2022 – ROK VODNÍHO TYGRA

Každý rok má vždy svoji vlastní osobitou energii, která nás všechny svým působením ovlivňuje. Vlády nad rokem 2022 se ujme Vodní Tygr, který už vystrkuje své ostré drápky a cení na nás svoje zuby. Oficiálně však usedne na pomyslný trůn ročních vládců 1. února 2022.

Při práci s energiemi jednotlivých roků je vždy dobré respektovat a využívat pravidlo návaznosti. Garanti jednotlivých roků na sebe vždy navazují, využívají předchozí energii a dále s ní pracují a rozšiřují ji. Jako první bychom si tedy měli uvědomit z čeho vycházíme a na co navazujeme. Tak, abychom mohli dělat vše s ohledem na to, co bylo, a jak to ovlivní naši budoucnost.

Na co tedy rok Vodního Tygra navazuje?

Garantem roku 2020 byla Kovová Krysa. A protože Krysa je také prvním znamením čínského zvěrokruhu, otevřela zároveň cestu do nové budoucnosti. Do nového dvanáctiletého cyklu, ve kterém se vždy vystřídají všechna znamení čínského zvěrokruhu. V roce 2020 nám tedy začaly vládnout silné energie změn a přípravy na nové. A také energie inventury, očisty, odsekávání starého a všeho nefunkčního, právě proto, aby mohlo přijít to nové. Kovová Krysa nám měla pomoct hledat nové možnosti, příležitosti a cesty pro naši budoucnost. Měli jsme si uvědomit, CO všechno je možné a kam, k jakému cíli, může naše další cesta směřovat.

V roce 2021 jsme za pomoci energie Kovového Buvola měli trošku zpomalit, vzít do úvahy všechny ty možnosti a příležitosti, které mohl rok Krysy přinést, analyzovat co z toho můžeme využít, reálně zhodnotit naši situaci a pevně a jasně se rozhodnout jak a kudy chceme pokračovat dál. Vybrat si ze všech těch možností tu jednu, pro nás správnou cestu. A také se na tu naši novou cestu připravit, vytvořit si pro ni plán s jednotlivými kroky a ty nejlepší podmínky. Velmi vhodné energie na plánovaní celého letošního roku jsou teď v lednu.

Jaký potenciál rok Vodního Tygra přináší?

Nejprve je třeba si uvědomit, jaké energie nám letos budou vládnout. Roční vládce Tygr přináší energii jangového Dřeva. Dále je to energie jangové Vody. Proto říkáme rok Vodního Tygra. A letící hvězda nám k tomu přinese energii jin/jangové Země. Kombinace těchto energií pak určuje, co a jak může být vhodné letos dělat, abychom maximálně využili podporu vnějších energií.

Roky 2020 a 2021 byly takové přípravné roky na velké změny, nové začátky a naši novou budoucnost. Měli jsme možnost a čas si zpracovat CO chceme a JAK toho můžeme dosáhnout. Uvědomit si kdo jsme a odkud a kam jdeme. Všechno to nové a všechny ty změny byly ale zatím stále skryté pod povrchem.

Můžeme to také přirovnat k období početí, kdy jsme v roce Krysy zaseli nová semínka a začala se pomalu rodit naše nová budoucnost. Dále jsme prošli obdobím těhotenství, kdy jsme v roce Buvola měli nechat vše pořádně uzrát (ty naše myšlenky, nápady, nové možnosti atd.) a vytvořit tomu ty správné podmínky ke zrození. A právě rok Tygra můžeme přirovnat k energii porodu, kdy se vše, na co jsme se předchozí dva roky připravovali, má projevit navenek.

Teď nastává ten správný čas, kdy by se mělo vše ukázat a vyjít na světlo. A také my bychom měli přestat přemýšlet a začít konat, a na tu zvolenou cestu rázně, směle a bez otálení vykročit. Nebo v případě Tygra možná spíš vyskočit a udělat opravdu rázný a velký skok kupředu.

„Skoč, křídla roztáhneš cestou.“ – Ray Bradbury

Rok 2022 můžeme přirovnat k energiím časného jara, kdy vše začíná růst, klíčit a razit si cestu ven. To, co nebylo vidět, se začne zviditelňovat a ukazovat navenek. Z toho důvodu bylo vhodné si v předchozích letech dořešit všechny otevřené záležitosti z minulosti, zamést si před vlastním prahem a vymést všechny „bubáky“ ze skříně. Právě proto, aby nás teď tyto nevyřešené věci z minulosti nebrzdily na naší další cestě a nestahovaly nás zpět.

Vše, co se letos projeví navenek může mít potenciál rychle růst a zvětšovat se (jak to dobré, tak to, co se nám až tak nelíbí). Proto bude vhodné být opravdu flexibilní a na vše proaktivně reagovat a vždy se rozhodnout, zda chci tu danou příležitost využít, „zalévat“ a umožnit jí růst nebo zda se jedná spíše o hrozbu, kterou raději hned „zadupu“ do země, aby  dále nerostla.

