IKIGAI KOUČINK

Proč bychom měli znát a žít své Ikigai?

Ikigai je původem japonský koncept hledání smyslu života. Do češtiny můžeme toto slovo přeložit jako žití smyslu, důvod k bytí, „mít hodnotu pro život“ nebo důvod proč každé ráno vstát z postele. Pojem Ikigai je nejvíce spjatý s japonským ostrovem Okinawa a je to taky jeden z pilířů dlouhověkosti místních obyvatel.

Japonci vnímají Ikigai spíše jako vychutnávání si přítomného okamžiku a hledání smyslu a radosti v každodenních maličkostech. Naproti tomu v západním světě je koncept Ikigai chápán spíše ve vztahu k povolání či poslání a byl zpracován do do uchopitelného a systematického celku vyjádřeného tzv. Venn diagramem, který se znázorňuje čtyřmi tématickými kruhy, a právě místo, kde se tyto kruhy prolínají, představuje naše Ikigai.

Žít své Ikigai znamená dělat, co milujeme, využívat to, v čem vynikáme, být přínosem pro ostatní a dostávat za to energii nazpět. Když objevíte a začnete žít své Ikigai, dosednete na svoje místo, ukotvíte se ve své síle a jedinečnosti. Váš život a vaše práce vám budou dávat větší smysl a budete tím inspirovat i lidi kolem sebe.

„Ikigai je vzácný poklad ukrytý v našem nitru, stačí ho jen vyzdvihnout.“

To vše taky významně přispívá k vědomému žití šťastného a dlouhého života v SOULadu se sebou i druhými. Různé studie dokládají, že lidé s rozvinutým Ikigai toho očekávají od života více, mají více energie a radosti ze života a jejich život je naplněnější.

Co je Ikigai koučink?

Ikigai koučink je ucelený sebepoznávací a transformační proces. Je to takový koučink vaší duše a váš prostor pro sebepéči. Hloubková introspekce a zároveň objevná a zábavná cesta k vám samým, k vaší podstatě, k tomu, kdo opravdu jste, k vaší jedinečnosti a autenticitě. 

Cesta, která vede ke zvýšení vašeho sebevědomí a posílení vaší sebedůvěry a sebehodnoty. Ujasníte si své proč a svůj směr a to, čemu chcete věnovat svůj čas, pozornost a energii. A také získáte odvahu, abyste se právě tomu věnovali.

A já vás na této cestě za poklady ve vašem nitru budu s radostí provázet a podporovat. Společně vybudujeme takové vaše „hnízdo“, místo, kam se můžete kdykoliv vrátit, opřít se sami o sebe, napojit se na sebe, svou jedinečnost a svůj smysl.

Posvítíme si spolu, mimo jiné, na následující oblasti:

CO MILUJETE 

Zvědomění si toho, co milujeme, co nás baví, co nám dělá radost a dodává energii, je prvním důležitým krokem na cestě k objevení našeho Ikigai. Zmapujeme vaše vášně z různých úhlů pohledu. A to i ty vášně, na které jsme už třeba zapomněli.

V ČEM VYNIKÁTE

Druhým krokem na cestě k našemu Ikigai je zvědomit si v čem vynikáme, co nám jde dobře a tzv. levou zadní. Podíváme se na to, jaké jsou vaše dary, talenty a silné stránky, o které se můžete opřít. Zjistíme, co vám dodává energii, a co vám ji naopak bere.

CO SVĚT POTŘEBUJE A CO VY MŮŽETE OSTATNÍM NABÍDNOUT

Jak tím, co mi jde a svými talenty obdarovávám druhé? Co mi to přináší a jaký to má pro mě smysl? A jaký to má vlastně smysl pro druhé a co to přináší jim? Žiju a tvořím v souladu se svými hodnotami? A jaké jsou vlastně hodnoty, které jsou pro mě důležité? Na všechny tyto otázky najdeme odpověď.

