. Mohou se u něj objevit i umělecké sklony a často bývá velmi kreativní a tvořivý. Může uspět i jako designér, vymýšlet interiéry atd. Může uspět všude tam, kde je třeba naslouchat a umět poradit. Pomáhat mu může i jeho dobrý odhad na lidi.

DRAK

Roky narození: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Měsíc narození: 20. 3. – 19. 4.

Silné stránky – Drak je často považován za vizionáře. Je to rozený optimista, velkorysý, upřímný a pravdomluvný. Má v sobě velkou moc a sílu, je plný energie a má potřebu vést a uspět. Pohybuje se „vysoko“ a díky tomu má velký nadhled a vidí dál než ostatní. Umí se na věci podívat z nadhledu a najít vždy ten správný směr, řešení a cestu jak dojít k různým cílům. Měl by se nechat hodně vést svojí intuicí a pocity. Často může mít silný pocit, že něco nějak je, aniž by to uměl logicky vysvětlit. Pouštět se spíše do větších věcí a mít před sebou vždy nějaké vize a cíle, kterých chce dosáhnout. Svým přístupem často také motivuje a inspiruje ostatní. Umí určovat cíle, vytvářet vize a ukazovat lidem budoucnost a správnou cestu. Potřebuje na sobě také stále pracovat, vzdělávat se a rozvíjet svoje schopnosti.

Slabé stránky – Díky svému velkému nadhledu může Drak velmi často přehlédnout i podstatné detaily a z toho důvodu by se jimi raději neměl moc zabývat a nechat tuto práci ostatním a využívat jejich pomoc. Je také velmi velkorysý, štědrý, důvěřivý (někdy až naivní) a lidé mohou těchto jeho vlastností začít zneužívat. Často je také velmi přímý a říká vše bez obalu, tak jak to je. Ve své spontánnosti a impulzivnosti často jedná velmi neuváženě. Jeho poznámky a připomínky mohou být tak pro ostatní velmi nepříjemné a mohou to vnímat jako neomalené a panovačné chování. Má často také sklon vládnout ostatním a vlastnit vše a často očekává, že se s ním bude jednat jako s Mesiášem :-).

Kariéra – Drak by se měl dívat hlavně dopředu, mít velké vize a vést ostatní k jejich cílům a naplnění. Díky svým přirozeným vůdčím schopnostem a ctižádostivosti může nalézt v mnoha oborech. Je vlastně jedno v jakém oboru dělá, jeho úkol je lidi inspirovat či vést a zlepšovat či rozvíjet nějakým způsobem kvalitu jejich životů. Může z něj být i stratég, který říká, CO se bude dělat, vymýšlet věci. Drak má často mimořádné vlohy pro podnikání, řešení náročných úkolů a zvládání obtížných cílů. Jeho rozlet může být často tak velký, že k sobě potřebuje někoho, kdo by mu pomohl, aniž by ho omezoval. Uplatnit se také může například v oborech souvisejících s přírodou, cestováním, uměním nebo sportem.

HAD

Roky narození: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Měsíc narození: 20. 4. – 19. 5.

Silné stránky – Had je považován za nejušlechtilejší zvíře čínského zvěrokruhu. Je to učenec a intelektuál. Často je elegantní, kultivovaný a má velký šarm. Jeho intuice a bystrost je nepřekonatelná. Má až takový šestý smysl, který mu umožňuje velké vědění. Had je rozený stratég. Rád zkoumá věci do hloubky a bádá nad nimi. Umí hledat, nalézat a spojovat souvislosti. Dostat se až do hloubky daného problému a najít ideální řešení. Vše řádně promyslet a dát všemu dokonalý obsah i formu. Díky svému vědění, znalostem a zkušenostem bývá velmi moudrý. Měl by také stále studovat a své vědomosti a znalosti tak prohlubovat. Rád vyhledává zkušenější a moudřejší lidi a učí se od nich. Hada vede touha po vítězství, a proto se většinou vyhýbá všem situacím, kde hrozí neúspěch. Mnoha lidem se Hadi jeví jako složité a často i uzavřené osobnosti.

