JSTE HAD, KŮŇ NEBO KOZA?

V minulém článku jsme si představili znamení/zvířata čínského zvěrokruhu, která patří k elementu Dřevo. Podívali jsme se blíže na jejich silné a slabé stránky a také možné uplatnění v pracovní oblasti. Pokud jste článek nečetli, podívejte se SEM.

Dnes bych ráda pokračovala zvířaty, která patří k elementu Oheň. Jak jsem psala už minule, každý máme v astrotypu čtyři zvířata/znamení (zvíře, která vládlo dni narození, zvíře, které vládlo roku narození, zvíře, které vládlo měsíci narození a zvíře, které vládlo hodině, ve které jsme se narodili).

Tato zvířata pak určují charakter člověka, jeho chování. Naše chování je mix našich zvířat, tato zvířata v nás se vzájemně ovlivňují, doplňují, z každého čerpáme něco, ať už vlastnosti, které se nám líbí, tak ty, které se nám líbí méně. Každý máme své světlé, ale i temné stránky a to dohromady tvoří celek. Jenže, my, ty špatné stránky většinou nechceme vidět a už vůbec ne přijmout či s nimi nějak pracovat. Je celkem důležité přijmout se takoví, jací jsme a to bez výhrad. Jen tak se můžeme posunout dál v poznávání sebe sama.

U jednotlivých zvířat také uvádím roky (čínský nový rok nezačíná 1. ledna jako ten náš, ale cca na přelomu ledna a února) a měsíce, které jsou pod jejich vládou. Podle data narození si tak můžete snadno zjistit, jestli vy, nebo někdo z vašich blízkých, má dané zvíře ve svém astrotypu.

HAD

Roky narození

 • 27. 1. 1941 – 14. 2. 1942
 • 14. 2. 1953 – 2. 2. 1954
 • 2. 2. 1965 – 20. 1. 1966
 • 18. 2. 1977 – 6. 2. 1978
 • 6. 2. 1989 – 26. 1. 1990
 • 24. 1. 2001 – 11. 2. 2002
 • 10. 2-. 2013 – 31. 1. 2014

Měsíc narození

 • 20. 4. – 19. 5.

Silné stránky – Had je považován za nejušlechtilejší zvíře čínského zvěrokruhu. Je to učenec a intelektuál. Často je elegantní, kultivovaný a má velký šarm. Jeho intuice a bystrost je nepřekonatelná. Má až takový šestý smysl, který mu umožňuje velké vědění. Had je rozený stratég. Rád zkoumá věci do hloubky a bádá nad nimi. Umí hledat, nalézat a spojovat souvislosti. Dostat se až do hloubky daného problému a najít ideální řešení. Vše řádně promyslet a dát všemu dokonalý obsah i formu. Díky svému vědění, znalostem a zkušenostem bývá velmi moudrý. Měl by také stále studovat a své vědomosti a znalosti tak prohlubovat. Rád vyhledává zkušenější a moudřejší lidi a učí se od nich. Hada vede touha po vítězství, a proto se většinou vyhýbá všem situacím, kde hrozí neúspěch. Mnoha lidem se Hadi jeví jako složité a často i uzavřené osobnosti.

Slabé stránky – Had se navenek většinou chová tak, že je vše v pořádku a před ostatními často skrývá své skutečné pocity. V jeho nitru probíhá často složitý boj, který ho ve spojení s jeho touhou po dokonalosti může vnitřně velmi ničit. Nicméně navenek většinou nedává nic najevo a nikdo mu tak nemůže pomoct. Před ostatními nerad přiznává, že něco sám nezvládá nebo na něco nestačí. To pak u něj může vést až k psychickému vyčerpání, depresím a uzavírání se do sebe. Pro Hady je důležité si uvědomit, že dokonalost neexistuje a honba za ní je vyčerpávající. Díky touze a snaze mít vše dokonalé u Hadů hrozí také nekonečné přemýšlení a přemítání, díky kterému pak ani nezahájí žádnou aktivitu, protože mají stále pocit, že nejsou dost připravení. Často má také majetnické sklony a sklony k žárlivosti.

Kariéra – Had může být aktivní v oborech jako vzdělávání, intelektuální činnost, výzkum, věda, historie, filosofie, psychologie, poradenství, koučování, trénování či duchovní vědění. Může se také uplatnit v oblasti umění či ve světě financí. Často dovede velmi rychle a chytře pochopit podstatu daného problému. Své znalosti, moudrost a vědění by si také neměl nechávat jen pro sebe, ale předávat je také ostatním. Ať už ve formě učení, přednášek, psaní či jakýmkoliv jiným způsobem.

KŮŇ

Roky narození

 • 15. 2. 1942 – 4. 2. 1943
 • 3. 2. 1954 – 23. 1. 1955
 • 21. 1. 1966 – 8. 2. 1967
 • 7. 2. 1978 – 27. 1. 1979
 • 27. 1. 1990 – 14. 2. 1991
 • 12. 2. 2002 – 31. 1. 2003
 • 31. 1. 2014 – 18. 2. 2015

Měsíc narození

 • 20. 5. – 20. 6.