Jak můžeme energie roku Vodního Tygra využít, aby se nám dařilo co nejlépe?

V letošním roce dojde k velké kumulaci jangové/aktivní energie. Můžeme cítit nové impulzy a hodně energie. Proto i my bychom měli být proaktivní a všechno to, co jsme si naplánovali, začít aktivně dělat. Vykročit na tu naši zvolenou cestu a prorazit. Říká se, že dobrý start je 50% úspěchu, tak směle do toho :-).

K energii Tygra patří tzv. trigram hrom nebo také bouře, což je silná a průrazná energie nových začátků a nespoutané síly. A to klidně i razantních a hlasitých začátků. Kdy bychom měli všem dát jasně vědět kdo jsme a co chceme dělat.

„Nejlepší cesta, jak něco udělat, je začít.“ – Langston Hughes

Tygr přináší energii změny, revoluce a také možného chaosu. Jeho energie mohou měnit svět a jeho fungování. Může být také větší tlak na změnu fungování systémů a změnu pravidel. A protože vše nové se většinou rodí v chaosu, tak i podmínky kolem nás se  mohou celkem rychle měnit a my se jim budeme muset přizpůsobovat.

Měli bychom proto být co nejvíce flexibilní a otevření změnám a novému. Popustit uzdu své fantazii a nebát se dělat věci jinak, hledat nové způsoby, dívat se na věci z jiného úhlu pohledu, dát prostor novým nápadům a myšlenkám nebo dělat úplně nové věci. Tyto změny by nám ale měli život ulehčovat, ne ho dělat složitějším. To nové, co letos může přijít, by mělo sloužit hlavně k tomu, aby vše lépe fungovalo. Obecně může být ve společnosti tendence dobře vnímat novinky, nové pohledy a nové způsoby.

Individualita Tygra je opravdu velmi silná, je to energie revolucionáře, vůdce, rebela, objevitele a dobrodruha, který si dělá, co chce. A proto i my bychom měli v tomto roce co nejvíce posilovat svoje JÁ a být více autentičtí a spontánní. Vědět kdo jsme, co chceme a jít si za svým. Jít po svojí cestě a dělat si věci po svém. I kdyby ta cesta měl vést proti proudu. Být sami sebou a nestarat se o to, co si o nás kdo myslí. A také se zabývat hlavně věcmi, které chceme, aby se nám v dalších letech rozvíjely.

Další vlastnosti Tygra, které se nám mohou hodit jsou smělost, odvaha a ochota vzít na sebe i jistou míru rizika. Ale mělo by jít spíše o takové plánované riziko, tj. vím, že mi hrozí to, to a to, ale přesto do toho jdu. Můžeme se řídit heslem RISK JE ZISK. Když to vyjde, tak nás to může posunout opravdu hodně dopředu, a když to nevyjde, tak je velká šance, že to ustojíme, a ještě se díky tomu můžeme naučit spoustu nových věcí a získat cenné zkušenosti.

Nicméně pokud půjdeme do rizika, měli bychom být opravdu hodně silní, mít pevnou půdu pod nohama a určitě nebude od věci mít i nějaké finanční rezervy. Letos můžeme opravdu hodně získat, ale taky hodně ztratit.

Odvaha také není o tom, že se nebojím. Odvaha je o tom, že do toho jdu, i přesto, že se bojím. Letos se tak můžeme pouštět i do větších výzev a příležitostí, a dělat třeba i věci, které jste nikdy nedělali. Okořeňte si svůj život určitou porcí vzrušení a dobrodružství, užívejte si pestrost a rozmanitost života. Je něco, co jste chtěli vždy udělat nebo zkusit, ale nikdy jste k tomu nenašli odvahu? Zkuste to letos, energie vám budou nakloněny.

„Pokud příležitost neklepe, postav dveře.“ – Milton Berle

Tygr má také energii lovce, který umí hledat a využívat nové příležitosti. Sledujte trendy, vnímejte pozorně, co se kolem vás bude dít, a pokud se vám to bude hodit, a bude to souviset s vaší zvolenou cestou, tak se té příležitosti rychle chopte. Ty příležitosti bychom měli ale aktivně sami vyhledávat. Nesedět v koutě a pasivně nečekat, že se něco stane. Je to velmi dobrý rok pro získávání nových znalostí a vědomostí, studování nových trendů, šíření nového učení atd.

Čím si můžeme letos pomáhat?