Slabé stránky – Had se navenek většinou chová tak, že je vše v pořádku a před ostatními často skrývá své skutečné pocity. V jeho nitru probíhá často složitý boj, který ho ve spojení s jeho touhou po dokonalosti může vnitřně velmi ničit. Nicméně navenek většinou nedává nic najevo a nikdo mu tak nemůže pomoct. Před ostatními nerad přiznává, že něco sám nezvládá nebo na něco nestačí. To pak u něj může vést až k psychickému vyčerpání, depresím a uzavírání se do sebe. Pro Hady je důležité si uvědomit, že dokonalost neexistuje a honba za ní je vyčerpávající. Díky touze a snaze mít vše dokonalé u Hadů hrozí také nekonečné přemýšlení a přemítání, díky kterému pak ani nezahájí žádnou aktivitu, protože mají stále pocit, že nejsou dost připravení. Často má také majetnické sklony a sklony k žárlivosti.

Kariéra – Had může být aktivní v oborech jako vzdělávání, intelektuální činnost, výzkum, věda, historie, filosofie, psychologie, poradenství, koučování, trénování či duchovní vědění. Může se také uplatnit v oblasti umění či ve světě financí. Často dovede velmi rychle a chytře pochopit podstatu daného problému. Své znalosti, moudrost a vědění by si také neměl nechávat jen pro sebe, ale předávat je také ostatním. Ať už ve formě učení, přednášek, psaní či jakýmkoliv jiným způsobem.

KŮŇ

Roky narození: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Měsíc narození: 20. 5. – 20. 6.

Silné stránky – Koně můžeme nazvat volnomyšlenkářem. Má tu nejaktivnější energii vůbec a s touto energií musí ve svém životě počítat. Měl by být hodně aktivní a stále něco dělat. Mělo by z něj sálat jeho nadšení a charisma a díky tomu je také schopný strhnout na svoji stranu další lidi, kteří ho rádi následují. Umí rychle „zahořet“ pro věci, které ho nadchnou, a svým zaujetím a nadšením tak pro ně nadchnout i ostatní. Důležitá je pro něj vášeň a radost a tyto emoce jsou pak pro ostatní velmi nakažlivé. Má velmi dobrou intuici a měl by se rozhodovat spíš podle svých emocí a pocitů. O věcech moc dlouho nepřemýšlet. Pro svůj šťastný život nutně potřebuje volnost, samostatnost, radost a svobodu. Ve svazujícím a omezujícím prostředí se často začne chovat destruktivně. Měl by využívat svoji společenskou povahu a dobré komunikační schopnosti a pohybovat se hodně mezi lidmi, ukazovat se a být viděn.

Slabé stránky – pro Koně je velmi nebezpečná nečinnost. Situace, kdy nemá co dělat, kam jít atd. To je pro něj velmi vyčerpávající. Ale zase to také nesmí s aktivitou úplně přehánět a hlídat si odpočinek, nemusí často ani cítit, že je vlastně unavený. Dále také musí prožívat radost, jinak může ztratit smysl života. Není také moc schopný vnímat detaily. Kůň může také bývat hodně egoistický a sebestředný a musí najít správnou míru, tak aby ve své sebestřednosti nepřestal vnímat potřeby ostatních.

Kariéra –Měl by mít takovou práci, kde může být neustále v pohybu. Rád cestuje. Kůň je zvíře, které dobře a rádo vede ostatní. Je pro něj dobré pracovat v týmu jako takový přirozený vůdce. Dokáže ostatní strhnout svým nadšením a elánem a nadchnout pro své zájmy. Sálá z něj oheň a každý ho z něj cítí a vnímá (ať už z jeho krásy, silného charismatu nebo jeho nadšení, které umí být opravdu nakažlivé). Umí dobře prezentovat, prodávat, ukazovat, udělat reklamu a roznést vše do světa mezi lidi. Potřebuje pracovat s lidmi a pro lidi. Má velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti. Má velmi dobrou výřečnost a ví, co lidi chtějí slyšet. Je pro něj vhodná i umělecká dráha. Dobře se může uplatnit i v sportu či politice. Je spokojený pokud sklidí pochvalu a obdiv.

