ROK 2017 – ROK OHNIVÉHO KOHOUTA

obrázekVlády nad rokem 2017 se podle čínské astrologie ujme Ohnivý Kohout (někde se také můžete setkat s názvem Fénix), který 28. 1. 2017 vystřídá na pomyslném trůnu ročních vládců Ohnivou Opici, která vládla roku 2016. Vláda Ohnivého Kohouta potrvá do 15. 2. 2018, kdy ho vystřídá Zemský Pes.

Jaká je charakteristika Kohouta?

Mezi silné stránky tohoto znamení patří pečlivost, pracovitost, spolehlivost, vůdčí schopnosti, smysl pro povinnost, svědomitost, důslednost, cílevědomost, pořádkumilovnosti a také velká organizovanost. Dále také velký cit a smysl pro detail, který umí vidět, vnímat a využít. Někdy to může být až posedlost detailem, kdy Kohout stále vidí nesrovnalosti či chyby i v něčem, na čem vůbec nezáleží. Ale pokud nejsou odstraněny, není spokojený. Kohout bývá velký perfekcionista a puntičkář, potřebuje věci dotahovat do konce a často věnuje hodně energie tomu, aby výstup jeho práce byl přesný a dokonalý. Nicméně díky jeho často vysokému pracovnímu nasazení a také touze ukázat jak je dokonalý, si na sebe může brát také věci, kterou jsou už nad jeho síly a možnosti. Kvůli tomu ho pak také přepadají silné a náhlé únavy, díky nimž pak nemusí být schopný svoji práci dokončit. Je pro něj proto důležité dělat si přestávky a často odpočívat.

Následně je také rád, pokud za svou práci sklidí ocenění, uznání a pochvalu. Pochvala je pro něj hodně velkou motivací (až jakýmsi hnacím motorem), a pokud se mu uznání jeho práce nedostává, může být velmi nepříjemný, nevraživý až agresivní. Jsou pro něj důležitá předem daná pravidla a postupy, dle kterých se pak může řídit a díky nimž snadněji dosahuje svých cílů. Pro Kohouta je také důležitý jeho vzhled a tuto energii by neměl podceňovat. Určitě se vždy cítí líp, když ví, že mu to sluší a vše dokonale ladí. K méně oblíbeným povahovým rysům Kohouta patří přílišná zvědavost, pedantství, velká hrdost, občasná výbušnost, netrpělivost, šovinismus, neurvalost, přehnané nároky, netolerance a častá sebestřednost. Často také může být tak zaujatý tím, aby se vše dělalo správně a dle pravidel, že vyvíjí až příliš velký a často i agresivní tlak na prosazení různých a podle něj správných řešení. Ačkoli Kohout sám bývá velmi kritický, a umí velmi přesně najít různé chyby a rád na ně poukazuje, sám kritiku na svoji práci či osobu přijímá jen velmi nerad, a bere ji spíše jako útok proti němu a má pak tendence chovat se hodně bojovně.

kohout

Jaký je tedy potenciál roku 2017?

Nejprve si řekněme, na co rok 2017 navazuje. Roku 2016 vládla Ohnivá Opice. Byl to sice rok poněkud turbulentní a pro mnohé velmi náročný, ale také rok, který nám přinesl mnoho příležitostí. Ty příležitost jsme měli hlavně aktivovat, začít ty věci řešit a dělat tzv. do nich vstoupit. Zejména ty příležitosti, které pro nás znamenaly více radosti než starostí. V letošním roce budeme mít možnost tyto příležitosti dále rozvíjet či dokončit. Letos byste se měli zaměřit hlavně na to, co se vám loni povedlo a s tím dál pracovat. Pokud se vám povedl opak, že jste využili příležitost, díky které jste měli spíše více starostí, či která byla nad vaše síly a možnosti, můžete se po loňském roce cítit opravdu hodně vyčerpaní. Vedle příležitostí to, ale také mohl být rok ztrát, kdy jsme mohli promarnit příležitost a o něco přijít. V takovém případě si jen hlídejte, aby se tato ztráta dále nezvětšovala a snažte se co nejdříve tuto ztrátu vyřešit a zařídit vše potřebné okolo.

