ŘÍJEN 2018 – PES

pesV říjnu usedne na pomyslný trůn měsíčních vládců  loajální, čestný, věrný a často také nekompromisní Pes. Minulý měsíc pod vládou Kohouta jsme měli využít hlavně  k  „inventuře a třídění“, zbavení se nepotřebných věcí a dokončení rozdělaných projektů, tak, abychom vše sladili do funkčíního celku.

Pes nám teď  pomůže ohlídat dodržování stanoveného plánu, pomůže nastavit řády a pravidla. Ohlídá procesy, systémy, kontroly.

Síla energie, kterou přináší Pes, bude navíc tento měsíc dvojitá, jelikož Pes vládne celému letošnímu roku. To, co jsem psala o potenciálu letošního roku (pokud jste nečetli, můžete ZDE), tedy může tento měsíc platit dvojnásob a zřejmě na to bude kladen větší důraz.

Co tedy můžeme čekat od období, které je před námi?

Hlavní úlohou Psa, je zajistit kontrolu, ochranu, zabezpečení a funkčnost našeho celoročního snažení. Teď bychom měli zajistit, že vše, co se nám povedlo minulý měsíc dokončit, bude také fungovat. Hlídat vše tak, aby to neohrozilo nás, to co děláme a také naši budoucnost. K tomu může využít právě pravidla a předem dané řády. Měli bychom teď tedy už vše brát s co největší zodpovědností a vážností a neměli bychom nijak hýřit a výsledky své celoroční práce plýtvat. Spíše se ujistěte, že je vše řádně zabezpečeno a všeho máte dostatek. To se týká jak hmotného či finančního majetku, tak i právních záležitostí či vašeho zdraví.

Projděte a zkontrolujte si také všechny smlouvy, pojistky, atd. a ujistěte se, že je vše, tak jak má být a nemůže dojít k žádnému neočekávanému problému. Zkontrolujte zabezpečení vašeho domu nebo bytu. Myslete také na ochranu vašeho zdraví. V zimě bude naše tělo více náchylné k nemocem, a proto posilujte vaši imunitu a ujistěte se, že vám nechybí žádné důležité vitamíny či minerály. Zdraví je vždy lepší řešit preventivně. Věnujte se také posilování vaší psychiky, například různými dechovými a relaxačními cvičeními nebo meditací. Důležitý je také dostatečný a kvalitní spánek.

Další důležitou úlohou Psa je oddělovat dobré od špatného. Jakmile zjistí, že něco může ohrozit funkčnost, tak to vyloučí a eliminuje, někdy i dost nemilosrdně. Pokud jste se minulý měsíc, kterému vládl Kohout, nedostali k tomu, abyste se zbavili všeho, co už v životě nechcete nebo již nepotřebujete (ať už jsou to věci, činnosti, vaše aktivity, zdroje informací, majetek, ale také lidi), nechte to tento měsíc opravdu odejít. Zabývat se něčím, či někým, koho už v životě nechceme je opravdu velmi vyčerpávající.

Nastavte si řády a pravidla pro svůj život (práce, osobní život, koníčky atd.). Pomůže vám to se lépe orientovat na vaší dálší cestě, kam máte jít a kudy. Pamatujte také na tom, že u pravidel jsou vždy důležité dvě věci. Pravidla musí být jasně stanovená, tak, aby jim každý rozuměl a věděl, co se od něj očekává. A tato nastavená pravidla se musí také vyhlásit, tj. musíme o nich říct  všem lidem, kterých se týkají. Jelikož pokud nevím, že nějaké pravidlo existuje, nemůžu ho ani dodržovat. Správným nastavením řádů, systémů a pravidel si zajistíme lepší funkčnost a plynutí, tj. volnou cestu dopředu.

Pes je velmi inteligentní a velkorysý a jde mu především o správnost. Všeobecně se v tomto období mohou všichni více domáhat a lpět na dodržování pravidel, zákonů, slibů atd. Pokud dojde k jejich porušování, může to vyvolávat opravdu nepříjemné konflikty. Pes je spíše konzervativní, nemá moc rád novoty a změny. Má obrovský smysl pro rodinu a spravedlnost. Období pod jeho vládou je tedy také velmi vhodné na veškeré rodinné záležitosti. Všichni budou více citliví na ochranu rodinného krbu. V tomto období se může také vyjasnit mnoho nevyřešných záležitostí a spravedlivě se rozhodne.

Méně vítanou vlastnosti Psa jsou pedantství a cynismus. Nenechte se tedy vytočit případným pedantským či cynickým chováním svého nadřízeného nebo partnera (obzvlášť pokud třeba mají Psa i ve svém astrotypu). Velký pozor si dávejte na nevěru, Pes by ji nepřenesl přes srdce a hlavně neodpouští zradu. Ve vztazích (a nejen těch partnerských) by tento měsíc měla vládnut spíše loajalita, věrnost a spolehlivost (co se řekne, to se musí dodržet, dávejte si tedy pozor na plnění slibů a dodržování pravidel). Případné rozchody mohou být v tomto období velmi bolestivé.

Začíná už také docházet k citelnému poklesu aktivních energií, které už teď budou do konce roku jen slábnout. Proto bude důležité se zbytečně nevyčerpávat. Můžeme teď více využívat energii tzv. „nápomocných přátel“, což jsou zdroje energie, kterou nám nabízí naše okolí. Jedná se například o naše přátele, kolegy, experty, systémy, lidi, co mají větší zkušenosti, ale také třeba knihy, kurzy atd. Zkrátka vše, co nám může pomoci šetřit naši vlastní energii. Nemusíte být na vše sami a pokud víte, že někdo danou aktivitu zvládne lépe než vy, nebojte se ho požádat o pomoc.

V říjnu nás také čeká další tzv. „mezidobí země“, o tomto období už jsem ve svých článcích několikrát psala. Je to období, ve kterém bychom se měli na chvíli zastavit a zpomalit. Dává nám čas na promyšlení dalších kroků. Využijte tedy toto období a udělejte si jasný plán na období zimy a také si promyslete, co vše musíte udělat proto, abyste do nového roku vstoupili co nejsilnější.