KOZA (OVCE)

Roky narození: 1931,1943,1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Měsíc narození: 21. 6. – 21. 7.

Silné stránky – Koza je velmi citlivá, vlídná a jemná. V Číně je považována za znamení míru a pokoje. Často bývá umělecky založená, tvořivá a má vybraný vkus Je velmi empatická a umí se vcítit do ostatních a pochopit jejich potřeby. Má velký smysl a cit pro krásu a harmonii. Umí krásu vnímat, vyzařovat, ale i vytvářet. Většinou má svůj osobitý styl a kouzlo, kterému ostatní snadno podlehnou a díky tomu jí také často prochází spousta věcí. Měla by se v životě obklopit těmi správnými lidmi a mít kolem sebe v životě lidi, o které se bude moct opřít a na které se může spolehnout. Lidmi, kteří jí budou oporou. Potřebuje si užívat hezké a romantické zážitky, obdivovat krásy přírody. Chodit na krásná místa a také společenské akce, kulturní či umělecká představení. Umí vytvořit krásné, příjemné a harmonické prostředí také kolem sebe (třeba v domácnosti).

Slabé stránky – díky své jemnosti a velké citlivosti se Koza může často chovat až přecitlivěle a brát si spoustu věcí osobně. Může také bývat velmi pesimistická, vrtkavá a nestálá. Neměla by také podstupovat velká rizika a vrhat se do nejistých aktivit. Pak se u ní může objevit velký strach a nejistota, která ji bude velmi vyčerpávat. Při větších akcích by se měla ujistit, že má dostatečnou podporu ve svém okolí. Pokud se cítí nejistě, nestabilně a v ohrožení začíná se Koza chovat „umečeně“ a tímto chováním pak spoustu lidí odrazuje. Často se také neumí sama rozhodovat.

Kariéra – její hlavní přednosti jsou cit a jemnost, kterými by měla obdarovávat svět. Pěstovat a vyzařovat svoji milou energii, kterou si téměř vždy každého podrobí. Koza je navíc velmi empatická, umí se snadno vcítit do druhých, pochopit jejich potřeby a najít pro ně to správné řešení. Pokud pracuje v nějaké firmě, potřebuje kolem sebe také milý a příjemný kolektiv. Uplatnění může najít ve všech oborech, kde jde o krásu, harmonii či jemnost. Může to být móda, design, styl, malování, fotografování, zpěv. Díky své velké empatii může být ale také dobrým poradcem, terapeutem nebo psychologem. Ideální je pro ní, pokud může spojit svůj smysl pro krásu a schopnost vnímat potřeby lidí.

OPICE

Roky narození: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Měsíc narození: 22. 7. – 21. 8.

Silné stránky – Opice je velmi chytrá, bystrá a vynalézavá. Její nejsilnější stránkou je schopnost si rychle a často i bez úvodních informací, poradit v téměř každé situaci. Má také velkou schopnost vidět a vycítit příležitosti a využít je na své cestě k cíli. Příležitosti umí také ukazovat ostatním. Říká se, že Opice je nejhorší protivník, vidí neukázané a slyší nevyslovené a tuto vlastnost by měla v životě využívat a rozvíjet. To jí pomáhá zejména třeba při obchodních jednáních. Ve svém životě by měla hodně rozvíjet také svou chytrost a hodně a stále se zajímat o vše co se děje, zkoumat, co se nabízí. Situace řešit proaktivně, být flexibilní a stále připravená, že se může objevit dobrá příležitost. Díky své schopnosti improvizace umí Opice vyřešit téměř jakýkoliv problém a to rychle a chytře. Umí ostatním poradit, najít pro ně správné řešení a ukázat jim cestu. Jejím úkolem je hledání řešení k dosahování cílů. Ke svému životu také nutně potřebuje hru a zábavu. Měla by se proto věnovat jen tomu, co ji opravdu baví. Je velmi všestranná a umí zvládat i více věcí najednou. Má také velmi dobrou paměť a smysl pro humor. Umí se dobře prezentovat a zaujmout ostatní. S Opicí je vždy lepší být zadobře a také se jí nevyplatí lhát. Téměř vždy to pozná a prokoukne nás až do morku kostí.

