CITÁTY

Citáty pro mě vždy byly a jsou velmi inspirativní a motivační. Často mi přijdou do cesty právě ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuji. Na tomto místě bych se s vámi ráda podělila o některé mé velmi oblíbené citáty.

Cup on freshly roasted coffee beans with white heart shape

 • „Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“ Dalajláma
 • „Chci tě milovat, aniž bych tě spoutávala, vážit si tě, aniž bych tě hodnotila,
  jít po tvém boku a nebýt ti na obtíž, pozvat tě blíž, ale nečinit si na tebe nárok,
  vzdalovat se od tebe bez pocitu viny, vidět, jaký doopravdy jsi, a nevyčítat ti to,
  pomáhat ti, aniž bych tím zraňovala tvoji důstojnost.
  A pokud můžu totéž dostat já od tebe,
  nebudeme se míjet a budeme jeden o druhého bohatší.”
  Virginia Satir
 • „Život je jako ozvěna. Pokud se ti nelíbí, co slyšíš, tak změň to, jak mluvíš.“ James Joyce
 • „Vaše ochota podívat se do vlastní temnoty, je to, co vám umožní změnit se.“ Lyanla Vanzant
 • „Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze! Tancuj, jako by se nikdo nedíval! Zpívej,  jako by Tě nikdo neposlouchal! Žij, jako bys žil v ráji!“ Neznámý autor
 • „Pokaždé, když jste v pokušení reagovat stejným starým způsobem, zeptejte se, zda chcete být zajatcem minulosti, nebo průkopníkem budoucnosti.“ (Deepak Chopra)
 • „Štěstí je stav, ve kterém člověk dělá to co miluje a miluje to co dělá. Tudíž to co dělá je pro něj odměnou. To znamená, že pokud se ti daří dělat to co miluješ a milovat co děláš, potom pociťuješ štěstí.“  Jaroslav Dušek
 • „Vy sami jste středem všech svých vztahů. Jste proto zodpovědní za svoji sebeúctu, svůj růst,štěstí a naplnění. Neočekávejte, že vám ten druhý toto všechno poskytne. Musíte žít tak, jako kdybyste byli samotní.Ti druzí představují dary, které jsou nám nabídnuty, aby nám pomohly obohatit náš život“. Leo Buscaglia
 • „Jdi za svým snem a vesmír ti otevře dveře tam, kde dřív byly pouze zdi“. Joseph Campbell
 • „Hledejte dobro v každé osobě a v každé situaci. Skoro vždy ho najdete“. Brian Tracy
 • „Nové začátky se často maskují jako bolestivé konce.“ Lao Tzu
 • „Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu“. John Lennon
 • Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.“ Konfucius
 • „Život je vlastně docela jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na
  komplikovanosti trváme.“ Konfucius
 • „Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.“  Lev Nikolajevič Tolstoj
 • „Nesnažte se, aby se vše, co se děje, odehrávalo podle vašeho přání, přejte si ale, aby se vše stalo tak, jak se stát má a váš život bude klidný.“  Epiktetos
 • „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“  Seneca
 • „Život nemá dálkové ovládání, musíš vstát a změnit ho sám“  autor neznámý
 • „Směj se, kdy můžeš. Omlouvej se, když bys měl a nech plavat věci, které nemůžeš změnit. Miluj hluboce a odpouštěj rychle. A nebuď smutný, protože život je moc krátký na to být nešťastný. Lidé se mění a věci se kazí, ale vždycky si pamatuj – ŽIVOT JDE DÁL!“
 • „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“  Jan Werich.
 • „Nedopusť, aby chování jiných ničilo Tvůj vnitřní mír“ Dalajlama
 • „Dnes udělám to nejlepší, co je v mých silách. Pokud budu mít dobrý den, budu na sebe hrdý/á. Pokud budu mít špatný den, nebudu se tím zaobírat, odpustím si, hodím to za hlavu a budu pokračovat kupředu s vědomím, že každý zážitek a každá lekce, byly pro mé nejvyšší dobro a jen napomohly posílit mou sílu a moudrost v mém nitru.“ DoeZantamata
 • „Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty.”  John C. Maxwell
 • „Všechno naše trápení pochází od toho, že se zabýváme křivdami minulosti, obáváme se budoucnosti a nežijeme v přítomnosti.”   Eckhart Tolle
 • „Když se jedny dveře zavřou, další se otevřou; ale my se díváme s takovou lítostí na ty zavřené, že nevidíme dveře, které se před námi otevřely.“ Alexander Graham Bell
 • „Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti“ Tomáš Garrigue Masaryk
 • „Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“ Dalajlama
 • „Než začneš jednat, poslouchej.
  Než začneš reagovat, mysli.
  Než začneš utrácet, vydělej.
  Než začneš kritizovat, čekej.
  Než se začneš modlit, odpusť.
  Než to vzdáš, zkus to.“
  Ernest Hemingway
 •  „Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.“ Dalajláma
 • „Čeho se na nás dopustí druzí, s tím už se nějak vyrovnáme.Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“ François de la Rochefoucauld 
 • „Existuje pouze jedna cesta ke štěstí.Musíme se přestat obávat o věci, které jsou mimo sílu naší vůle.“ Epiktetos
 • „Peníze vás nikdy neučiní šťastnými, pokud jste nešťastným člověkem“ Robert Kiyosaki
 • „Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“ Konfucius

 • Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum.
  Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.“ Židovské přísloví
 • „Překážky se staví do cesty obyčejným lidem proto, aby z nich udělaly lidi neobyčejné.“  Paul Jeffers
 • „Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ Sofoklés
 • „Žehnej každému člověku a každé zkoušce a děkuj za ně.“ N.D.Walsch
 • „Moudrý člověk nehledá smysl života, nýbrž vkládá smysl do života.“ Platón
 • „Možná jsem nešel tam, kam jsem plánoval jít, ale myslím, že jsem skončil právě tam, kde jsem potřeboval být.“ Douglas Adams
 • „Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám.“ Neznámý autor
 • „Dříve, než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.“ Čínské přísloví
 • Šťastnými nebo nešťastnými se nestáváme životními okolnostmi, ale svým postojem k životu.“  Inayat Khan.
 • „Je jen jeden způsob, jak dorazit do cíle: začít.“ Sri Chinmoy
 • „Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš.“ Sri Chinmoy
 • „Spíše než se ubíjet tím, co neděláte, oceňujte a oslavujte to, co děláte. Když povznesete své soustředění nad všechno, co neděláte, můžete si vytvořit vizi k tomu, co děláte. Nebojujte se sebou – zaměřte se na to, co děláte; co můžete udělat; co se rozhodujete dělat a co jste připraveni dělat.“  Iyanla Vanzant