JSTE SPÍŠE INOVÁTOR, VŮDCE NEBO DETAILISTA?

V mém posledním článku týkajícím se informací, které můžete najít v astrotypu jsme se podívali blíže na energetický náboj člověka (pokud jste článek nečetli, můžete to napravit ZDE). Energetický náboj nám mimo jiné prozradí, zda je pro nás lepší jednat proaktivně nebo nechat věci spíše plynout a promýšlet je. V dnešním článku si řekneme více o jednotlivých prvcích/elementech, které můžeme v astrotypu mít a také o tom, jaký vliv mají tyto prvky na naši osobnost.

V čínském systému rozeznáváme pět základních prvků (elementů) – DŘEVO, OHEŇ, ZEMĚ, KOV A VODA. Každý tento prvek má svojí danou kvalitu a svoje projevy. Za pomoci tohoto rozdělení můžeme všechny procesy v přírodě, orgány v lidském těle, potraviny, emoce, zvuky, vůně, tvary, barvy, materiály atd. přiřadit k určitému prvku. V astrotypu pak tyto prvky určují jaké energie člověk má, ukazují jeho předpoklady, vlohy, nadání, naznačují na co člověk v životě má „vybavení“ a na co ne. Věci, na které máme přirozený talent, nám jdou od ruky a nevyčerpávají nás. A pokud známe svůj astrotyp a prvky, které nás ovlivňují, můžeme si lépe uvědomit, co nám přirozeně dodává a naopak ubírá energii a více vědomě s tím pracovat. A hlavně rozvíjet věci, na které máme přirozený talent, jelikož ty nám jdou od ruky a energií nás dobíjí a nevyčerpávají.

Čím více prvků člověk v astrotypu má, tím více je všestranný a potřebuje také častěji střídat svoje činnosti. Lidé, kteří mají v astrotypu čtyři nebo všech pět prvků jsou většinu hodně univerzální a často mohou dělat vše a také se stává, že častěji střídají práci (umějí využívat všechny energie a potřebují je střídat), vše je může bavit jen chvíli (někdy se jim říká „ochutnávači“). Tito lidé také mají různé zájmy, z různých oblastí a může pro ně být těžší najít způsob, jak se postaví ke své životní cestě. Naopak čím větší kumulace nějakého prvku v astrotypu, tím více by člověk měl danou energii ve svém životě využívat a tím více může být v dané oblasti úspěšný. Takový člověk může být také více vyhraněný a často dělá většinu věcí stejným způsobem.

A jaké jsou tedy naše přirozené talenty podle jednotlivých prvků?

DŘEVO

Tato energie je spojená s novými začátky a může nám pomoci třeba při nastartování nových projektů. Je to také inovátorská a kreativní energie. Energie růstu a rozvoje, ale na druhou stranu také chaosu a rozmanitosti. Lidé s velkou kumulací tohoto prvku mají velkou schopnost vymýšlet nové, jsou velmi kreativní a často přichází s novými nápady. Je pro ně důležitá také rozmanitost v životě a potřebují si žít spíše po svém. K životu také potřebují dostatek prostoru, neměli by žít upjatým a nudným životem a také v malých prostorách. Je pro ně důležitá volnost. Mohou také častěji měnit směr svého života a okolí je může považovat za bláznivé a chaotické. Mohou se velmi dobře uplatit v oborech jako reklama, marketing, kreativní práce, moderní umění, vize, plány, strategie, práce s novými technologiemi, výtvarné práce, začátky podnikání a projektů, ale také třeba léčitelsví, práce v přírodě nebo práce s dětmi.

