2023 – ROK VODNÍHO ZAJÍCE

Každý rok má vždy svoji vlastní osobitou energii, která nás všechny svým působením ovlivňuje. Vlády nad rokem 2023 se ujme Vodní Zajíc (někde se také můžete setkat s názvem Králík), který usedne na pomyslný trůn ročních vládců 22. ledna 2023.

Při práci s energiemi jednotlivých roků je vždy dobré respektovat a využívat pravidlo návaznosti. Garanti jednotlivých roků na sebe vždy navazují, využívají předchozí energii a dále s ní pracují a rozšiřují ji. Jako první bychom si tedy měli uvědomit z čeho vycházíme a na co navazujeme. Tak, abychom mohli dělat vše s ohledem na to, co bylo a jak to ovlivní naši budoucnost.

Na co tedy rok Vodního Zajíce navazuje?

Garantem roku 2022 byl Vodní Tygr. Pod jeho vládou se začaly už viditelně dít a projevovat změny, které pod povrchem „bublaly“ už od roku 2020, tedy roku, jehož garantem byla Kovová Krysa, a který nám otevřel cestu do nového tzv. kovového dvanáctiletí a zároveň do nové budoucnosti. Roky 2020 a 2021 byly přípravné roky, ve kterých se tvořily podmínky pro všechno to nové, co se začalo už viditelně dít a ukazovat v roce 2022.

Prvek Kov, který vládne celému tomuto dvanáctiletí (roky 2020 – 2031) je hlavně o vymezování hranic, řádu, pořádku, pravidlech, inventuře, třídění, očistě, zbavování se nefunkčního a nastavování nových pravidel a řádu tak, aby to vše zase správně fungovalo. Je to energie kvality nikoliv kvantity. Energie, která zajišťuje kvalitativní posun. Nacházíme se tedy v době, kdy se může měnit řád a fungování nejen naše, ale také celé společnosti.

Proto bychom na vše, co se kolem nás teď děje, měli nahlížet spíše pozitivně. Jako lidstvo procházíme takovým ozdravujícím a očistným procesem, kdy se máme začít také osvobozovat od závislosti na hmotě a chránit před zahlcením. Uvědomovat si, že toho třeba tolik ani nepotřebujeme a nemusíme mít úplně všechno. Že nadmíra všeho nás může jen vyčerpávat a brát nám energii. A že má-li se stát a zrodit něco nového, musí být porušeno to staré.

Díky tomu, že od sebe „osekáme“ vše co už nám neslouží, co nepotřebujeme, co do našeho života přináší jen starosti, pocity tíhy atd., se může výrazně zlepšit kvalita našeho života a my si můžeme uvědomit, že s méně se dá vlastně žít lépe. A náš život díky tomu může být jednodušší a kvalitnější.

Rok pod vládou Vodního Tygra mohl do našich životů přinést hodně změn a možná i trošku chaosu a zmatku. Vše se mohlo dít velmi rychle a překotně a my jsme tak třeba ani neměli čas nic řešit a přemýšlet nad tím. Někdy to mohly být i změny velmi rychlé, skokové a také nečekané. Mohli jsme mít pocit, že ztrácíme pevnou půdu pod nohama a jsme vychýleni z rovnováhy. Což je ale v pořádku, protože vše nové se vždy rodí v chaosu.

Jaký potenciál teď přináší rok Vodního Zajíce?

Rok 2022 přinesl do našich životů mnoho změn a nového a zároveň mohl také nabourat nebo dokonce zrušit mnoho starého. Mohli jsme si ještě více uvědomit, že to staré a nefunkční se opravdu rozpadá a že je před námi nová budoucnost. V roce 2023 se tyto změny budou ještě více propisovat do našich životů a my tak začneme tvořit naši novou budoucnost a náš nový život.