Jaké energie budou letošnímu roku vládnout? Bude to energie jinového Kovu, což je prvek, který patří ke Kohoutovi. Dále energie jinového Ohně, to je prvek, který vládne letošnímu roku a proto tedy říkáme rok Ohnivého Kohouta. No a v neposlední řadě také prvek Vody, který nám přinese letošní letící hvězda.

Kde nám může rok Ohnivého Kohouta pomoci?

Díky letící hvězdě, která má číslo jedna, vstupujeme letošním rokem do nového cyklu. Nicméně abychom mohli začít něco nového, musíme nejdříve ukončit to staré. Dotáhnout všechny detaily a zbavit se všech nedodělků. Jedině tak můžeme nový cyklus začít bez zbytečných zátěží starého a minulosti. První úkol, který bychom tedy měli v letošním roce všichni udělat je sepsat si seznam všech nedodělaných a nedořešených věcí či projektů, které si s sebou z minulosti neseme a snažit se je dořešit a dokončit (ať už jde o nedokončenou práci nebo třeba nedodělky v domácnosti, ale také třeba nedořešené a neuzavřené vztahy).

Opice, která vládla loňskému roku, nemá ráda těžkosti a problémy, takže mohly být věci či činnosti, do kterých se vám minulý rok opravdu nechtělo. Kohout by vám teď měl pomoci tyto věci dořešit a dodělat (ať už ty pozitivní či negativní, kterých se potřebujete zbavit). Letos vládne velmi silná energie dokončování, pouštějte se proto do všeho s úmyslem, to opravdu dodělat a i když se vám to třeba letos nepovede úplně dokončit, tak aspoň začněte. U každé činnosti si, ale také hlídejte návaznost. Domýšlejte důsledky a vždy byste měli vědět, proč danu věc děláte a jaké to bude mít souvislosti do budoucna.

Dále také doporučuji si udělat opravdu celkem detailní plán na letošní rok (právě teď v lednu, jsou na to ty nejvhodnější energie, vice ZDE). Vše si podrobně sepsat a pak se tímto plánem řídit. Kohout potřebuje předem dané postupy a pravidla, vědět co je kdy potřeba udělat. Neumí moc improvizovat a vymýšlet věci cestou.

Kohout se také velmi rád předvádí a ukazuje výsledky svého snažení a své práce. Letos tedy máte velkou příležitost se „blýsknout“ ve společnosti a pochlubit se tím co děláte, ukázat v čem jste dobří a zviditelnit svoji práci. Vystupovat a být vidět ve společnosti, využívat různé společenské akce a prezentovat na nich výsledky své práce. Nejde ani tak o prezentaci vás samotných, ale o prezentaci toho, co děláte. Jak to, co děláte, může ostatním pomoct a být jim prospěšné. Jen si pohlídejte a pokud možno, co nejvíce pojistěte, že za své vystoupení či prezentaci také sklidíte úspěch a nezapomeňte doladit všechny potřebné detaily.  A ještě lepší bude, pokud budou vaše schopnosti, práci a úspěchy vyzdvihovat ostatní. Jak jsem psala již výše, Kohout je velmi motivován tím, když za své snažení sklidí uznání a pochvalu. Pochvala bude letos všeobecně velmi důležitá. Měli bychom dělat věci pořádně a tak, abychom si zasloužili pochvalu a ocenění, ale také my bychom měli chválit ostatní více než jindy. Chválit lidi kolem sebe, vaše děti, partnera, kolegy, obchodní partnery atd. Ale nezapomínejte ani na sebe a chvalte se klidně sami, když to za vás nikdo jiný neudělá ;-). Pochvalou, oceněním a uznáním letos určitě nic nezkazíte, ale mělo by se jednat o zaslouženou pochvalu, ne pochlebování.