Slabé stránky – největší slabostí Opice je nechuť řešit velké a komplikované problémy (z jejího pohledu těžkosti) a také nechuť pouštět se do všeho co ji nebaví a co se jí nelíbí. Od řešení takových problémů má tendence utíkat. Měla by se proto naučit řešit problémy hned jak přijdou a nenechat je kumulovat, protože tím pak bude její nechuť pustit se do jejich řešení ještě růst. Tyto neřešené problémy se jí mohou také propadnout na fyzickou úroveň ve formě nějaké nemoci (často na plicích či průduškách či ve formě nějakého kožního problému). Je pro ni dobré vyměnit ve svém slovníku slovo problém za slovo příležitost. Vnímat problémy jako příležitosti či výzvy, jak se něco naučit, něco vyřešit atd. Opice také potřebuje obdiv, pochvalu, potlesk a uznání, to je pro ni velkým hnacím motorem. A pokud se jí toto dlouhodobě nedostává, může celkem rychle ztratit motivaci. Musí se taky naučit trpělivost a ovládat svoji zbrklost, díky které pak může skákat od jedné příležitosti ke druhé a nikdy nic nedokončit. Díky svým kvalitám, kterých si je často velmi dobře vědoma, se může občas chovat také ješitně. Pokud Opici někdo zklame, umí se také mstít a i za několik let je schopná na nás vytáhnout vše, co jsme jí kdy řekli.

Kariéra – Opice jsou vysoce inteligentní, tvořivé a schopné. Mohou velmi úspěšně vykonávat téměř každé povolání, které se jim líbí a baví je. Jejich úkolem je zejména hledat cesty, příležitosti a řešení. Jejich silnou stránkou je ukazovat JAK věci uskutečnit a řešit. Ukazovat ostatním příležitosti, cestu a směr. Ideální pro lidi s touto energií je pracovat formou projektů, protože potřebují různorodost a monotónní, jednotvárná a nudná činnost je ubíjí.  Opice se dokážete velmi rychle zorientovat v každé situaci, chytře se rozhodnout a najít z ní nějaké východisko či řešení, chytře poradit, uzavřít výhodný obchod, sehnat všechny potřebné kontakty apod. Umí také velmi dobře improvizovat a řešit i velmi komplikované situace. I v pracovní oblasti může mít Opice nutkání „přebíhat“ často jinam. Tímto přebíháním však také sbírá zkušenosti, které dovede vzápětí využít. Obvykle má tolik nápadů, že je sama ani nestačí uskutečnit a vůbec jí proto nevadí, když se realizace ujme někdo jiný.

KOHOUT

Roky narození: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Měsíc narození: 22. 8. – 22. 9.