ZA CO MŮŽETE DOSTAT ZAPLACENO

Kde se mi vrátí energie a co mě vyživí? Když víme, co milujeme a v čem vynikáme, kde je ta naše vášeň, na jakých hodnotách chceme stavět, a co můžeme nabídnout druhým, je čas se taky trošku zasnít a přenést se do světa bez limitů a strachů. Jaká je ta vize, ke které směřujete? Kde je „vaše místo“? Jakmile známe svoji vizi, můžeme hledat a objevovat možnosti a cesty, které nás k ní dovedou. 

KDO OPRAVDU JSTE

Na konci naší společné cesty propojíme všechny čtyři oblasti do smysluplného celku a postavíme pevné základy vás a toho, kdo jste.  Získáte ucelený obraz sebe samých. Budete znát svojí podstatu, směr a vizi, a také plán s prvními kroky, které povedou k jejímu naplnění  

Kdy vám může Ikigai koučink pomoci? 

 • Chcete objevit své poslaní (svoje místo), dary, talenty  a silné stránky 
 • Rádi byste rozvíjeli svůj potenciál
 • Chcete ve svém životě/zaměstnání/podnikání cítit více smyslu, radosti a lehkosti
 • Zjistili jste, že zaměstnání není pro vás a chcete mít svůj projekt
 • Vidíte přínos v hlubokém sebepoznání
 • Chcete v životě změnu, ale chybí vám sebejistota a odvaha
 • Motáte se v kruhu a potřebujete získat nový úhel pohledu
 • Své poslání už žijete, ale přesto cítíte, že vám ještě něco chybí
 • Chcete od života více

Co vám Ikigai koučink přinese?

 • Uvěříte v sebe sama – posílíte svoji sebehodnotu a sebedůvěru
 • Objevíte svůj potenciál, dary, silné stránky a talenty
 • Utřídíte si své hodnoty a priority
 • Ukotvíte se ve své síle, autenticitě a jedinečnosti  – budete vědět kdo jste, jaké je to vaše místo, a co přinášíte světu 
 • Vnesete do svého života i práce více radosti, lehkosti a hravosti
 • Budete mít jasnou vizi toho, kam v životě směřujete a naplánované první kroky, které vás k této vizi začnou přibližovat
 • Odnesete si svůj osobní IKIGAI deník se všemi poklady, které společně objevíme
 • Vytvoříte si svůj IKIGAI diagram a společně také najdeme vaši IKIGAI mantru, která vám vždy rychle připomene váš smysl a vrátí vás do vaší síly a autenticity
 • Spočítám vám také  váš  astrotyp, (typologie osobnosti vycházející z čínské kosmologie) a domluvíme si jedno bonusové setkání navíc, které bude věnované právě konzultaci vašeho astrotypu a přispěje tak, k rozšíření vašeho sebepoznání a sebepřijetí

 Jak to celé probíhá a kolik vás to bude stát?

 • Domluvíme si nezávaznou 30 min. konzultaci zdarma, kde zmapujeme vaši aktuální situaci, záměry a potřeby
 • Pokud nám to bude oboustranně ladit a dávat smysl, domluvíme se na praktických detailech naší spolupráce
 • Budeme se potkávat online 1x za 14 dní – čeká nás 5 + 1 tématických setkání, každé v délce cca 60 – 90 minut – celá naše spolupráce tak bude trvat 2,5 – 3 měsíce
 • Dostanete přístup do našeho společného sdíleného dokumentu (IKIGAI deníku), kam po každém setkání přehledně zapíšu všechny poznámky a doplním další sebekoučovací otázky a případné domluvené úkoly, pro vaši samostatnou práci
 • Po celou dobu naší spolupráce máte mou plnou podporu, budu vám držet bezpečný prostor, motivovat vás a jemně a s respektem vás povzbuzovat k akci – budete mít někoho, kdo ve vás věří a vidí váš potenciál
 • V průběhu od vás pravidelně zjišťuji vaši zpětnou vazbu a když je třeba, poupravuji
 • Na konci celého procesu zhodnotíme naplnění vašeho záměru

Cena za Ikigai proces je 11 900Kč.*  

Každá cesta začíná prvním malým krokem. Napište mi a domluvíme si úvodní nezávaznou schůzku zdarma.