Využívejte nápady a pracujte s nimi. Aktivně přicházejte s novými nápady a podněty. Zbytečně o věcech nepřemýšlejte, ale naslouchejte spíše svoji intuici a vnímejte svoje pocity. To nové by se letos mělo rodit nápadem, ne přemýšlením. Počítejte ale také s tím, že ne každý nápad se ujme. Ale čím více nápadů budete mít, tím si zvýšíte šanci, že se některý ujme. Zabývejte se hlavně těmi nápady, které ve vás zapálí „oheň“ a vášeň, a pro které se nadchnete.

Inspirujte se také u druhých. Nemusíte nic vymýšlet od začátku a být za každou cenu originální. Ale pozor, není to o kopírování, ale o inspiraci. Mluvte o svých nápadech, plánech a krocích s ostatními a získávejte od nich zpětnou vazbu. Využívejte jejich moudrost, znalosti a zkušenosti.

Energii můžeme čerpat ve velkých, světlých a otevřených prostorech. A také se pohybovat zejména v prostorech, které nám vyhovují, cítíme se tam dobře a dodávají nám energii (to se týká domova, ale třeba i naší práce). Velmi vhodné může být trávit co nejvíce času v přírodě a také hodně chodit. V přírodě vám také může chodit více nápadů, mějte proto se sebou raději vždy něco, kam si je můžete zaznamenat.

Podporujte a rozvíjejte svoji kreativitu a věnujte se klidně nějaké tvůrčí či umělecké činnosti. Vneste si do života více hravosti, lehkosti a takové té dětské energie a neberte se příliš vážně.

Jelikož v letošním roce může docházet k opravdu častým, náhlým a nečekaným změnám a zvratům, mohou se i naše životy celkem rozkolísat a podobat se spíše jízdě na divoké, rozbouřené řece. Nicméně jak jsem psala výše, letos nám vládne také energie Země a ta chce rovnováhu, jistotu a stabilitu.

Proto i naším velkým úkolem v tomto roce bude snažit se o zachování rovnováhy a  nesetrvávat příliš dlouho v žádných extrémech. Mít stále pocit pevného zázemí a pevné půdy pod nohama. Pokud můžete, udělejte si určitě nějaké finanční rezervy. A také se obklopte lidmi, kteří vám budou pomáhat, se kterými se budete vzájemně podporovat a dodávat si jistotu.

Je to zároveň i takový rok údržby a znovunastolení rovnováhy. Měli bychom se proto také zbavit všeho co nepotřebujeme, co nepoužíváme, co nestíháme a co už nám neslouží. Zkrátka odebrat vše, čeho je moc (aktivity, věci, lidi) a doplnit si to, co nám v životě chybí, tj. dát si do rovnováhy všechny oblasti našeho života a nastavit si pravidla našeho dalšího fungování. A také si dávat do života jen takové věci, které dokážeme přijmout, jsme schopni je zvládnout a zužitkovat pro naši cestu a náš cíl.

Zaměřte se také na své tělo a ducha, starejte se o své zdraví a psychiku. Posilujte svoji imunitu. Upevněte a posilněte si svoje JÁ a také svoje sebevědomí. Odpovězte si na otázky..Kdo jsem? Jaké jsou moje silné stránky? Jakým člověkem chci být? Jak se chci dál rozvíjet? Jaké jsou mé dlouhodobé cíle?

Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“ Benjamin Franklin

Letošní energie mohou opravdu přát tomu abychom sami sebe prosadili. Měli bychom proto co nejvíce využít náš potenciál a naše silné stránky, ukázat to nejlepší, co v nás je, aktivně nabízet to, v čem jsme dobří a prodat se 🙂. Identifikovat se a klást třeba i větší důraz na věci jako naše jméno, podpis, logo atd. S lepším poznáním sebe sama, vašeho potenciálu, darů a přirozených talentů vám může pomoci třeba váš astrotyp.

A co si letos raději více hlídat?

Jelikož Tygr umí být také hodně nepředvídatelný a nevyzpytatelný, bude vhodné více předvídat a číst „mezi řádky“. Být na vše připraveni ještě předtím, než se to projeví v realitě. Věci a události se mohou měnit ze dne na den a my se s nimi budeme muset popasovat, jak nejlépe umíme.

Hlídejte si také až přílišnou zbrklost, netrpělivost, roztěkanost a razantnost. Měli bychom se sice snažit razantně prorazit, ale není to zase o tom se do věcí vrhat úplně bez rozmyslu a po hlavě. Tímto přístupem bychom mohli nadělat hodně chyb, zmatku a nepořádku.

Pak by se z Tygra objevitele přinášejícího nové věci, které se mohou rozvíjet, mohl stát spíše Tygr ničitel, který díky své netrpělivosti a přílišné razantnosti přináší více škody než užitku, aniž by si to sám uvědomoval. Neměla by to být razantnost, která ničí a nepřináší nové a až přílišné prosazování sebe sama na úkor druhých. Naopak, tou razantností máme to nové tvořit, a ne to ničit ještě předtím, než to vznikne.