Silné stránky – Kohout je silně zaměřený na detail. Umí vše udělat přesně a dokonale a v tom je jeho silná stránka. Umí například velmi dobře udělat detailní plán realizace nějakého úkolu, rozdat úkoly kdo má co dělat atd. Je také schopný se plně soustředit na daný úkol a je pro něj lepší pokud se vždy plně soustředí na jednu věc, dodělá ji a až pak začne dělat něco dalšího. Je velmi pilný, organizovaný a pečlivý. Umí detaily vidět, vnímat, využít, sladit do velkého celku a pracovat s nimi. Dokáže také odhalit sebemenší nesoulad či chyby a napravit je. Někdy to může být až posedlost detailem, kdy vidí chyby i na něčem, na čem vůbec nezáleží. Jsou to perfekcionisti, kteří mají velké nároky na sebe i ostatní. Ke své práci potřebuje pravidla, řády a dané postupy.  Potřebuje předem znát správný postup, který pak může dodržovat a tím se vždy dostane k cíli. Znalost procesů a systémů je pro něj důležitá. Je pro něj také důležitá práce s lidmi a možnost ukazovat výsledky své práci, tak aby ji ostatní mohli ocenit. Měl by využívat různé společenské či jiné akce k prezentaci výsledků své práce. Pro Kohouta je také velmi důležitý jeho vzhled a péče o jeho tělo, tyto energie by neměl podceňovat.

Slabé stránky – Kohout často věnuje spoustu energie tomu, aby výstup jeho práce byl přesný, perfektní a dokonalý a díky tomu, ho pak často mohou přepadat velké únavy a vyčerpání a nemusí tak být schopný svoji práci dokončit. Tím pak oslabuje své tělo a imunitu a je náchylný k různým onemocněním. Musí se naučit pravidelně a včas odpočívat. Musí si uvědomit, že dokonalost neexistuje a honba za ní je vyčerpávající.  Dále to bývá také přílišná zvědavost, pedantství, občasná výbušnost, sebestřednost a přehnané nároky na sebe i na lidi kolem sebe. Jeho požadavky mohou ostatním často znít jako příkazy. Je pro něj taky dobré se naučit otevřeně přijímat kritiku, která pro něj jinak může být zdrcující. Nebrat si kritiku osobně, ale vnímat ji jako možnost se poučit a dělat věci ještě lépe.

Kariéra – Kohout má výborné organizační schopnosti, je velmi pracovitý, precizní, spolehlivý a umí věci dodělat a dotáhnout dokonce. Dokáže velmi dobře vnímat detaily a najít chyby či nepřesnosti, které je potřeba opravit atd. Potřebujete také ale ukazovat výsledky své práce a ideálně za svou práci sklidit pochvalu a ocenění. To je pro něj velkým hnacím motorem a motivací. Je pro něj důležitá forma jeho práce, jak to vypadá. Měl by se zabývat činnostmi, které jsou pro lidi a s lidmi, jeho práce by měla být lidem na očích. Jeho silná pozice je tam, kde záleží na dokonalém provedení a kvalitě a kde je nutná preciznost a přesnost (ať už se jedná o účetnictví, práci s čísly, audit, chirurgii, design, módu atd.). U své práce potřebuje znát dopředu daná pravidla, řády a postupy, co a jak má dělat. Pokud má jasné zadání, je často nenahraditelný. Kohout může být také inovátorem zaběhlých systémů nebo tvůrce nových postupů. Je pro něj také důležité, aby výsledky jeho práce byly užitečné pro ostatní lidi.

PES

Roky narození: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Měsíc narození: 23. 9. – 22. 10

Silné stránky – Pes je věrný, nápomocný přítel, který nemá rád faleš. Je velkým zastáncem práva a pravidel a má velkou schopnost rozlišit dobré od špatného. Umí nastavit pravidla tak, aby něco fungovalo, mělo to nějaký smysl a někam to vedlo. Umí také hlídat dodržování nastavených pravidel tak, aby to fungovalo. Jeho silný a přirozený instinkt mu vždy pomůže najít správnou cestu. Má velký smysl pro spravedlnost a potřebuje, aby se správné věci dělaly správně. Neměl by v životě dělat žádné nepravosti či porušovat pravidla, zákony, dohody atd. To ho velmi vyčerpává. Stejně tak nemá rád, pokud ostatní porušují sliby, dohody, smlouvy nebo pravidla. Pokud máte ve svém okolí nějakého „Psa“ určitě mu nikdy nedávejte žádné plané sliby. Je to takový spravedlivý a loajální ochranář, všech, kteří ochranu potřebují. Rád dohlíží na to, aby se věci dělaly správně. Správnost řešení také pomáhá prosazovat. Hodně se ho dotýkají všechny nespravedlnosti ať už vůči němu či dalším lidem. Jeho silnými stránkami jsou spolehlivost, loajalita a pevný charakter. Může tak převzít zodpovědnost i za náročné úkoly. Měl by se obklopovat hlavně lidmi, kteří sdílejí jeho hodnoty a smysl pro správnost. Měl by ostatním pomáhat najít správnou cestu a chránit je před nebezpečím či nespravedlností.

