Jste Vepř, Krysa nebo Buvol?

V minulých článcích jsme si představili znamení/zvířata čínského zvěrokruhu, která patří k elementu Dřevo, Oheň a Kov. Dnes se podíváme blíže na poslední trojici, která patří k elementu Voda. A to na Vepře, Krysu a Buvola. Jako v předchozích článcích si více přiblížíme jejich silné a slabé stránky a také možné uplatnění v pracovní oblasti.

U jednotlivých zvířat také uvádím roky (čínský nový rok nezačíná 1. ledna jako ten náš, ale cca na přelomu ledna a února) a měsíce, které jsou pod jejich vládou. Podle data narození si tak můžete snadno zjistit, jestli vy, nebo někdo z vašich blízkých, má dané zvíře ve svém astrotypu.

VEPŘ

Roky narození

 • 22. 1. 1947 – 9. 2. 1948
 • 8. 2. 1959 – 27. 1. 1960
 • 27. 1. 1971 – 14. 2. 1972
 • 13. 2. 1983 – 1. 2. 1984
 • 31. 1. 1995 – 18. 2. 1996
 • 18. 2. 2007 – 6. 2. 2008
 • 5. 2. 2019 – 24. 1. 2020

Měsíc narození

 • 23. 10. – 21. 11.

Silné stránky – Vepř má velkou vnitřní sílu a v životě by se měl soustředit hlavně na pomoc ostatní, zejména těm, kteří tolik síly nemají. Jeho silnou stránkou je pozitivní přístup a velká ochota pomáhat. Lidé se na něj s žádostmi o pomoc mohou i sami přirozeně obracet. Je inteligentní, přátelský, chytrý, otevřený, ohleduplný, poctivý, empatický a často psychicky i fyzicky velmi silný. Jeho velkou předností je také umění využívat „selský rozum“ a řešit věci nekomplikovanou a jednoduchou formou. Měl by stavět na své dobrosrdečné povaze a smyslu pro přátelství a empatii. Ke svému životu také ale potřebuje hojnost a blahobyt a dobré materiální zajištění. Sám by měl mít vždy všeho dost a tak pak může hojnost a dostatek vytvářet i pro ostatní.  Je pro něj důležité, aby se dobře dařilo i ostatním lidem. A pokud má sám dost, rád se dělí s lidmi, kteří to potřebují. Schopnost dávat a pomáhat tak hodně lidem, je pro něj důležitá. Není to ale jen o materiálním dávání, ale také o dávání přátelství, lásky, porozumění atd.

Slabé stránky – Vepř je velmi dobrosrdečný, lidský, štědrý, přátelský, ale často také velmi váhavý, ostýchavý, důvěřivý a naivní. Z tohoto důvodu si musí dávat pozor, aby lidé jeho štědrosti a velké ochoty pomáhat nezačali zneužívat. Měl by si vždy dobře promyslet komu, a v jaké formě bude pomáhat. Hlídat si svoje hranice a naučit se říkat NE, což je pro něj často velmi těžké. To platí také třeba v práci, kde na sebe často bere práci ostatních. Neměl by se taky snažit svoji pomoc vnucovat, jelikož odmítnutí jeho nabídky k pomoci pro něj může být dost nepříjemné. Musí si také dávat pozor na dlouhodobé pocity strachu, smutku a deprese a následné tendence propadat sebelítosti. Vepř také miluje společnost, zábavu a bujaré večírky. A jelikož má rád hojnost a blahobytu, a vše si rád užívá v plné míře, musí si dávat pozor, aby se mu tento styl života příliš nezalíbil.

Kariéra – Povinnosti, které přijme za své, vždy splní a tak může uspět v nejrůznějších povoláních. Je velmi důsledný, svědomitý a pracovitý. Vepř se umí starat o druhé a dokáže vytvářet hojnost (jak pro sebe, tak pro ostatní). Jeho práce by měla být zaměřena na pomoc ostatním a starost o ostatní. Nebo spíše on sám by svoji činnost měl považovat za pomoc ostatním. Nejde tu ani tak o to, v jakém oboru to bude, ale spíš o přístupu k práci. Může se také angažovat v různých charitách nebo sociální oblasti.

KRYSA

Roky narození

 • 24. 1. 1936 – 10. 2. 1937
 • 10. 2. 1948 – 28. 1. 1949
 • 28. 1. 1960 – 14. 2. 1961
 • 15. 2. 1972 – 2. 2. 1973
 • 2. 2. 1984 – 19. 2. 1985
 • 19. 2. 1996 – 6. 2. 1997
 • 7. 2. 2008 – 25. 1. 2009
 • 25. 1. 2020 – 11. 2. 2021

Měsíc narození

 • 22. 11. – 20. 12.

Silné stránky – Silnou stránkou tohoto znamení je „akčnost“, bystrost, pohotovost, dobrá intuice, hbitost a rychlý úsudek. Velmi důležitý je pro ni pohyb kupředu. V jejím životě by mělo vše plynout a měla by se vyhýbat všem různým překážkám a blokům na své cestě. Dlouhodobě nestát a nepřešlapovat na místě, ale vždy raději najít jiný způsob či řešení, jak danou věc udělat. Dále také návaznost, tak aby vždy jedna činnost navazovala na druhou. Jednu věc dokončit a začít novou. Nesnažit se řešit hodně věci najednou. Další silnou stránkou Krysy je schopnost práce s informacemi, které umí vždy dobře získat, zpracovat a použít, ať už pro sebe nebo je předat a sdělit ostatním. Než se do čehokoliv pustí, je pro ni důležité věnovat více času přípravě a sehnat si všechny dostupné informace. Díky tomu pak také může eliminovat různé překážky, které by ji na další cestě mohly potkat. Krysa je také velmi výřečná a má velmi dobré komunikační schopnosti. Je to velmi dobrá obchodnice, která umí každého dostat tam, kam potřebuje a často nám vnutí věci, které vlastně ani nepotřebujeme. Dobře připravené informace a komunikace jsou pro Krysu základem úspěchu.

