JSTE SPÍŠE AKTIVNÍ NEBO PASIVNÍ TYP ČLOVĚKA?

      V mém předchozím článku jsem Vám slíbila, že se podíváme blíže na všechny informace, které lze vyčíst z astrotypu (pokud jste článek nečetli, najdete ho ZDE).

      První informace, se kterou se v astrotypu pracuje, je energetický náboj člověka. Ten nám ukáže náš základní přístup k řešení čehokoliv, jak začínáme věci zpracovávat. Zda je pro nás lepší jednat proaktivně nebo nechat věci spíše plynout a promýšlet je. Vše kolem nás je energie, i každý z nás je tedy určitou formou energie. V astrotypu rozeznáváme dle poměru aktivních a pasivních energií (z feng shui též známých jako Jin a Jang) tři typy (skupiny) lidí:

       Aktivní typ

       Pasivní typ

       Vyrovnaný typ

Každý z nás patří do jedné z těchto skupin, podle toho, jaký poměr základních energií v sobě máme.

Jste-li spíše aktivní typ je pro Vás důležité tuto aktivní energii v životě co nejvíce využívat a odčerpávat. Být hodně aktivní, jak fyzicky, tak psychicky. Jedná se o tzv. proaktivní energii. Aktivní typ člověka také více využívá své pocity a emoce a reaguje na emotivní podněty. Pokud patříte do této skupiny, můžete mít tendence iniciovat různé akce a do všeho se často hrnout více po hlavě. Dlouhé přemýšlení vás může spíše zdržovat. Stále také můžete mít hodně nápadů a chtít hned vše posouvat dopředu. Nemusíte také cítit potřebu odpočívat a  i odpočinek vyhledáváte zřejmě spíše aktivní (procházka atd.)

Pokud je Váš náboj opačný a patříte mezi pasivní typ člověka, potom byste měli ve svém životě více energie přijímat než vydávat. Ačkoliv to tak může znít, tak pasivita rozhodně neznamená, že člověk nic nedělá. Jste-li spíše pasivní typ, je důležité, abyste situace a nové věci nejdříve vnitřně zpracovali a analyzovali a teprve na základě toho se vrhli do nějaké aktivity či řešení. Zjistili si všechna fakta a na vše si nechávali dostatek času a nereagovali hned na emotivní podněty. Zřejmě se také občas rádi zastavíte, abyste si odočinuli a promysleli, co a jak dál.

Patříte-li mezi vyrovnaný typ, tzn., že váš poměr aktivních a pasivních energií je stejný. Měli byste umět rovnoměrně využívat jak aktivitu, tak i přijímání energie. Umíte zřejmě proaktivně reagovat na okamžité podněty, ale stejně tak můžete někdy potřebovat věci či situace nejdříve promyslet a teprve potom reagovat či přijít s řešením. Vždy záleží spíše na dané situaci. V životě byste měli pokud možno také rovnoměrně střídat aktivitu a odpočinek

Tabulka astrotypu pasivního typu člověka, pak může vypadat třeba takto:

    pasivní typ

Aktivní člověk bude mít naopak ve sloupečku náboj převahu plusových znamének. Je dobré svoji typologii znát. Pokud v životě jednáte proti své přirozenosti a reagujete třeba opačně, může to dlouhodobě vést k vašemu vyčerpání a postupnému oslabování organismu.

V dalším článku si řekneme více o jednotlivých prvcích/elementech, které můžete v astrotypu mít a také o tom, jaký vliv mají tyto prvky na Vaši osobnost.