OHEŇ

Oheň je energií tepla a světla. Oheň uplatníme ve všech životních situacích, které potřebují vášeň, aktivitu a akci. Je to vůdcovská energie a lidé se silným Ohněm vyzařují jakési světlo, bývají velmi oblíbení a ostatní je rádi následují. Tito lidé se také velmi snadno pro něco nadchnou a zapálí. Úkolem ohnivých lidí je najít mezi nápady (ať už svými nebo od ostatních) takové, pro které se nadchnou a zapálí a vytěžit z těchto nápadů maximum. Jediné co k tomu potřebují je zaujetí, vášeň a zapálení pro danou věc. Tito lidé také potřebují vnitřní naplnění a měli by být v životě naplnění tím, co dělají (jde ale o vnitřní naplnění, o radost a lásku). Pozor si musí dávat na ulpívání, kdy pak mohou až příliš lpět na výsledcích, úspěchu nebo slávě, což je může v dlouhodobém horizontu až zničit. Mohou se velmi dobře uplatnit v oborech jako prodej, prezentace, PR, politika, reklama, marketing, rozvoj, zábavní průmysl, kultura, sport.

ZEMĚ

Země je konsolidační energie. Její hlavní kvalitou je pevnost, stabilita, empatie a vnímavost. Úkol zemitého člověka je stabilizovat, zajišťovat a konsolidovat. Využívat fakta a objektivní realitu. Více využívat rozum než emoce. Svůj život stavět na jistotě. Být jakýmsi pilířem, oporou a skálou pro ostatní. Zemití lidé mají silnou empatii, jsou spolehliví, neradi riskují, umí dávat vše dohromady a také vnímat potřeby druhých a vědí, jak je uspokojit. Jsou spravedliví a dokáží podávat velké výkony. Musí si jen dávat pozor, aby si nedělali zbytečné starosti. Díky své stálosti a stabilitě jsou dobrými pomocníky při vytváření nových věcí či zavádění stability do rychle se rozvíjejících firem. Vždy zajistí, aby to nové stálo na dobrých, pevných a realistických základech. Uplatnit se mohou zejména v oborech jako konzultační práce, terapeutické práce, poradenství, koučink, reality, vzdělávání, HR, státní správa, sociální oblast.

KOV

Hlavní funkce této energie jsou pravidla, řád, ochrana a také duchovní energie. Lidé, kteří mají v astrotypu převahu kovové energie by pak tyto základní funkce Kovu měli ve svém životě využívat. Dělat si pro své činnosti dopředu vždy plán a využívat systémy. Je to také energie detailu, který tito lidé vidí a umí využít a vnímat. Umí z jednotlivých kousků, poskládat celek. Často také umí velmi dobře pracovat s čísly. Bývají to lidé velmi spolehliví, s pevnými zásadami, ale často také sklonem ke konzervativnímu přístupu. Bývají to dobří ochránci pořádku, spravedlnosti a pravidel Často také mají velký cit pro duchovno. Dobře se mohou uplatnit v oborech jako účetnictví, finance, investice, šperkařství, kontroly, audity, právo, logistika, móda, lékařství, péče o tělo, police, armáda.

VODA

Lidé, kteří mají v astrotypu velkou kumulaci tohoto prvku bývají hodně citliví a vnímaví, duševně křehcí a často také mohou trpět stresy, přecitlivělostí a nervozitou. V životě je pro ně velmi důležité plynutí, tj. volný pohyb dopředu, tak aby se v klidu a bez větší námahy mohli posouvat ke svým cílům. Pozor si musí dávat také na různé překážky a bloky, které je v životě mohou potkat. Nesnažit se je prorážet silou, ale spíše je „obtéct“, tj. najít si třeba jiný způsob, jak danou věc vyřešit. Tito lidé umějí také velmi dobře vyhledávat a zpracovat informace. Proto by si vždy měli vše vnitřně zpracovat a sehnat si o všem, co nejvíce informací než se pustí do aktivity. Informace většinou umí velmi dobře a rychle získávat a také analyzovat. Uplatnit se mohou v oborech jako bankovnictví, finance, investice, PR, sběr dat, výzkum, práce s informacemi, analýzy, komunikace, PR, zpravodajství, reportáže, doprava, hudba.

Astrotyp člověka, který má například kreativní myšlení a talent pro vymýšlení nového a inovace, pak může vypadat třeba takto:

 obrázek AT do článku

V dalších článcích se blíže podíváme na jednotlivá zvířata (znamení čínského zvěrokruhu), která k jednotlivým prvkům patří a která pak blíže určují náš charakter a naše chování. Pokud Vás astrotyp zaujal, můžete si o něm přečíst více ZDE.