Můžeme to také přirovnat k jednotlivým fázím života. Kdy jsme v roce 2020, tedy v roce Kovové Krysy, prošli obdobím početí a zaseli nová semínka a začala se pomalu rodit naše nová budoucnost. Dále jsme prošli obdobím těhotenství, kdy jsme v roce 2021, tedy v roce Kovového Buvola, měli nechat vše pořádně uzrát (ty naše myšlenky, nápady, nové možnosti atd.) a vytvořit tomu ty správné podmínky ke zrození. A v roce 2022 tedy v roce Vodního Tygra došlo k tomu zrození tj. „porodu nového“ a vše, na co jsme se ty předchozí dva roky připravovali, se začalo projevovat navenek a vycházet na světlo.

V roce 2023 se budeme nacházet ve fázi, kdy se nám to „naše dítě“ už narodilo, máme ho doma a musíme se o něj začít starat. Teď se budeme učit adaptovat na nové podmínky našeho života a přizpůsobovat vše novému fungování a změnám, které se v našem životě udály.

Díky silné jinové energii, která nám letos vládne, bychom měli mít možnost trošku zpomalit (ale ne se zastavit), vydechnout, a začít se postupně orientovat v tom, co se vlastně děje, vnímat různé souvislosti a lépe si uvědomit, jak to ovlivní všechny oblasti našeho života, a co s tím můžeme dělat dál, jak se na to můžeme adaptovat a přizpůsobit se tomu.

Jaký bude náš rok 2023, záleží tedy hodně na tom, jaký byl náš rok 2022, a co nám přinesl. Z toho bychom měli letos vycházet. Proto je teď nejdůležitější si opravdu jasně definovat, co nám rok 2022 přinesl do života tj. „co se nám narodilo“. To zanalyzovat a říct si, jak s tím teď teda můžu pracovat dál.

Tygr nám pomohl prorazit novou cestu, kterou se teď máme vydat. Měli jsme se také podívat na to, co jsme až dosud dělali a uvědomit si jestli to nemůžeme dělat třeba jinak, kvalitněji a lépe.

Teď už bychom také měli vědět, kdo jsme, co chceme dělat a čeho chceme dosáhnout.  Individualita Tygra je opravdu velmi silná, a proto jsme i my měli v loňském roce příležitost upevnit a posilnit naše JÁ, ukotvit se ve své síle, autenticitě a jedinečnosti.

Pokud stále tápete v tom, kdo jste, jaký je váš potenciál a silné stránky a jakým směrem a cestou byste se teď měli vydat, bude mi radostí a potěšením vám s odpovědí na tyto otázky pomoci, ať už za pomoci rozboru osobního astrotypu nebo naší společné tříměsíční cesty a spolupráce při Ikigai koučinku.

A čím lépe si toto vše určíme a definujeme, tím pevnější půdu pod nohama budeme letos cítit a tím více se můžeme soustředit na to, co s tím tedy budeme dělat dál a vytvářet tomu, co nejlepší podmínky a zázemí k dalšímu růstu a rozvoji.

Stručně řečeno rok 2022 přinesl podmínky pro vykopnutí změn a zrození nového. Rok 2023 nám teď přináší velmi vhodné podmínky pro postupnou implementaci těchto změn do našeho života a rozvoj toho nového.

Jak můžeme energie roku Vodního Zajíce využít, aby se nám dařilo co nejlépe?

Zajíc nemá na rozdíl od Tygra tak velkou sílu a průraznost. Jeho potenciál je spíše v přijetí a adaptabilitě. Princip energie Tygra je revoluce, princip energie Zajíce je spíš evoluce a postupné přizpůsobování se změnám.

Proto bychom neměli všechny ty změny, ke kterým v loňském roce v našich životech došlo, odmítat. Měli bychom je naopak přijmout a nebojovat s nimi. Boj by nás letos mohl opravdu hodně vyčerpávat. To nové je tady, svět se mění, vytváří se nové podmínky pro život a my bychom to měli přijmout a hledat cesty a způsoby, jak se na to postupně adaptovat (…aha….ono se stalo tohle a tohle a já s tím teď můžu dělat tohle…např. zdražili benzín? Ok, můžu začít chodit víc pěšky atd.) Ale zároveň bychom stále měli sledovat, co se děje, abychom na to byli připraveni. I letos to může být stále o změnách a novém.

