DUBEN 2019 – DRAK

drakV dubnu usedne na pomyslný trůn měsíčních vládců silný, mocný a velkorysý Drak, který je považován za nejsilnější a nejmocnější znamení čínského zvěrokruhu. Je před námi tedy jeden z nejdůležitějších měsíců tohoto roku. Období, ve kterém můžeme cítit velký přísun energie, období rozvoje a rozmachu.

Vy, kteří čtete mé články pravidelně, už víte, že při práci s energiemi jednotlivých měsíců je důležité využívat pravidlo návaznosti. V únoru nám Tygr pomohl odstartovat všechny naše letošní aktivity. Zajíc, který vládnul březnu, nám umožnil trošku zpomalit, uspořádat zmatek, který mohl Tygr svým rychlým jednáním udělat a za jeho pomoci, jsme si měli na naši letošní cestu připravit pevné, stabilní a funkční zázemí, které nám bude dodávat potřebnou podporu, jistotu a energii. Duben je měsíc rozmachu, vše co Tygr začal a Zajíc upořádal má teď šanci se ve velkém rozvíjet.

Pokud jste se v předcházejících měsících dobře připravili, Drak vám teď dá křídla, abyste se mohli rozletět k vašim vizím a cílům. Naopak s těmi, kdo připraveni nejsou, může silná energie Draka hodně zamávat.

Drak je jediné zvíře čínského zvěrokruhu, které je schopné létat a vidět i vzdálené obzory, které jsou ze země neviditelné. Díky tomu jsou s jeho energií spojeny vize a children-3742154_640plány do budoucna. Drak nám pomůže podívat se na vše z nadhledu a větší perspektivy. Neměli bychom se teď držet příliš při zemi, ale dovolit si nahlédnout až „za obzor“. Teď je ten správný čas  zaměřit se na své vize a cíle, podívat se na ně s nahledem, a dělat velké a důležité kroky, které povedou k jejich naplnění

Sundejte si klapky z očí a rozhlížejte se do široka. Povolte teď otěže reality všedních dnů a nahlédněte do své budoucnosti. Neomezujte se jen na letošní cíle a vaše současné možnosti. Za rok nebo dva může být vše jinak. Zaměřte se teď proto i na své dlouhodobější cíle.

Uvědomte si svoje silné stránky, svůj přirozený talent a potenciál (s tím vám může pomoci třeba znalost vašeho astrotypu) a snažte se vidět a vnímat všechny možnosti a příležitosti.

Kým chcete být za rok? Za dva nebo tři roky? Co musíte udělat proto, abyste se z místa, kde jste teď, dostali na místo, kde chcete být na konci roku nebo třeba za pár let? Jaké kroky budete muset podniknout, abyste se na toto místo dostali? Co musíte změnit ve svém chování nebo životě, abyste svých cílů dosáhli? Co vás limituje a drží na místě? S čím můžete začít hned teď? Co pro přiblížení se ke svým cílům a vizím můžete udělat třeba pár minut každý den? Využijte třeba i sílu vizualizací a představujte si své cíle, jako by už byly splněné. Jak se u toho cítíte? Co se díky tomu ve vašem životě změnilo? Jak vy sami jste se díky tomu změnili a co nového jste se naučili?

Drak přináší silnou energii rozvoje a expanze. Pokud plánujete například rozvoj a expanzi svého podnikání, pusťte se do toho právě v dubnu. Rozšiřování aktivit, získávání nových klientů či dodavatelů, otvírání nových poboček, uvedení nových výrobků či služeb na trh atd. Energie Draka jsou pro všechny tyto aktivity velmi příznivé.

Využívejte spíše svoji intuici, věřte svým pocitům a vnitřnímu vedení. Pokud máte pocit, že byste se měli vydat nějakým směrem, tak se jím vydejte. Ale je důležité, abyste opravdu začali a udělali aspoň první krok. Pokud o tom budete stále jen přemýšlet a hodnotit jestli je to správně nebo ne, nikam se ve svém životě neposunete. Je důležité, abyste o svých plánech a vizích mluvili, nenechávejte si vše jen pro sebe. Využívejte společnost, choďte ven a mezi lidi, rozhlašujte, co děláte a čeho chcete dosáhnout.

board-240136_640Zaměřte se teď spíš na věci a činnosti, které mají potenciál růstu a rozvoje. A využijte toto období také ke svému osobnímu růstu. Potřebujete další vědomosti a znalosti? Vyberte si oblast, ve které chcete růst a rozvíjet se a začněte se v dubnu učit, mělo by vám to jít celkem snadno. Přihlaste se na kurz či seminář nebo si kupte potřebné knihy.