Slabé stránky – slabinou Krysy jsou situace, kdy se cítí zahnaná do kouta a neví kudy kam nebo se jí do cesty postaví překážka. Pak se u ní může začít projevovat velký strach a může jednat podrážděně, útočně až agresivně. Když se v životě na dlouho „zablokuje“ může z toho až onemocnět. Strach ji může také hodně paralyzovat a vyústit i v depresivní stavy. Měla by si také hlídat, aby s lidmi až příliš nemanipulovala a také se vyhýbat konfliktům, které neumí moc zvládat. Musí se také naučit ovládat svojí občasnou přílišnou zbrklost, její rychlé tempo pak může pro ostatní být nepříjemné a vyčerpávající. Díky tomu, že Krysa ráda sbírá a předává informace, musí si hlídat, aby si nezačala příliš libovat v drbech a pomluvách.

Kariéra – Krysa je často velmi výřečná a má výborné komunikační schopnosti (v různých formách, jako např. mluvení, psaní, videa, texty, blog, články atd.). Uplatnit se může také v kreativní oblasti či umění, jako je třeba hudba nebo kreslení. Díky své výřečnosti je Krysa  také výborná obchodnice. Umí se rychle rozhodnut a každého dostat tam, kde ho potřebuje mít. Umí si také o všem sehnat veškeré potřebné informace, rychle je zpracovat a pak také použít. Uplatnění může nalézt také v oborech, kde se pracuje s informacemi. Jako třeba media, internet, zpravodajství, PR, novinařina, tiskový mluvčí, obchod a prodej, finanční či bankovní sektor, různé průzkumy atd.

BUVOL

Roky narození

 • 11. 2. 1937 – 30. 1. 1938
 • 29. 1. 1949 – 16. 2. 1950
 • 15. 2. 1961 – 4. 2. 1962
 • 3. 2. 1973 – 22. 1. 1974
 • 20. 2. 1985 – 8. 2. 1986
 • 7. 2. 1997 – 27. 1. 1998
 • 26. 1. 2009 – 13. 2. 2010
 • 12. 2. 2021 – 31. 1. 2022

Měsíc narození

 • 21. 12. – 20. 1.

Silné stránky – Buvol je takový budovatel a vůdce. Je důsledný, zodpovědný a velmi pracovitý. Má vysokou inteligenci, sílu, odhodlanost, vytrvalost, houževnatost a pevnou vůli. Sám představuje sílu a mohutnost. Jakmile něco slíbí, můžeme si být 100% jistí, že to udělá. Jakmile se pro něco rozhodne, většinou dosáhne svého. Rozhodovat by se však měl uvážlivě a vše si vnitřně zpracovat a analyzovat. Vyhýbat se tzv. „hurá“ akcím, ty ho velmi vyčerpávají. Pro své aktivity potřebuje dostatek času a neměl by se nechat tlačit do rychlých rozhodnutí. Potřebuje si také dělat věci po svém a pracovat svým tempem (to může být i rychlé), ale jen on sám rozhodne, jaké bude. Je pro něj lepší pracovat samostatně a určit si potřebný čas na svoji práci a také svoje priority. Měl by si kolem sebe také vytvořit prostředí, které mu vyhovuje a mít také nějaké svoje „místo“ ať už pokoj, koutek či aspoň křeslo, něco, co bude jen jeho a kam také bude moct jít, když chce být jen sám se sebou. Vlastní místo, čas a tempo je pro Buvola při dosahování jeho cílů opravdu hodně důležité.

Slabé stránky – Buvol si musí dávat pozor, aby věci neprosazoval až moc silou a dominancí. Buvol bývá také velmi náročný, a to nejen na sebe, ale i na lidi ze svého okolí, včetně jeho rodiny. Jeho slova často mohou znít jako příkazy a pokyny. Hlídat by si měl také určitou zaslepenost, kdy se může tak soustředit na cestu, kterou se vydal, že mu utečou jiné příležitosti. Proto by se měl vědomě naučit vnímat i okolní dění a ostatní lidi. Měl by se také vyhýbat aktivitám, které vyžadují časté a náhlé změny, nemusí mu dělat dobře ani časté cestování. Jeho síla a neústupnost může také přerůst v aroganci či zuřivost, obzvlášť v případech, kdy do něj někdo „strká“ nebo ho dráždí. Občas mu může překážet jeho tvrdohlavost a svévole a také se může lehce stávat obětí svých zvyků.

Kariéra – Díky své inteligenci, pevné vůli a síle může Buvol dosáhnout úspěchu v mnoha oblastech. Je však pro něj důležité, aby to, co dělá, považoval za svoji cestu a vyhýbal se činnostem, které jsou mu cizí. Stavět by se měl spíše do vedoucích rolí a věnovat se dlouhodobým a stabilním činnostem. Může mu vyhovovat pocit, že něco „buduje“. Osvědčit se může třeba v politice nebo obchodě. Buvol budí v lidech velkou důvěru a umí si sjednat přirozenou autoritu. Je na něj spolehnutí a je schopný dotáhnout do konce to, co si předsevzal. Je schopný v rámci každého úkolu najít jedinečné řešení a díky své vytrvalosti a houževnatosti problém často nevzdává, dokud ho nevyřeší.