Letos bychom se měli také hodně zaměřit na naši životní cestu a kariéru. Měli bychom klást větší důraz na naši individualitu, na naše pravé a přirozené JÁ. Uvědomit si KDO JSEM, naši jedinečnost a odhodit všechny naše společenské masky. Ujasnit si, co na své životní cestě chceme a co už ne. Udělat si takovou inventuru svého života a tzv. si uklidit před vlastním prahem. Ponechat si hlavně věci, které nám do života přinášejí radost a naplnění, a zbavit se toho, co se nám nepovedlo nebo už nám neslouží. Jelikož Kohout je také velmi pořádkumilovný, třídit můžete i doma a nedivte se, pokud budete mít letos větší tendence stále něco uklízet ;-). Můžete projít skříně, šuplíky, komory a zbavit se všeho, co nepotřebujete, co nefunguje nebo co vám už neslouží, tak abyste do svého života mohli pustit nové věci a novou energii. Jelikož nám letos začíná nový cyklus, energie roku nám dává možnost vkročit do něčeho nového, nejlépe bez zátěží z minulosti (vztah, práce atd.), či si do života pořídit něco nového (ať už je to auto, byt, dům, dítě apod.). Něco nového, co nám přinese radost. Ale jste to vy, kdo musí to nové iniciovat a vyvinout aktivitu a úsilí. Důležité bude osobní nasazení každého z nás.

Bude důležité ujasnit si, PROČ chceme dělat to, co děláme, JAK chceme pokračovat, KDO nám s čím může pomoct a KAM chceme v našem snažení dojít. Určit si pravidla a podle těch se řídit a postupovat. Ponechat si v životě jen věci, činnosti a lidi, které budou s naší další životní cestou souznít a s ostatním se rozloučit. Využívejte hodně informace a než se do něčeho pustíte, vždy se snažte si o dané věci zjistit, co nejvíce informací. Nevrhejte se do ničeho bezhlavě a vše si raději dopředu řádně promyslete. Snažte se také o jednoduchost a zbytečně si nic nekomplikujte (Kohout může mít tendence věci spíše komplikovat a z jednoduchých věcí, dělat věci zbytečně složité). Nesnažte se dělat několik věci najednou, ale spíše si vždy vyberte jednu věc, na kterou se budete opravdu pořádně soustředit a teprve až ji doděláte, začněte s dalším úkolem (využijte schopnost Kohouta plně se soustředit a koncentrovat na jednu věc či jeden cíl a dokončit ho). Letos vám může jít lépe rutinní práce, která vyžaduje přesnost a zaměření na detail. Kohout je také celkem dobrý hospodář, a díky svému citu pro detail umí hlídat rozpočet. Můžete jeho energii využít a dát si do pořádku také své finance, své účty, své příjmy a výdaje a také složenky.

Kohout má rád kvalitu a krásu a rád se líbí. Nepodceňujte ani tyto energie a více dbejte i na styl svého oblékání, měli byste se cítit dobře a mít ze sebe dobrý pocit. Můžete si více hrát s detaily a vše ladit do krásného celku. Můžete svůj šatník či interiér obohatit nějakým trendy, designovým čí módním kouskem. Kohouta tím velmi potěšíte. Nebojte se taky „ukazovat“ na veřejnosti a choďte více do společnosti. Zajděte si třeba na nějakou zajímavou výstavu, módní přehlídku, kulturní akce, ale také třeba na luxusnější večeře. Kohout je také velký estét a má rád vybrané chování a zacházení. Klidně sní i chleba namazaný máslem, ale musí být aspoň krásně nazdobený a servírovaný na stříbrném podnosu ;-).

A na co si letos dávat pozor?

Hlavně na výbušnost a agresivitu. Pokud se Kohout cítí nedoceněný a na ostatní neplatí jeho „oslnivý lesk“ či nesouhlasí s jeho názory, začne si věci často vynucovat bojem a agresivitou. V prosazování si svého umí být opravdu hodně neústupný. Ve spojení s Ohněm, který také vládne letošnímu roku, mohou hrozit silné, tvrdé a výbušné konflikty. Proto bude lepší se jim raději vyhýbat či jim předcházet a snažit se řešit věci spíše rozumem než bojem. Kohoutovi také často schází lidskost a porozumění a umí být také velmi přímý a často nebere názory na city druhých. Své názory či postoje říká většinou velmi otevřeně, tak jak jsou. Pokud jde o jeho vlastní pravdu a prospěch může být také egoistický a neústupný.

Kohout je opravdu hodně pilný a pracovitý a ve snaze udělat dokonalou práci a ukázat dokonalý výsledek či perfektní řešení je velmi zarputilý. Mohou proto letos více hrozit silné a náhlé únavy z vyčerpání.  Více vědomě si tedy hlídejte odpočinek a dělejte si častější přestávky. Myslete také na to, že přehnaná honba za dokonalostí je opravdu velmi vyčerpávající a jak se říká, v jednoduchosti je krása.