První reakce na změny může být odpor a pocit, že je to nepříjemné. Proto bychom to neměli brát negativně a tak, že nás to omezuje. Dívat se na to spíše z hlediska toho, jak se s tím teď můžeme naučit žít a využít to třeba v náš prospěch. Najít si v tom tu radost a způsob, jak si díky tomu můžeme vymezit lepší a kvalitnější život.

Naučit se dívat se na vše jinak a nově a začít také o všem přemýšlet jinak. Teď je opravdu důležité si uvědomit, že staré cesty do nové doby a budoucnosti nevedou, že už není cesta zpátky. Nenechávat se stahovat a spoutávat řetězy minulosti a přijmout to, že spousta věcí bude do budoucna fungovat jinak, než tomu bylo doteď.

„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“  Albert Einstein

Ale není to o tom, vše z minulosti zahodit a začít úplně od nuly. Energie Zajíce je právě o návaznosti. Tj. zbavit se z minulosti toho, co už mi neslouží a nefunguje a ponechat si to, co mi může dál sloužit, co můžu dál rozvíjet a zlepšovat. A taky hledat cesty a způsoby, jak to nové můžu třeba navázat na něco, co už mám a dělám.

Nové s sebou vždy nese potenciál rizika, ale také velké příležitosti. A naším úkolem teď bude minimalizovat ta rizika a maximalizovat ty příležitosti. Uvědomit si, v čem to riziko může být a jak ho můžu eliminovat. Vnímat to nové spíše jako příležitost pro novou a kvalitnější budoucnost. Nevnímat konec toho starého jako problém a ztrátu, ale jako příležitost tvořit něco nového a také možnost jak zlepšit, zjednodušit a zkvalitnit naše životy.

Brát to tak, že to staré odešlo proto, že už to nefungovalo a už nám to nesloužilo. Nevydávat teď naši pozornost a energii přemýšlením a lítostí nad ztrátou starého, ale spíše se soustředit na budování toho nového.

Po tom chaosu, který mohl rok Tygra vnést do našich životů, by teď mělo následovat nastavování nových pravidel našeho fungování ve všech oblastech života. A také jakési znovunastolení rovnováhy a stability v našich životech. Nahradit co nejdříve ten stávající chaos novým řádem a pravidly a příliš dlouho v něm už nezůstávat. Klidně i metodou pokus/omyl. Vžít se do situace, že se nám teď „narodilo naše první dítě“ a my se s ním teď začínáme sžívat, učíme se jak se o něj starat, jak v těch nových podmínkách fungovat atd.

Mít dítě, je pro nás nová situace a zkušenost. Postupně zjišťujeme, jak co funguje, k čemu nám to slouží, jaké změny budeme muset v našich životech udělat atd. Ale teď už víme, co to nové je a vše co budeme dělat dál, už bude souviset s tím „dítětem“. Nový začátek nemusí být jednoduchý, je to vždy o postupném poznávání a učení se.

To nové bylo stvořeno k tomu, aby se tomu dařilo. Ale jak se tomu bude dál dařit, už teď záleží čistě na nás. A letošní rok bychom měli využít hlavně k tomu, abychom tomu novému, a tomu co máme a umíme, vytvořili co nejlepší podmínky k tomu, aby se tomu dařilo, aby se to mohlo rozvíjet, růst, prosperovat a využít svůj potenciál na maximum.

To je také jedna z nejsilnějších stránek Zajíce, vytvářet co nejlepší podmínky k tomu, aby se něčemu dařilo. Vytvářet podmínky pro život a harmonický rozvoj. Zajíc je považován za symbol štěstí a prosperity. A my bychom se teď pro to naše „dítě“ měli stát těmi nejlepšími rodiči.

S Vodním Zajícem letos navíc vládne tzv. Letící hvězda 4, což je kromě jiného i energie bohatosti, bohatství a naplnění maximálního potenciálu. Letos máme opravdu dobré podmínky k tomu, nastavit si vše tak, aby se tomu dařilo a dlouhodobě to prosperovalo. Kombinace energií je k tomu velmi příznivá. Proto cokoliv si budete v tomto roce nastavovat, dělejte to s výhledem do budoucnosti. Nesoustřeďte se jen na rok 2023.

