JSTE TYGR, ZAJÍC NEBO DRAK?

V mých předchozích článcích, které se týkaly skladby astrotypu jsme si již řekli něco o energetickém náboji, který prozradí, zda je pro nás přirozené jednat proaktivně nebo bychom měli raději nechat věci plynout a více je promýšlet. V dalším článku, který se věnoval jednotlivým prvkům/elementům jsme zjistili, jak jednotlivé prvky (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda) určují naše předpoklady, vlohy a nadání.

V dnešním článku bych se ráda začala věnovat jednotlivým znamením (zvířatům) čínského zvěrokruhu, která se v astrotypu objevují. V čínském zvěrokruhu máme 12 zvířat, která patří ke čtyřem prvkům. Tři zvířata, která patří k elementu Dřevo (Tygr, Zajíc, Drak). Tři zvířata patřící k elementu Oheň (Had, Kůň, Koza). Další tři zvířata patří k elementu Kov (Opice, Kohout, Pes) a poslední tři k elementu Voda (Vepř, Krysa a Buvol).

Každý máme v astrotypu čtyři zvířata/znamení (zvíře, která vládlo dni narození, zvíře, které vládlo roku narození, zvíře, které vládlo měsíci narození a zvíře, které vládlo hodině, ve které jsme se narodili).

Zvířata v astrotypu určují charakter člověka, jeho chování. Naše chování je mix našich zvířat, tato zvířata v nás se vzájemně ovlivňují, doplňují, z každého čerpáme něco, ať už vlastnosti, které se nám líbí, tak ty, které se nám líbí méně. Každý máme své světlé, ale i temné stránky a to dohromady tvoří celek. Jenže, my, ty špatné stránky většinou nechceme vidět a už vůbec ne přijmout či s nimi nějak pracovat. Je celkem důležité přijmout se takoví, jací jsme a to bez výhrad. Jen tak se můžeme posunout dál v poznávání sebe sama.

Vezmeme to tedy postupně a nejprve se blíže podíváme na zvířata, které patří k elementu Dřevo. Stručně si přiblížíme jejich silné stránky, slabé stránky a také předpoklady pro možné uplatnění v pracovní oblasti. U jednotlivých zvířat také uvádím roky (čínský nový rok nezačíná 1. ledna jako ten náš, ale cca na přelomu ledna a února) a měsíce, které jsou pod jejich vládou, takže podle datumu svého narození si můžete snadno zjistit, jestli dané zvíře máte také ve svém astrotypu.

 TYGR

Roky narození

 • 31. 1. 1938 – 18. 2. 1939
 • 17. 2. 1950 – 5. 2. 1951
 • 5. 2. 1962 – 24. 1. 1963
 • 23. 1. 1974 – 10. 2. 1975
 • 9. 2. 1986 – 28. 1. 1987
 • 28. 1. 1998 – 15. 2. 1999
 • 14. 2. 2010 – 2. 2. 2011

Měsíc narození 

 • 21. 1. – 18. 2.

Silné stránky – Tygra můžeme nazvat dobrodruhem. Toto znamení symbolizuje moc a sílu, odvahu, sebejistotu, vzpurnost a troufalost. Tygrovo přirozené místo je vepředu, v čele. Díky své odvaze a ochotě podstoupit i jistou dávku rizika (které má ovšem rád pod kontrolou ;-)) se Tygr často rád a s nadšením vrhá do nových a neznámých věci. Rád vyhledává nové příležitosti, nové způsoby, trhy, zákazníky atd. Jakmile se mu naskytne nějaká příležitost, je připraven k odvážnému skoku, aby ulovil svou „kořist“. Často má také spoustu nových a neotřelých nápadů. Tygr by se neměl moc zdržovat dlouhým přemýšlením a analyzováním, ale spoléhat hlavně na svůj silný instinkt, jednat a nebát se dělat chyby (má dost síly na to je ustát). Často také předbíhá svou dobu, může to být až rebel či revolucionář, který pohrdá konvencemi a boří a mění pravidla či řády, které jsou již zastaralé nebo nefungují.

Slabé stránky – hlídat si musí zejména svou zbrklost, netrpělivost a impulzivní jednání. Ne vždy si situace rychlé a okamžité jednání žádá. Občas může takovým jednáním více věcí pokazit než získat. Tygr má často také velmi nepředvídatelné chování, to, co ho včera potěšilo, ho dnes může rozčílit a naopak. Občas může být jeho chování také neurvalé, hlavně v komunikaci s ostatními, kdy může svým slovem až ublížit a také může lehce ztrácet trpělivost. Pokud je přesvědčen o své pravdě, bývá vzpurný, umíněný a velmi tvrdohlavý. Často také vede spíše monology než dialogy, nevnímá moc lidi kolem sebe a dělá si vše po svém.

Kariéra – Tygr se může uplatnit téměř v každém oboru. Často pracuje s velkým nasazením a může se sebe neustále chrlit nějaké nápady. Díky svým vrozeným vůdčím schopnostem může najít dobré uplatnění na vedoucích postech. Může být v čele nějakého týmu, skupiny, oddělení či firmy. Může být výzkumník, cestovatel, obchodník, politik, kreativní pracovník nebo taky umělec. V práci je pro něj důležitá svoboda a individuální přístup. Potřebuje pocit, že je svým pánem.

ZAJÍC (někde se také můžete setkat s názvem Králík)

Roky narození

 • 19. 2. 1939 – 7. 2. 1940
 • 6. 2. 1951 – 26. 1. 1952
 • 25. 1. 1963 – 12. 2. 1964
 • 11. 2. 1975 – 30. 1. 1976
 • 29. 1. 1987 – 16. 2. 1988
 • 16. 2. 1999 – 4. 2. 2000
 • 3. 2. 2011 – 22. 1. 2012

 Měsíc narození

 • 19. 2. – 19. 3.