Nezapomínejte ale také, že letošnímu roku vládne Zemský Vepř a silná energie Země, která chce jistotu, rovnováhu a stabilitu. Své vize proto zpracovávejte objektivně, tak aby váš růst a rozvoj měl zajištěnou stabilitu. Pracujte s vymezením a omezením a vše si naplánujte a vyměřte tak, abyste to zvládli. Pokud si toho na sebe vezmete příliš, bude vás to spíše omezovat a vyčerpávat. S energií Vody, která letos vládne, přichází také moudrost a z té bychom měli pokud možno letos čerpat při rozhodování, do čeho se pustíme a do čeho ne. Třeba se i poradit s někým moudrým a zkušenějším.

Každá mince má vždy dvě strany a stejně tak i energie Draka. Drak létá hodně vysoko a díky tomu je často nepozorný k detailům. Má schopnost vnímat věci spíše jako celek a detaily jsou pro něj nezajímavé a často je podceňuje a má tendenci se jim vyhýbat nebo je nevnímat. Dávejte si tedy pozor, abyste kvůli přehlédnutému detailu, neudělali zbytečnou chybu, která by mohla ohrozit váš úspěch nebo vás stát třeba hodně peněz. Věnujte tedy raději zvýšenou pozornost různým výpočtům, smlouvám, vyplňování objednávek, fakturám atd. Detaily by vás teď neměly moc zdržovat a zpomalovat, ale věnujte raději zvýšenou pozornost aktivitám, kde hrají důležitou roli

Počasí venku už začíná být opravdu krásné a probouzející se jarní příroda a sluníčko nás láká ven. Choďte proto hodně i do přírody a když to budou procházky kolem vody, tím líp :-). Drak také miluje různé rozhledy a vyhlídky, takový ten široký rozhled do krajiny. Díky tomu si také ještě podporuje ten široký rozhled, který má sám v sobě. Využijte toho a naplánujte si v dubnu také výlet na nějakou rozhlednu nebo si vylezte na kopec, který vám takový krásný výhled do krajiny umožní :-).

IMG_20180806_123430 - kopie

Energie Draka nám umožňuje myslet ve velkém a bez omezení. Využijte podporu těchto silných energií ve svůj prospěch a posuňte se ve svém životě dál. Udělejte si celkový obrázek a jasnou vizi toho, čeho chcete dosáhnout. Jakmile existuje cíl, je k němu i cesta. Možná ji nevidíte hned a neznáte všechny detaily, jak se k tomu cíli dostanete. Ale nic si z toho nedělejte, Drak nepotřebuje řešit a znát všechny detaily. Stačí, že znáte směr a stačí se tímto směrem vydat, krůček po krůčku a cesta se před námi začne rozvíjet sama.

5. 4. začíná letošní druhé tzv. mezidobí země. Tentokrát se jedná o předěl mezi jarem a létem (dle časových energií, nikoliv dle kalendáře). V tomto mezidobí se máme připravit na příchod silných ohnivých energií. Únor a březen jste měli využít k novým začátkům a „zasít“ to, čeho chcete letos dosáhnout a co nejvíce se tomu věnovat. V létě pak máte právě sklidit „plody“ toho, co jste zaseli.

A právě duben máme využít k tomu, abychom se ohlédli za obdobím od začátku roku, zda se zatím vše podařilo, jak bylo naplánováno nebo se nám něco nepodařilo atd. Teď je ten správný čas to napravit či opravit. Silné ohnivé energie, které přijdou v květnu, budou podporovat úplně vše, jak úspěch pozitivních věcí a aktivit, tak i těch negativních. Zaměřte se teď tedy raději na vše, co vám může přinést radost, štěstí, zdraví a spokojenost.