A nenechávejte se odradit tím, že třeba hned nevíte, co a jak. Dovolte si nechat si na vše dostatek času a přicházet na vše postupně. Dělat postupné kroky. Zjišťovat si potřebné informace, ptát se atd. Využít právě třeba i energii minulosti a to, co už mi v minulosti fungovalo. Nebát se taky dělat chyby a nenechat se jimi odradit. Brát to tak, že chyby, jsou důležitou součástí každého učení a růstu. Můžeme se z nich poučit a zjistit, jak to dělat správně.

 Čím si můžeme letos pomáhat?

Největší podporu nám letos může dávat naše rodina, naše zázemí/domov a také bychom si kolem sebe měli vytvořit podporující okolí. Letos bychom určitě neměli mít pocit, že jsme na vše sami. Naopak, síla Zajíce je ve spolupráci a v tom, že si kolem sebe umí vytvořit jakousi síť nápomocných přátel.

Domov, zázemí a rodina je pro Zajíce často až jakousi alfou a omegou jeho života. Potřebuje mít pocit jakési bezpečné nory. Zajíc je obecně celkem bojácný a než aby šel do boje či konfliktu, tak vždy raději vezme do zaječích. Ale pokud jde o obranu jeho domova či rodinu, stává se Zajíc naopak nejstatečnějším zvířetem celého zvěrokruhu. Napadení jeho blízkých a jeho nory, je pro něj často horší než napadení jeho samotného.

To nové bychom měli stavět také na energii rodiny. Mít možnost se o svou rodinu opřít a najít tam podporu. Samozřejmě pokud je naše rodina funkční a máme spolu dobré vztahy. Pak můžeme využít energii a pomoc rodiny právě k tomu, abychom to nové a všechny změny mohli do našeho života lépe implementovat.

A aby byla funkční rodina, je také důležité mít funkční domov/zázemí. Proto bychom letos měli věnovat našim domovům, ale i zázemí obecně a všem prostorům, kde se pohybujeme nebo pracujeme zvýšenou pozornost. A udělat z našeho domova, ale třeba i kanceláře, místo, kde se budeme cítit dobře a bezpečně, kam se můžeme kdykoliv vrátit, a které nám bude dávat podporu a potřebnou energii.

Určitě bychom měli věnovat pozornost také očistě a inventuře v našich domovech. Zbavit se nefunkčních a nepotřebných věcí a uvolnit tak místo pro nové/koupit nové. Případně to nefunkční opravit. Energii Zajíce můžeme také přirovnat k energii března a jarního úklidu.

První reakce na nové, potažmo třeba právě i na to nově narozené dítě, může být právě strach a nejistota. Proto pro nás může být tak důležitá podpora rodiny či různých přátel atd. A čím větší oporu a podporu budeme cítit, o to lépe a s větší odvahou se budeme do těch nových věcí a změn pouštět a realizovat je. Zajíc nemá příliš silnou individualitu a nemusel by všechno to nové a změny ustát, pokud bude mít pocit, že je na to sám.

Funkční rodina, domov a pevné zázemí, pro nás může být letos opravdu velkým zdrojem energie a také dobrým předpokladem k tomu, aby se nám dařilo a mohlo se rozvíjet naše „bohatství“. A pokud funkční rodinu nemáte, snažte se najít jiné zázemí, o které se můžete opřít a najít tam podporu (přátelé atd.).

Další silnou stránkou Zajíce je diplomatický přístup a umění spolupráce. Měli bychom se, co nejvíce vyhýbat různým konfliktům a řešit vše raději formou dohody či domluvy na přátelské bázi.  Zajíc není sólový hráč a nemá potřebnou sílu a energii k tomu, si probojovat tu cestu na výsluní. Jeho heslo je spíš spojuj a spolupracuj – potřebuje zázemí podporu a spojence. Větší sílu proto budeme mít, pokud věci budeme řešit ve spojení s ostatními, než když do všeho půjdeme sami za sebe.