Domluvit úvodní setkání

*Cenu možno rozdělit na dvě až tři splátky. Za tuto cenu už zbývají jen poslední 3 místa, takže pokud vás to volá, neváhejte příliš dlouho, stiskněte tlačítko výše a napište si o úvodní nezávazné setkání zdarma :-). 

Pokud máte nějaké dotazy, můžeme je probrat na našem úvodním nezávazném setkání, nebo mi napište e-mail na zuzana_zeidlerova@seznam.cz a já vám ráda odpovím. Můžete také využít kontaktní formulář.

VYDEJ SE NA CESTU KE SVÉMU IKIGAI – nově pro vás ve spolupráci s Lindou Malenovskou také připravuji šestitýdenní živě provázený online kurz určený pro úzkou skupinku dvanácti žen, které se s námi chtějí vydat na zábavnou a objevnou cestu za poklady ukrytými ve svém nitru, více poznat a prožit samy sebe a vzpomenout si na to, kdo opravdu jsou. Začínáme 9.10. Pro více informací a také možnost přihlášení klikněte SEM.

Můžete se také podívat na rozhovor o Ikigai, Ikigai koučinku a smyslu života, který jsem měla u Lindy Malenovské na její FB stránce Kouzlo emocí. Rozhovor najdete ZDE.

Co říkají o Ikigai koučinku moji klienti?

Dobrý den, Zuzko, moc děkuji za koučink Ikigai. Struktura a vedení koučinku mi plně vyhovovalo a hlavně jsem si to užívala. Zažila jsem několik AHA momentů, které mi zvýšily sebevědomí. Dokument, který jsme spolu tvořily, byl dobře připravený a práce s ním mě bavila. Konečně mám něco, kam se mohu kouknout, když se nebude třeba úplně dařit. Díky rozboru astropytu jsem si už přestala lhát a věci beru tak, jak jsou. Myslím, že jsem do koučinku šla ve správný okamžik, proto mi dal toho tolik. Lenka

—————————————————————————————————————————————–

Do Ikigai koučinku jsem přicházela s přáním zastavit se a podívat se na to, jak ještě více prohloubit a zaktualizovat mojí práci, kterou miluji. Cítila jsem, že se potřebuji posunout někam dál, přinést do své práci ještě víc mě samotné, tvořit ještě více autenticky a být v tom šťastná. Také jsem si potřebovala srovnat priority, do čeho se pustit v dalších 3 měsících, a nakonec jsem získala mnohem víc. Za všechno asi mluví to, že se mi splnila vize, která přišla pod vedením Zuzky na čtvrtém sezení Ikigai. Byla to vize za rok a splnila se k mému úžasu a velké vděčnosti za 4 dny po sezení. Největší hodnotou pro mě bylo, že mě někdo jako Zuzka vedl, s empatickým upřímným zájmem, laskavě a důsledně. Zuzka mě podporovala, povzbuzovala, kladla skvělé úderné otázky a já si tak mohla vklouznout do své sebedůvěry, do důvěry a lásky v život. Jsem ukotvená v sobě a ve své práci. Je to prostě nádherný pocit, který je se mnou stále.