Může se také projevovat výbušnost, vztek, křik a hněv. Silné výbuchy emocí a také nekontrolované a velmi temperamentní chování. Tímto přístupem si ale můžeme nadělat hodně nepřátel a z Tygra lovce se může pak snadno stát kořist, proti které se ostatní spojí a budou jí chtít zlikvidovat.

Energie roku budou působit na všechny a všichni se letos můžou cítit jako „Tygři“ a chtít si za každou cenu prosadit to svoje. Z čehož mohou vznikat různé boje a konflikty, které mohou být v roce Tygra opravdu dost vyhrocené a nepříjemné Empatie a vnímavost k druhým může být letos celkem oslabená a všichni se mohou zaměřovat spíše sami na sebe. Můžeme mít také problémy s autoritami a dodržováním pravidel, což se může promítnout i do širších souvislostí a nálady celé společnosti.

Více si také hlídejte až přílišnou naivitu a velkou důvěřivost a raději si vše kontrolujte, ověřujte si fakta a vždy si sežeňte dostatek informací. Neměli bychom si také stavět vzdušné zámky a příliš se odtrhávat od reality.

Vyhýbejte se také všem možným blokům a překážkám a vždy si třeba najděte jinou cestu nebo způsob, jak danou věc udělat. Snažte se dělat vše spíše jednoduše a nic zbytečně nekomplikovat. Držte se plánu a postupujte podle něj plynule kupředu. Není to o tom chaoticky přeskakovat od jedné věci ke druhé a chytat se všech příležitostí, které nám vstoupí do cesty. Tím bychom pak mohli hodně roztříštit svoji pozornost a ztratit zaměření se na tu naší zvolenou cestu.

Hodně brzdit nás může také strach, který může vést až k depresím a blokacím. V takovém případě si vždy sežeňte více informací a mluvte o tom s druhými. Dále nás může zpomalovat a blokovat přílišné přemýšlení a přemítání, které může vést k velkému pocitu tíhy a neschopnosti se rozhodnout a pohnout z místa. Hlídejte si také přílišnou zkostnatělost a neochotu k tomu dělat a přijímat změny.

Energie letošního roku mohou sice hodně přát novému a novým věcem, ale není to o tom, že vše staré je špatně a měli bychom to zahodit a dělat vše úplně jinak. Naopak měli bychom využít energie minulosti a navazovat na to, co se nám v minulosti osvědčilo a co nám fungovalo. Může se jednat i o jakýsi návrat k tradičním hodnotám.

A protože energie roku nás mohou hnát do opravdu velké aktivity, nezapomínejte včas a dostatečně odpočívat, dělejte si přestávky a vyhýbejte se časovému presu.

Obecný potenciál roku Vodního Tygra už tedy známe. Jaký ten rok ale opravdu bude, záleží v konečném důsledku na každém z nás. Energie roku nám jen přináší podmínky, které můžeme využít a které nám pomohou k tomu, aby se nám letos i v dalších letech dařilo.

Každý z nás však může individuálně vnímat tento rok trošku jinak, podle toho, jaké má své vlastní energie, a jak tyto energie s rokem Tygra ladí či neladí. Pokud vás zajímá, jaký vliv může mít letošní rok na jednotlivá znamení čínského zvěrokruhu, napište mi. Ráda vám tyto informace zašlu. Stačí jen vyplnit formulář níže a do políčka vaše poznámka napsat 2022. Pokud ode mě již máte zpracovaný astrotyp, připište klidně poznámku, můžu vám poslat soubor s kompletním vlivem energií roku Vodního Tygra na energie, které máte v astrotypu :-).

Můžete si také objednat zpracování vašeho osobního astrotypu, poznat lépe sami sebe, svůj potenciál a přirozené talenty, a také zjistit, jak sladit energie letošního roku s vašimi vlastními energiemi.

Ze srdce Vám přeji ať se vám letos povede ukázat to nejlepší, co ve vás je, ať naskočíte na tu správnou vlnu a vykročíte na cestu za vašimi sny, plány a vizemi, i kdyby to měl být třeba jen malý krok. Důležitý bude záměr a energie vyslaná správným směrem. Letos bude opravdu lepší vykročit klidně špatně, než nevykročit vůbec a zůstat stát na místě. A také ať vás po celý letošní rok provází dobré zdraví, radost, úsměv a dobrá nálada, ať se vám podaří obklopit se těmi správnými lidmi, postavit se do své síly, udělat ve svém životě všechny potřebné změny a nechat zářit své vnitřní světlo a využívat své silné stránky, dary a talenty.

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Vyplněním tohoto formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů, pro více informací klikněte na tento odkaz: Ochrana osobních údajů

zdroj obrázků: www.pixabay.com