„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“ Henry Ford

Měli bychom tedy aktivně hledat naše spojence a lidi ke spolupráci, hledat nové kontakty atd. Více delegovat naši práci a třeba i raději zaplatit někomu, kdo to umí líp atd. Letos to ani tam nemusí být o tom, co znáš, ale spíš koho znáš.

Neměli bychom řešit nic sami, ale ve spojení s někým nebo to předat k řešení někomu jinému. Když něco nebudeme vědět, tak se zeptat nebo požádat o pomoc. Využívat rady starších a zkušenějších a hledat spíše řešení, které bude nejlepší pro všechny zúčastněné. Energie bude letos sílit díky spojenectví, princip já, já, já nás letos může spíše oslabovat. Cesta letošním rokem je spíš ve spojování a spolupráci.

Vztahy bychom tento rok měli posilovat opravdu na všech úrovních. Ať už se jedná o vztah se životních partnerem, s dětmi, s jednotlivými členy rodiny, profesní vztahy atd. Při navazování nových či udržování stávajících vztahů sázejte hlavně na přátelský přístup a vzájemnou pomoc.

Měli bychom se také více procvičovat schopnost a umění napřed druhého vyslechnout a také se naučit přijmout a respektovat jiný názor a nevymezovat se vůči jiným názorům „bojem“.

Energie mohou také velmi přát tvoření nových komunit a nových spojenectví. A měli bychom využívat sílu spojenectví a komunit. Bude jen potřeba si hlídat případné vymezování se „starých“ a „nových“ komunit proti sobě.

Bude pro nás také vhodné pohybovat se hodně v přírodě a otevřených prostorách, věnovat péči a pozornost  svému tělu, včas a pravidelně odpočívat a také si udržovat optimistický přístup a nadhled.

Hodně důležité může být letos také správné vymezení, které může být také dobrým a nezbytným základem pro dosažení naší dlouhodobé prosperity. Může pro nás být více důležité si jasně vymezit, v čem tu prosperitu chci budovat a všímat si jen těch příležitostí, které s tím souvisí. Využít třeba i toho omezení, které teď prožíváme, právě k tomu, že mi to pomáhá vymezit si můj nový život, na který se teď mám soustředit.

Může zde fungovat takové pravidlo vymezení nebo omezení. Pokud si správně nevymezíme „svoje hřiště“, a necháme se zahltit příliš mnoha věcmi, příležitostmi a možnostmi může nás to spíše omezit a vyčerpat. Pak může začít platit, že, kdo chce víc, nemá nic.

Rok 2023 je z hlediska návaznosti také přípravným rokem pro rok 2024, kterému bude vládnout Dřevěný Drak, který vše roznese do všech směrů a také to může nafouknut do velkých rozměrů. Proto je celkem důležité, co si letos nastavíme, a co nám příští rok ten Drak bude „roznášet“. Měli bychom se teď tedy soustředit hlavně na zlepšování kvality a na to jak dělat věcí líp.

Drak nám může dát křídla a umožnit nám vzlétnout opravdu hodně vysoko, zahledět se více do budoucnosti, a začít naše vize, sny a plány pořádně rozvíjet a rozhojňovat. A čím jasnější budeme mít to naše vymezení a čím méně budeme zatíženi, tím výše se nám může podařit vzlétnout. A větší potenciál pro rozvoj a expanzi než v roce Draka, už v tomto dvanáctiletí nebude. Takže by byla škoda potenciál roku Draka nevyužít a nepřipravit se na něj.

 A co si letos raději více hlídat?

Hlídejte si různá zablokování a „rozpliznutí“. Když nebude vědět, jak a kudy dál, můžete mít tendence vše vzdát. Vyhýbejte se všem možným blokům a překážkám a vždy si třeba najděte jinou cestu nebo způsob, jak danou věc udělat.

Snažte se dělat vše spíše jednoduše a nic zbytečně nekomplikovat.  Držet se plánu a postupovat podle něj plynule kupředu krok po kroku. Není to o tom chaoticky přeskakovat od jedné věci ke druhé a chytat se všech příležitostí, které nám vstoupí do cesty. Tím bychom pak mohli hodně roztříštit svoji pozornost a ztratit zaměření se na tu naší zvolenou cestu.  Je to také o tom správném vymezení se, o kterém jsem psala už výše.