Silné stránky – jeho velkou předností je jeho vnímavost a citlivost. Umí velmi dobře vnímat ostatní lidi a jejich potřeby. Rád pomáhá a umí pochopit spoustu věcí beze slov. Tímto svým vnímavým přístupem umí vše velmi dobře vnitřně zpracovat, zkoumat a zjišťovat a až pak si udělat nějaký úsudek. Bývá velmi optimistický, vysoce loajální a spolehlivý. Rád se v životě pohybuje s radostí a lehkostí. Umí s lidmi ve svém okolí vytvářet příjemné a harmonické vztahy a také vytvářet vzájemné porozumění, soulad a také pohodovou atmosféru. Lidé vnímají jeho citlivou a přátelskou povahu. Zajíc umí zkrátka vytvářet dobré vztahy, přátelské kontakty, spojovat dohromady ty správné lidi a také vytvářet dobře fungující zázemí pro všechny aktivity.

Slabé stránky – Zajíc by se neměl pouštět do žádných konfliktů, ty ho velmi vyčerpávají a oslabují. Dlouhodobé setrvávání v konfliktním prostředí u něj může způsobit i nemoc. Vše by se měl snažit řešit spíše diplomatickou cestou a formou spolupráce. Před bojem by měl vždy raději utéct (řídit se heslem moudřejší ustoupí). Nicméně pokud jde o obranu jeho rodiny, firmy či domova stává se Zajíc naopak velkým bojovníkem a nejstatečnějším zvířetem ze všech. Rád také pomáhá a díky jeho dobrácké povaze ho mohou ostatní začít lehce zneužívat, v tomto směru musí být ostražitý a umět si nastavit hranice. Někdy také bývá přehnaně opatrný.

Kariéra – Zajíc umí velmi dobře pracovat v týmu, hledat správná řešení a využívat možnosti pro spolupráci či spojování lidí (networking).  Může dělat cokoliv, kde je interakce s lidmi. Pokud stojí v čele firmy či týmu, potřebuje silné spolupracovníky, se kterými vytvoří ten správný tým. Mohou se u něj objevit i umělecké sklony a často bývá velmi kreativní a tvořivý. Může uspět i jako designér, vymýšlet interiéry atd. Může uspět všude tam, kde je třeba naslouchat a umět poradit. Pomáhat mu může i jeho dobrý odhad na lidi.

 DRAK

Roky narození

 • 8. 2. 1940 – 26. 1. 1941
 • 27. 1. 1952 – 13. 2. 1953
 • 13. 2. 1964 – 1. 2. 1965
 • 31. 1. 1976 – 17. 2. 1977
 • 17. 2. 1988 – 5. 2. 1989
 • 5. 2. 2000 – 23. 1. 2001
 • 23. 1. 2012 – 9. 3. 2013

Měsíc narození

 • 20. 3. – 19. 4.

Silné stránky – Drak je často považován za vizionáře. Je to rozený optimista, velkorysý, upřímný a pravdomluvný. Má v sobě velkou moc a sílu, je plný energie a má potřebu vést a uspět. Pohybuje se „vysoko“ a díky tomu má velký nadhled a vidí dál než ostatní. Umí se na věci podívat z nadhledu a najít vždy ten správný směr, řešení a cestu jak dojít k různým cílům. Měl by se nechat hodně vést svojí intuicí a pocity. Často může mít silný pocit, že něco nějak je, aniž by to uměl logicky vysvětlit. Pouštět se spíše do větších věcí a mít před sebou vždy nějaké vize a cíle, kterých chce dosáhnout. Svým přístupem často také motivuje a inspiruje ostatní. Umí určovat cíle, vytvářet vize a ukazovat lidem budoucnost a správnou cestu. Potřebuje na sobě také stále pracovat, vzdělávat se a rozvíjet svoje schopnosti.

Slabé stránky – Díky svému velkému nadhledu může Drak velmi často přehlédnout i podstatné detaily a z toho důvodu by se jimi raději neměl moc zabývat a nechat tuto práci ostatním a využívat jejich pomoc. Je také velmi velkorysý, štědrý, důvěřivý (někdy až naivní) a lidé mohou těchto jeho vlastností začít zneužívat. Často je také velmi přímý a říká vše bez obalu, tak jak to je. Ve své spontánnosti a impulzivnosti často jedná velmi neuváženě. Jeho poznámky a připomínky mohou být tak pro ostatní velmi nepříjemné a mohou to vnímat jako neomalené a panovačné chování. Má často také sklon vládnout ostatním a vlastnit vše a často očekává, že se s ním bude jednat jako s Mesiášem :-).

Kariéra – Drak by se měl dívat hlavně dopředu, mít velké vize a vést ostatní k jejich cílům a naplnění. Díky svým přirozeným vůdčím schopnostem a ctižádostivosti může nalézt v mnoha oborech. Je vlastně jedno v jakém oboru dělá, jeho úkol je lidi inspirovat či vést a zlepšovat či rozvíjet nějakým způsobem kvalitu jejich životů. Může z něj být i stratég, který říká, CO se bude dělat, vymýšlet věci. Drak má často mimořádné vlohy pro podnikání, řešení náročných úkolů a zvládání obtížných cílů. Jeho rozlet může být často tak velký, že k sobě potřebuje někoho, kdo by mu pomohl, aniž by ho omezoval. Uplatnit se také může například v oborech souvisejících s přírodou, cestováním, uměním nebo sportem.

V dalším článku se blíže podíváme na zvířata, která patří k elementu Oheň, tedy na Hada, Koně a Kozu.