IKIGAI JAKO KLÍČ K DLOUHÉMU A ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU?

Ikigai je původem japonský koncept hledání smyslu života. Do češtiny můžeme toto zvučné slovo přeložit jako žití smyslu, důvod k bytí/žití, „mít hodnotu pro život“ nebo důvod proč každé ráno vstát z postele.

Nejvíce je toto slovo spojené s japonským ostrovem Okinawa, který je považován za jednu z tzv. modrých zón. A co jsou to modré zóny? Vědci a demografové takto nazývají oblasti, kde se vyskytuje mnoho případů vysoké dlouhověkosti. A mezi těmito modrými zónami je na prvním místě právě japonský ostrov Okinawa, který se také někdy nazývá ostrovem (téměř) věčného mládí. Na tomto ostrově je více lidí starších sto let na sto tisíc obyvatel než kdekoliv jinde na naší planetě.

A jaký je tedy recept obyvatel Okinawy na dlouhověkost a dlouhotrvající zdraví těla, mysli i ducha? Z různých výzkumů vyplývá, že je to zejména:

  • Strava
  • Každodenní tělesný pohyb s malou zátěží
  • Nízká míra stresu
  • Dobré společenské styky (péče o rodinu a přátelství)
  • A zejména také to, mít jasně vymezené svoje IKIGAI tj. mít nějakou vášeň, která dává našemu životu pocit uspokojení, radost, štěstí a smysl, ale také si hledat radost, pocit užitečnosti, naplnění a smyslu i v každodenních maličkostech

V japonštině údajně neexistuje slovo, které by znamenalo „odejít do důchodu“. Žít ve společenství, zapojovat se do společných aktivit i v pozdním věku a znát svoje Ikigai je v této kultuře tak důležité, že kvůli tomu neznají naše pojetí odchodu do důchodu.