Letos může také dojít ke konfrontaci nového a starého. Může přijít rezistence vůči změnám, neschopnost přijmout to nové nebo strach začlenit a to nové do života. Můžeme se více bránit, pokud pro nás to nové či případné změny budou znamenat ohrožení našeho „pohodlí“. Pak můžeme začít obhajovat starý způsob života a chtít vrátit to, co bylo. Bude proto důležité se soustředit na harmonické propojení nového a starého.

Velmi nás také mohou oslabovat a vyčerpávat všechny možné boje a konflikty. A může být lepší, řídit se letos heslem moudřejší ustoupí. Ale nejde o ústup ve smyslu „vyklizení pole“. Ale o to, že se třeba trošku stáhnu proto, abych zjistila jak to teda řešit a posílila svoji pozici za pomoci různých spojenců a za podpory mého zázemí.

Měli bychom si také více hlídat různá vyčerpání a energetické propady. Zajíc může mít někdy tendence pracovat až do úmoru a také na sebe brát práci za druhé, kdy ho můžou druzí začít až zneužívat. Pak může docházet k různým vyčerpáním z přepracovanosti. Proto bychom si měli více hlídat únavu, včas a dostatečně odpočívat a také si dopřávat kvalitní spánek a pravidelnou regeneraci celého organismu. A také si osvojit umění říkat NE a správně si určovat hranice, co vše si na sebe ještě nechám „navalit“ atd.

Energie Zajíce je také spíše reaktivní. Takže letos to není o tom, vrhat se do všeho po hlavě a bez přemýšlení jako Tygr, ale nejdříve zkoumat, hodnotit a zpracovat, zjistit jak to funguje, počkat až dostanu nápad, co s tím a pak to jít udělat.

Můžete si také poslechnout rozhovor a potenciálu roku Vodního Zajíce, který jsem dělala pro portál Příznaky transformace, k rozhovoru tudy.

Obecný potenciál roku Vodního Zajíce už tedy známe. Jaký ten rok ale opravdu bude, záleží v konečném důsledku na každém z nás. Energie roku nám jen přináší podmínky, které můžeme využít a které nám pomohou k tomu, aby se nám letos i v dalších letech dařilo.

Každý z nás také může individuálně vnímat tento rok trošku jinak, podle toho, jaké má své vlastní energie, a jak tyto energie s rokem Zajíce ladí či neladí. Připravila jsem pro vás informace o tom, jaký vliv mohou mít energie letošního roku na jednotlivá znamení čínského zvěrokruhu. Stačí jen vyplnit formulář níže a napsat do poznámky 2023. Tyto informace vám ráda zdarma zašlu. 

Můžete si také objednat zpracování vašeho osobního astrotypu, poznat lépe sami sebe, svůj potenciál a přirozené talenty, a také zjistit, jak sladit energie letošního roku s vašimi vlastními energiemi.

Bude mi také velkou radostí a potěšením pokud se rozhodnete vydat se mnou na zábavnou a objevnou tříměsíční cestu Ikigai koučinku. Na cestu do vašeho nitra a k tomu, kdo opravdu jste, k vaší podstatě, jedinečnosti a autenticitě.

Ze srdce vám přeji, aby pro vás byl rok 2023, rokem úspěchu, štěstí, radosti, prosperity a smysluplné realizace. Abyste co nejčastěji dělali to, co vás baví a naplňuje, měli kolem sebe podporující okolí a také odvahu dál zkoušet a objevovat nové věci a také dělat ve svých životech potřebné změny tak, abyste žili v SOULadu s tím, kdo jste.  A také ať se vám podaří vytvořit si to nejlepší zázemí a podmínky pro vaši další cestu, a nastavit si vše tak, aby se tomu dařilo a dlouhodobě to prosperovalo.

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Vyplněním tohoto formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů, pro více informací klikněte na tento odkaz: Ochrana osobních údajů

zdroj obrázků: www.pixabay.com