ŽIVOTNÍ CESTA A KARIÉRA V ROCE KOVOVÉ KRYSY

O obecném potenciálu roku Kovové Krysy jsem se rozepsala v mém minulém článku. Pokud jste ho nečetli, podívejte se SEM. Teď bych se v pár následujících článcích ráda zaměřila na informace, jak mohou energie letošního roku ovlivnit důležité oblasti našeho života (kariéru, vztahy, rodinu, přátele, budoucnost, domov atd.).

Jako první bych se podívala na oblast naší kariéry a životní cesty. Podle učení Feng Ren Shui patří tato oblast k tzv. Gua 1, které náleží k prvku/elementu Voda a energii Krysy. Energie roku tak odpovídají také energiím této oblasti. Což by mohlo naznačovat, že pro nás může být téma naší kariéry a životní cesty letos opravdu hodně důležité a měli bychom mu věnovat svou pozornost.

Jak jsem psala už v mém předchozím článku o Roce Kovové Krysy, vstupujeme letos do nového dvanáctiletého cyklu, ve kterém se vždy vystřídají všechna znamení. Začíná tak jakási pomyslná nová etapa našeho života a my teď máme možnost využít tyto energie hned od začátku.

Pokud chceme ve svém životě, podnikání nebo kariéře něco změnit, měli bychom teď být více aktivní a pokud možno, co nejvíce využít energie, které nám Kovová Krysa přináší. Můžeme se díky tomu posunout hodně rychle dopředu.

Není to o tom, že byste museli hned teď odcházet z práce nebo dělat ve svém životě jiné radikální změny. Je to spíše o tom, zaměřit svou pozornost a energii na věci, které si přejete v životě změnit a začít si letos hledat cestu, jak těchto změn dosáhnout.

A nemyslím tím jen změny v pracovní oblasti, může jít o jakoukoliv jinou změnu na vaší životní cestě (začít sportovat, změnit svoje stravovací návyky, naučit se nový jazyk, napsat knihu, najít si nové bydlení atd.).

Teď je to hlavně o naší aktivitě a aktivním podílení se na tvoření naší budoucnosti. Štěstí teď může více přát aktivním jedincům. Měli bychom se teď více otevřít novým příležitostem, možnostem, novým nápadům, názorům jiných lidí, získávání nových vědomostí, znalostí, zkušeností atd. Nelpět na minulosti a našich programech a přesvědčeních o tom, že to jinak nejde. Sundat si klapky z očí a zaměřit se na budoucnost a možné cesty ke změně.

„Jdi za svým snem a vesmír ti otevře dveře tam, kde dřív byly pouze zdi“. Joseph Campbell

Rok 2020, může být rokem plným změn a nových příležitostí. Těmto změnám ovšem musíme jít sami naproti a nebát se jich, a také aktivně využívat příležitosti, které nám budou přicházet do cesty.

Energie roku nám dávají velkou možnost dělat zcela nové věci, které můžeme budovat a vyvíjet třeba celých dalších 12 let. Nebo inovovat a dělat stávající věci nově, jinak, lépe a hlavně kvalitněji než doposud. Obecně může být celý rok o zaměření se spíše na kvalitu než kvantitu.

Energie roku mohou být hodně nakloněné sbírání a analyzování různých informací a také komunikaci s ostatními. Máte-li třeba v plánu začít podnikat, změnit práci, či jakoukoliv jinou zásadní změnu ve vašem životě, využijte teď různé zdroje informací (knihy, internet, kurzy atd.) a zjišťujte si o dané záležitosti všechny možné informace. Zaměřte se hlavně na objektivní pohled na danou věc a reálná fakta a promluvte si třeba s lidmi, kteří mají v této záležitosti více zkušeností. Mluvte s ostatními o vašich plánech. Jak se říká, víc hlav víc ví a vy tak můžete získat další důležité informace. Toto vše by Vám pak mělo pomoct k tomu, abyste sem mohli lépe rozhodnout.

Cokoliv nového budeme chtít letos začít nebo o čem budeme letos přemýšlet, že začneme, by také mělo navazovat na něco osvědčeného z minulosti. Než se do něčeho pustíme, měli bychom zapátrat v minulosti a pokud možno se inspirovat a navázat na něco, co známe nebo na nějaký náš vzor, něco osvědčeného a funkčního s dlouholetou tradicí atd. Není to o tom, vymýšlet všechno od začátku. Energie návaznosti může být letos velmi silná a byla by škoda toho nevyužít. Nejde ale o kopírování, jde o inspiraci. Energie mohou být letos hodně nakloněné třeba i rodinným firmám a podnikání, ale také třeba založení rodiny. Následné vykročení do tohoto nového, pak můžeme vnímat jako začátek nové etapy našeho života.

Mějme také na paměti, že letos to nemusí být jen o tom, že do toho nového musíme rovnou skočit a začít to dělat. Není to o žádném zbrklém opouštění čehokoliv a bezhlavém vrhání se do nového. Letošní rok by měl být spíše o přípravě na to nové, hledání cest k novému a využívání příležitostí, které nás budou posouvat kupředu. Důležitý je hlavně náš jasný úmysl a zaměření naší pozornosti na to, něco nového začít. Vědět, co je ten náš cíl. Protože kam jde naše pozornost, tam jde i energie a to potom roste a má potenciál se dále rozvíjet.

zdroj obrázků: www.pixabay.com