Silné stránky – Koně můžeme nazvat volnomyšlenkářem. Má tu nejaktivnější energii vůbec a s touto energií musí ve svém životě počítat. Měl by být hodně aktivní a stále něco dělat. Mělo by z něj sálat jeho nadšení a charisma a díky tomu je také schopný strhnout na svoji stranu další lidi, kteří ho rádi následují. Umí rychle „zahořet“ pro věci, které ho nadchnou, a svým zaujetím a nadšením tak pro ně nadchnout i ostatní. Důležitá je pro něj vášeň a radost a tyto emoce jsou pak pro ostatní velmi nakažlivé. Má velmi dobrou intuici a měl by se rozhodovat spíš podle svých emocí a pocitů. O věcech moc dlouho nepřemýšlet. Pro svůj šťastný život nutně potřebuje volnost, samostatnost, radost a svobodu. Ve svazujícím a omezujícím prostředí se často začne chovat destruktivně. Měl by využívat svoji společenskou povahu a dobré komunikační schopnosti a pohybovat se hodně mezi lidmi, ukazovat se a být viděn.

Slabé stránky – pro Koně je velmi nebezpečná nečinnost. Situace, kdy nemá co dělat, kam jít atd. To je pro něj velmi vyčerpávající. Ale zase to také nesmí s aktivitou úplně přehánět a hlídat si odpočinek, nemusí často ani cítit, že je vlastně unavený. Dále také musí prožívat radost, jinak může ztratit smysl života. Není také moc schopný vnímat detaily. Kůň může také bývat hodně egoistický a sebestředný a musí najít správnou míru, tak aby ve své sebestřednosti nepřestal vnímat potřeby ostatních.

Kariéra –Měl by mít takovou práci, kde může být neustále v pohybu. Rád cestuje. Kůň je zvíře, které dobře a rádo vede ostatní. Je pro něj dobré pracovat v týmu jako takový přirozený vůdce. Dokáže ostatní strhnout svým nadšením a elánem a nadchnout pro své zájmy. Sálá z něj oheň a každý ho z něj cítí a vnímá (ať už z jeho krásy, silného charismatu nebo jeho nadšení, které umí být opravdu nakažlivé). Umí dobře prezentovat, prodávat, ukazovat, udělat reklamu a roznést vše do světa mezi lidi. Potřebuje pracovat s lidmi a pro lidi. Má velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti. Má velmi dobrou výřečnost a ví, co lidi chtějí slyšet. Je pro něj vhodná i umělecká dráha. Dobře se může uplatnit i v sportu či politice. Je spokojený pokud sklidí pochvalu a obdiv.

KOZA (někde se také můžete setkat s názvem Ovce)

Roky narození

 • 5. 2. 1943 – 24. 1. 1944
 • 24. 1. 1955 – 11. 2. 1956
 • 9. 2. 1967 – 29. 1. 1968
 • 28. 1. 1979 – 15. 2. 1980
 • 15. 2. 1991 – 3. 2. 1992
 • 1. 2. 2003 – 21. 1. 2004
 • 19. 2. 2015 – 7. 2. 2016

Měsíc narození

 • 21. 6. – 21. 7.

Silné stránky – Koza je velmi citlivá, vlídná a jemná. V Číně je považována za znamení míru a pokoje. Často bývá umělecky založená, tvořivá a má vybraný vkus Je velmi empatická a umí se vcítit do ostatních a pochopit jejich potřeby. Má velký smysl a cit pro krásu a harmonii. Umí krásu vnímat, vyzařovat, ale i vytvářet. Většinou má svůj osobitý styl a kouzlo, kterému ostatní snadno podlehnou a díky tomu jí také často prochází spousta věcí. Měla by se v životě obklopit těmi správnými lidmi a mít kolem sebe v životě lidi, o které se bude moct opřít a na které se může spolehnout. Lidmi, kteří jí budou oporou. Potřebuje si užívat hezké a romantické zážitky, obdivovat krásy přírody. Chodit na krásná místa a také společenské akce, kulturní či umělecká představení. Umí vytvořit krásné, příjemné a harmonické prostředí také kolem sebe (třeba v domácnosti).

Slabé stránky – díky své jemnosti a velké citlivosti se Koza může často chovat až přecitlivěle a brát si spoustu věcí osobně. Může také bývat velmi pesimistická, vrtkavá a nestálá. Neměla by také podstupovat velká rizika a vrhat se do nejistých aktivit. Pak se u ní může objevit velký strach a nejistota, která ji bude velmi vyčerpávat. Při větších akcích by se měla ujistit, že má dostatečnou podporu ve svém okolí. Pokud se cítí nejistě, nestabilně a v ohrožení začíná se Koza chovat „umečeně“ a tímto chováním pak spoustu lidí odrazuje. Často se také neumí sama rozhodovat.

Kariéra – její hlavní přednosti jsou cit a jemnost, kterými by měla obdarovávat svět. Pěstovat a vyzařovat svoji milou energii, kterou si téměř vždy každého podrobí. Koza je navíc velmi empatická, umí se snadno vcítit do druhých, pochopit jejich potřeby a najít pro ně to správné řešení. Pokud pracuje v nějaké firmě, potřebuje kolem sebe také milý a příjemný kolektiv. Uplatnění může najít ve všech oborech, kde jde o krásu, harmonii či jemnost. Může to být móda, design, styl, malování, fotografování, zpěv. Díky své velké empatii může být ale také dobrým poradcem, terapeutem nebo psychologem. Ideální je pro ní, pokud může spojit svůj smysl pro krásu a schopnost vnímat potřeby lidí.

Příště se blíže seznámíme se zvířaty, která patří k elementu Kov. Tedy s Opicí, Kohoutem a Psem.