Slabé stránky -  Pes si musí dávat pozor na svou velkou důvěřivost, ne všichni jsou tak čestní a spravedliví jako on. Proto si musí pečlivě vybírat lidi, které kolem sebe v životě má. Někdy také může bývat velmi kritický, pesimistický, zarputilý, přímočarý a cynický a říkat věci natvrdo, tak jak jsou. Často může být také pedantský s velkými nároky. Měl by se naučit rozeznat správou míru, aby svým jednáním někoho neranil či neurazil. Má také sklony ztrácet se v podrobnostech, kritizovat za každou cenu a zcela nesmyslně vyhledávat chyby. Pes bývá také hodně konzervativní, jak se říká….starého psa novým kouskům nenaučí a často může být dost nevrlý až protivný, kdykoliv je po něm požadována nějaká změna.

Kariéra – svoji kariéru by měl zaměřit na to, aby se správné věci, dělaly správně. Na správnost a hledání správné cesty má Pes takový přirozený instinkt (čich). Je velmi spolehlivý a také loajální. V každém zaměstnání se často osvědčí zejména díky své věrnosti. Umí vždy dohlédnout na to, aby se dokončilo vše, co bylo naplánováno a také to proběhlo tak, jak to bylo naplánováno. Umí nastavit pravidla a hlídat, aby byla dodržována. Umí také velmi dobře hlídat, že se dodržují různé postupy atd. Pes by měl svou prací určitě pomáhat ostatním, stát na straně dalších lidí. Vybrat si práci, kde bude ostatním prospěšný. Může být například dobrý učitel, policista, právník, kontrolor, soudce, lékař či pracovat v charitě nebo jiné sociální oblasti. Uplatní se také v politice. Uspěje často i v profesích, kde je třeba manuální zručnosti. Je pro něj vhodná i práce s detailem, různé kontroly, hlídání postupů atd. Má organizační schopnosti a umí trpělivě napravovat chyby druhých.

VEPŘ

Roky narození: 1935, 1947,1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Měsíc narození: 23. 10. – 21. 11.

Silné stránky – Vepř má velkou vnitřní sílu a v životě by se měl soustředit hlavně na pomoc ostatní, zejména těm, kteří tolik síly nemají. Jeho silnou stránkou je pozitivní přístup a velká ochota pomáhat. Lidé se na něj s žádostmi o pomoc mohou i sami přirozeně obracet. Je inteligentní, přátelský, chytrý, otevřený, ohleduplný, poctivý, empatický a často psychicky i fyzicky velmi silný. Jeho velkou předností je také umění využívat „selský rozum“ a řešit věci nekomplikovanou a jednoduchou formou. Měl by stavět na své dobrosrdečné povaze a smyslu pro přátelství a empatii. Ke svému životu také ale potřebuje hojnost a blahobyt a dobré materiální zajištění. Sám by měl mít vždy všeho dost a tak pak může hojnost a dostatek vytvářet i pro ostatní.  Je pro něj důležité, aby se dobře dařilo i ostatním lidem. A pokud má sám dost, rád se dělí s lidmi, kteří to potřebují. Schopnost dávat a pomáhat tak hodně lidem, je pro něj důležitá. Není to ale jen o materiálním dávání, ale také o dávání přátelství, lásky, porozumění atd.

