POZNEJTE LÉPE SAMI SEBE A ODHALTE SVÉ PRAVÉ JÁ

KDO JSEM? To je jedna z nejtěžších otázek, kterou si spousta lidí pokládá, ale na kterou většinou neumí jednoduše nebo vůbec odpovědět. Pokud ale nevíte, kdo jste, pak zřejmě asi ani nežijete svůj život, ale jen se snažíte přizpůsobit společnosti, svému okolí, svému partnerovi, trendům, tomu, co vám kdo poradí atd. Každý v sobě ale máme uložen svůj „program“, díky kterému jsme jedineční a odlišní od ostatních. Je to část nás samých, která je zcela originální a která zároveň může být již od dětství zdrojem pro spoustu konfliktů, počínaje konflikty s našimi rodiči, učiteli atd. Pokud chceme žít šťastný a spokojený život, tak tuto svoji přirozenost, ale úplně přehlížet a potlačit nemůžeme.

Kým tedy jsem, když jsem opravdu sám sebou? Pokud chcete žít svůj život a ne život někoho jiného, měli byste znát odpověď na tuto otázku. Každý z nás se narodil s nějakým potenciálem, s nějakým přirozeným talentem a každý tu máme nějaké poslání. Ne vždy si však tento vrozený potenciál uvědomujeme a ne vždy ho umíme naplno a efektivně využít. Přirozený talent nám byl dán proto, abychom jej v životě rozvíjeli a rozdávali ho tam, kde je ho za potřebí a těm, kterým chybí. Využíváním a rozvojem talentu tak určujeme i svoji životní cestu a může nám to pomoci i při volbě povolání.

Poznání našeho pravého JÁ a rozvíjení našich přirozených talentů, je velmi důležité proto, aby byl náš život více v rovnováze a také pro dosažení našich snů a cílů. Pokud znáte své pravé JÁ, pak umíte jednoduše, v pár větách, říct KDO JSTE a zvolit si takovou životní cestu, kde své talenty můžete rozvíjet. Jak jistě víte, vše kolem nás je energie (v některé ze svých forem) a i každý z nás přišel na tento svět vybaven určitými energiemi, které vládly v momentě našeho narození a které jsme převzali. Tyto energie nás dále ovlivňují v našem životě a jejich skladba vytváří z každého z nás jedinečnou bytost.

Každý druh energie je vhodný na jinou aktivitu. Pokud žijete v souladu se svými energiemi a věnujete se práci, na kterou máte talent, váš život je více šťastný a harmonický. Děláte něco v čem jste dobří, co vás baví a co pomáhá ostatním. Jste odolnější proti nemocem a aktivity, kterým se věnujete, vám jdou více od ruky a nevyčerpávají vás. Navíc pak prožíváte pocity vnitřního naplnění a máte větší šance na delší a šťastnější život.

Jestliže v životě jdete proti svým energiím a proti své přirozenosti nebo děláte práci, na kterou nemáte přirozený talent, zřejmě se cítíte velmi nespokojení a vyčerpaní. Stále si něco vyčítáte, srovnáváte se s ostatními atd. U takové práce či činností zřejmě ani necítíte vnitřní uspokojení a naplnění, vše se musíte složitě učit a zřejmě také děláte spoustu chyb. Jste ve stresu a vaše nechuť k takové práci se prohlubuje a tím se také stále zvětšuje vaše únava a vyčerpání a v horším případě to může vést až k nějakým zdravotním problémům.

Samozřejmě, že si během života můžeme osvojit i jiné dovednosti a talenty, které nevycházejí z naší přirozenosti, a určitě se tomu nikdo z nás nevyhne. Ale sami určitě znáte ten rozdíl, když jde někomu něco přirozeně tzv. „od ruky“ a když to má naopak vydřené a naučené.

Velmi užitečné a důležité je rozpoznat tuto přirozenost a schopnosti u dětí a vést je k rozvoji jejich talentu. Nenutit je jít směrem, na který přirozený talent nemají a který je tedy bude jen zbytečně zatěžovat a vyčerpávat. Spousta konfliktů mezi rodiči a dětmi vzniká právě kvůli rozporu mezi představami rodičů o dítěti, o tom jaké by mělo být, jak by se mělo chovat a čím by mělo být a mezi přirozeností a pravým já jejich dětí, kterým pak nedávají prostor pro jejich originalitu.

Já jsem své přirozené energie, talenty a své pravé JÁ poznala asi před pěti lety díky  astrotypu, který vychází ze starého čínského účení HAM YU. Toto učení spojuje veškeré vědomosti z Feng shui, čínské medicíny a čínské kosmologie, dává jim hlubší smysl a poukazuje na důležité souvislosti. Po několika letech „tápání“ jsem si začala uvědomovat, KDO JSEM, v čem spočívá moje nadání a moje talenty a jak je můžu ve svém životě využít, rozvíjet, rozdávat ostatním a tím jim pomáhat.

Získala jsem větší jistotu a důvěru ve své schopnosti. Pochopila jsem také, že se nemusím srovnávat s lidmi ve svém okolí a přestala jsem si vyčítat spoustu věcí. Nevěřili byste, jak osvobozující a uvolňující pocity jsem zažívala. Uvědomila jsem si, že každý jsme zkrátka originál, každý máme své silné, ale i slabé stránky, svoje přirozené talenty a také charakter osobnosti. Každý z nás umí lépe něco jiného, má rád něco jiného a každému se líbí něco jiného. Nemusíme se do ničeho nutit a dělat věci proti své přirozenosti. Samozřejmě, že ta změna u mě neproběhla ze dne na den. Je to vše postupný vývoj, který stále pokračuje a vím, že pokračovat bude.  Je to cesta, na kterou jsem se před pár lety vydala, ale teď už i s tím, že vím kdo jsem a jakým směrem mám jít.