Dávejte si také pozor na ulpívání na úspěchu a slávě. Můžete mít potřebu být letos více vidět i za cenu toho, že to co předvádíte, nebude udělané úplně dobře a pořádně. Letos může být všeobecně více vidět i na chyby a vše nefunkční, a to třeba i na chyby v různých systémech či procesech atd. Pozor také na chlubení se „cizím peřím“. Navíc případná kritika vaší práce či osoby, pro vás může být letos hodně zdrcující a můžete se z ní déle vzpamatovávat. V takových případech bude důležité naučit se jí brát otevřeně a vidět v ní spíše možnost se poučit a dělat věci ještě lépe. Hrozí také zaslepení sama sebou a svým egem. Zaslepení tím co děláte. Můžete se tolik soustředit na práci a její výsledky, že vám v životě mohou díky tomu začít utíkat další důležité věci.

Nedělejte věci jen proto, abyste byli vidět a sklidili úspěch a ocenění. Dělejte vše spíše pro svůj vnitřní pocit naplnění a také spíše vnímejte potřeby ostatních lidí, posilujte empatii a pokoru. Snažte se dělat věci spíše pro druhé než sami pro sebe, přemýšlejte jak může být vaše práce ostatním prospěšná (nejdřív bych měl dát, než dostanu). A když se k tomu přidá ještě úspěch, chvála a ocenění, tak tím lépe ;-). A nezapomínejte, že život není jen o práci.

Hlídejte si také různé bloky a překážky na vaší cestě. V takovém případě se vždy snažte udělat danou věc jinak, či najít jiné řešení. Překážku spíše „obejít“ a nesnažit se ji prorazit silou či agresivitou. Nepouštějte se také do zbytečně složitých věcí a snažte se vždy hledat spíše jednoduchá řešení.

Hlídejte si také svůj účet a peněženku, obzvlášť v případě pokud nepatříte mezi spořivé typy. Kohout si rád dopřává i luxusnější věci a jak jsem psala již výše, velmi rád se hezky obléká, předvádí či dodržuje módní trendy. Můžete mít tedy tendence utrácet více za hezké oblečení, designové věci do bytu, luxusní večeře či dovolené apod.

Co říci na závěr? Rok Ohnivého Kohouta nám může přinést úspěch a výsledky, kterých můžeme dosáhnout především díky naší píli, trpělivosti a tvrdé práci. Není to rok na žádné velké novinky a převratné změny. Chcete-li uspět, držte se raději osvědčených  cest a postupů a moc neriskujte. Letošní energie bychom měli využít spíše k dotažení a dokončení či uzavření projektů a věci z minulosti, tak aby se naše životy mohly ve všech oblastech výrazně posunout kupředu, a my jsme mohli na naší další cestě životem pokračovat bez zbytečných zátěží z minulosti. Letošní rok je pod číslem letící hvězdy jedna. Začíná tedy nový devítiletý cyklus a bude proto celkem důležité jak se k letošnímu roku a své životní cestě postavíme, co nového vytvoříme a začneme a co naopak necháme z našich životů odejít.

Jaký ten letošní rok opravdu bude, záleží v konečném důsledku na každém z nás. Každá energie má své pozitivní a negativní stránky a záleží vždy na nás, na co se zaměříme. Energie roku nám jen přináší podmínky, které můžeme využít a které nám pomohou k tomu, abychom i v tomto roce mohli být šťastní a spokojení.

Ze srdce Vám přeji šťastný a úspěšný rok ve společnosti pracovitého, svědomitého a spolehlivého Kohouta. Ať je pro vás rok 2017 rokem, kdy posunete vpřed svůj osobní i pracovní život daleko za své dřívější hranice. Jak se říká v jenom mém oblíbeném citátu od Josepha Campbella: „Jdi za svým snem a vesmír ti otevře dveře tam, kde dřív byly pouze zdi“.

P. S. A neplýtvejte letos zbytečně svou energií, budete ji potřebovat ;-). Obzvláště velký pozor by si měli dávat ti z vás, kteří mají Kohouta ve svém astrotypu.