Slabé stránky – Vepř je velmi dobrosrdečný, lidský, štědrý, přátelský, ale často také velmi váhavý, ostýchavý, důvěřivý a naivní. Z tohoto důvodu si musí dávat pozor, aby lidé jeho štědrosti a velké ochoty pomáhat nezačali zneužívat. Měl by si vždy dobře promyslet komu, a v jaké formě bude pomáhat. Hlídat si svoje hranice a naučit se říkat NE, což je pro něj často velmi těžké. To platí také třeba v práci, kde na sebe často bere práci ostatních. Neměl by se taky snažit svoji pomoc vnucovat, jelikož odmítnutí jeho nabídky k pomoci pro něj může být dost nepříjemné. Musí si také dávat pozor na dlouhodobé pocity strachu, smutku a deprese a následné tendence propadat sebelítosti. Vepř také miluje společnost, zábavu a bujaré večírky. A jelikož má rád hojnost a blahobytu, a vše si rád užívá v plné míře, musí si dávat pozor, aby se mu tento styl života příliš nezalíbil.

Kariéra – Povinnosti, které přijme za své, vždy splní a tak může uspět v nejrůznějších povoláních. Je velmi důsledný, svědomitý a pracovitý. Vepř se umí starat o druhé a dokáže vytvářet hojnost (jak pro sebe, tak pro ostatní). Jeho práce by měla být zaměřena na pomoc ostatním a starost o ostatní. Nebo spíše on sám by svoji činnost měl považovat za pomoc ostatním. Nejde tu ani tak o to, v jakém oboru to bude, ale spíš o přístupu k práci. Může se také angažovat v různých charitách nebo sociální oblasti.

KRYSA

Roky narození: 1924, 1936,1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Měsíc narození: 22. 11. – 20. 12.

Silné stránky – Silnou stránkou tohoto znamení je „akčnost“, bystrost, pohotovost, dobrá intuice, hbitost a rychlý úsudek. Velmi důležitý je pro ni pohyb kupředu. V jejím životě by mělo vše plynout a měla by se vyhýbat všem různým překážkám a blokům na své cestě. Dlouhodobě nestát a nepřešlapovat na místě, ale vždy raději najít jiný způsob či řešení, jak danou věc udělat. Dále také návaznost, tak aby vždy jedna činnost navazovala na druhou. Jednu věc dokončit a začít novou. Nesnažit se řešit hodně věci najednou. Další silnou stránkou Krysy je schopnost práce s informacemi, které umí vždy dobře získat, zpracovat a použít, ať už pro sebe nebo je předat a sdělit ostatním. Než se do čehokoliv pustí, je pro ni důležité věnovat více času přípravě a sehnat si všechny dostupné informace. Díky tomu pak také může eliminovat různé překážky, které by ji na další cestě mohly potkat. Krysa je také velmi výřečná a má velmi dobré komunikační schopnosti. Je to velmi dobrá obchodnice, která umí každého dostat tam, kam potřebuje a často nám vnutí věci, které vlastně ani nepotřebujeme. Dobře připravené informace a komunikace jsou pro Krysu základem úspěchu.

Slabé stránky – slabinou Krysy jsou situace, kdy se cítí zahnaná do kouta a neví kudy kam nebo se jí do cesty postaví překážka. Pak se u ní může začít projevovat velký strach a může jednat podrážděně, útočně až agresivně. Když se v životě na dlouho „zablokuje“ může z toho až onemocnět. Strach ji může také hodně paralyzovat a vyústit i v depresivní stavy. Měla by si také hlídat, aby s lidmi až příliš nemanipulovala a také se vyhýbat konfliktům, které neumí moc zvládat. Musí se také naučit ovládat svojí občasnou přílišnou zbrklost, její rychlé tempo pak může pro ostatní být nepříjemné a vyčerpávající. Díky tomu, že Krysa ráda sbírá a předává informace, musí si hlídat, aby si nezačala příliš libovat v drbech a pomluvách.