Zuzku absolutně doporučuji, svou práci miluje a dělá jí s velkým nadšením a láskou. Jsem terapeutka a proto vnímám Ikigai proces jako efektivní a krásné doplnění terapie. Nabíjející, napojující vás na duši a na vaše srdce. Zuzko, nesmírně ti děkuji, že jsem to mohla s tebou projít. Dosah je obrovský. Každý den si to uvědomuji, každý den mi přicházejí další souvislosti. Linda Malenovská, Akreditovaná terapeutka metody Cesta, vnitřní dítě, emoční terapie www.lindamalenovska.cz


Díky Zuzčině laskavé a bezpečné podpoře, jsem si dovolila se víc otevřít a zanořit se do hlubších vrstev sama sebe.. Při koučingu, v jakémsi stavu flow, mi vyplouvaly na povrch odpovědi, které mě samotnou mnohdy překvapily. Každé naše setkání bylo velmi inspirativní a objevné, nejsilnější bylo zvědomění si mé nejvyšší hodnoty, práce s vizemi, či závěrečné setkání s mantrou.Velmi si cením Zuzčiny schopnosti vhledu a moudrosti, velké trpělivosti a ohromné dávkování podpory.

Jsem vděčná za  tento velkorysý ikigai prostor, který jsem dopřála sama sobě. Byl pro mě velkou hodnotou. Jako bych víc uviděla u uvěřila tomu, kdo jsem JÁ a jaké jsou mé dary a talenty, které teď nejvíc volají po mé pozornosti a ve kterých cítím radost a naplnění.Ikigai koučing bych doporučila každému, kdo se neprobouzí každé ráno s pocitem radosti a potřebuje si ujasnit své životní priority..Pavlína


Mým prvotním přáním bylo, abych ve svém životě dosáhla tolik potřebnou rovnováhu, a aby mě činnosti, které tvořím srdcem dělaly šťastnou a zároveň vydělávaly korunky…Můj problém spočíval v rozervanosti , táhlo mě a stále táhne 🙂 mnoha různými směry a tady mi Zuzana pomohla najít pevné body v tom co umím, co jsem dokázala, v čem spočívá má síla a co je pro mě opravdu důležité, abych se zbytečně nevyčerpávala slepými uličkami. A pokud mohu být sama sobě soudcem, tak během těch třech měsíců jsem prošla intenzivním poznáváním sama sebe, zpětným nahlížením na své činy a rozhodnutí s časovým odstupem, kdy jsem mohla vyhodnotit, kdy jsem se rozhodla srdcem a dopadlo to dobře a kdy hlavou, kde už to tak slavné nebylo. Všechny tyto znovu prožité okamžiky mě velmi posílily a a daly mi ten správný impuls pro mé další životní kroky. Zuzce tedy patří mé díky za její citlivost a empatii s jakou mě celým procesem provedla a určitě bych její schopnost posvítit do tmavých koutů doporučila každému, kdo hledá jak prožít svůj život v souladu se svou duší. Daniela Kontryhelka Petrošová


Do Ikigai procesu, umně vedeného Zuzkou, jsem vstupovala s jasnou vizí pozvednout svůj stávající projekt, dát mu křídla a s lehkostí své podnikání uchopit. Celá ta cesta byla pro mne objevná a vzrušující. Během celého procesu jsem pozorovala, jak se můj jednostranný úhel pohledu rozšiřuje a mění. Jak má schopnost vidět škálu možností sílí a důvěra v sebe narůstá. A na samém konci, kde byly obavy a strachy, je jistota vystřídala. Celkově si více věřím a s mnohem větší odvahou své projekty světu předkládám. A co je nejvíc, znám své posvátné proč. Zuzku můžu všemi deseti doporučit. Je empatická, ochotně naslouchá a trefné poznámky dává. Je profesionál každým coulem. Lidské duši dobře rozumí, její potenciál vidí a vyzdvihuje, a díky své letité praxi v čínské kosmologii dokáže uhodit hřebíček přímo na hlavičku. Propojení ikigai a čínského astrotypu je skvělé. Díky tomu ví Zuzka přesně, co druhému náleží a co by jen ztrátou času bylo. Je spolehlivá, pečující žena s velkým srdcem, jež ve mě věří a na mém úspěchu jí velmi záleží. Je pro ni radost v dobrém s druhým hnout. To vím. Děkuji. Jana Knechtová