Kariéra – Krysa je často velmi výřečná a má výborné komunikační schopnosti (v různých formách, jako např. mluvení, psaní, videa, texty, blog, články atd.). Uplatnit se může také v kreativní oblasti či umění, jako je třeba hudba nebo kreslení. Díky své výřečnosti je Krysa  také výborná obchodnice. Umí se rychle rozhodnut a každého dostat tam, kde ho potřebuje mít. Umí si také o všem sehnat veškeré potřebné informace, rychle je zpracovat a pak také použít. Uplatnění může nalézt také v oborech, kde se pracuje s informacemi. Jako třeba media, internet, zpravodajství, PR, novinařina, tiskový mluvčí, obchod a prodej, finanční či bankovní sektor, různé průzkumy atd.

BUVOL

Roky narození: 1925,1937,1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Měsíc narození: 21. 12. – 20. 1.

Silné stránky – Buvol je takový budovatel a vůdce. Je důsledný, zodpovědný a velmi pracovitý. Má vysokou inteligenci, sílu, odhodlanost, vytrvalost, houževnatost a pevnou vůli. Sám představuje sílu a mohutnost. Jakmile něco slíbí, můžeme si být 100% jistí, že to udělá. Jakmile se pro něco rozhodne, většinou dosáhne svého. Rozhodovat by se však měl uvážlivě a vše si vnitřně zpracovat a analyzovat. Vyhýbat se tzv. „hurá“ akcím, ty ho velmi vyčerpávají. Pro své aktivity potřebuje dostatek času a neměl by se nechat tlačit do rychlých rozhodnutí. Potřebuje si také dělat věci po svém a pracovat svým tempem (to může být i rychlé), ale jen on sám rozhodne, jaké bude. Je pro něj lepší pracovat samostatně a určit si potřebný čas na svoji práci a také svoje priority. Měl by si kolem sebe také vytvořit prostředí, které mu vyhovuje a mít také nějaké svoje „místo“ ať už pokoj, koutek či aspoň křeslo, něco, co bude jen jeho a kam také bude moct jít, když chce být jen sám se sebou. Vlastní místo, čas a tempo je pro Buvola při dosahování jeho cílů opravdu hodně důležité.

Slabé stránky – Buvol si musí dávat pozor, aby věci neprosazoval až moc silou a dominancí. Buvol bývá také velmi náročný, a to nejen na sebe, ale i na lidi ze svého okolí, včetně jeho rodiny. Jeho slova často mohou znít jako příkazy a pokyny. Hlídat by si měl také určitou zaslepenost, kdy se může tak soustředit na cestu, kterou se vydal, že mu utečou jiné příležitosti. Proto by se měl vědomě naučit vnímat i okolní dění a ostatní lidi. Měl by se také vyhýbat aktivitám, které vyžadují časté a náhlé změny, nemusí mu dělat dobře ani časté cestování. Jeho síla a neústupnost může také přerůst v aroganci či zuřivost, obzvlášť v případech, kdy do něj někdo „strká“ nebo ho dráždí. Občas mu může překážet jeho tvrdohlavost a svévole a také se může lehce stávat obětí svých zvyků.

Kariéra – Díky své inteligenci, pevné vůli a síle může Buvol dosáhnout úspěchu v mnoha oblastech. Je však pro něj důležité, aby to, co dělá, považoval za svoji cestu a vyhýbal se činnostem, které jsou mu cizí. Stavět by se měl spíše do vedoucích rolí a věnovat se dlouhodobým a stabilním činnostem. Může mu vyhovovat pocit, že něco „buduje“. Osvědčit se může třeba v politice nebo obchodě. Buvol budí v lidech velkou důvěru a umí si sjednat přirozenou autoritu. Je na něj spolehnutí a je schopný dotáhnout do konce to, co si předsevzal. Je schopný v rámci každého úkolu najít jedinečné řešení a díky své vytrvalosti a houževnatosti problém často nevzdává, dokud ho nevyřeší.