CO SVĚT POTŘEBUJE, HODNOTY, SMYSL

Třetí kruh, kterým v rámci Ikigai koučinku provázím své klienty, nese název Co svět potřebuje. Po tom, co projdeme kruhy Co miluješ a V čem vynikáš, které jsou zaměřeny spíše dovnitř a na nás, se začínáme obracet ven a zvědomovat si čím vlastně přispíváme ostatním a společnosti.

Jak tím, co mi jde, svými talenty a nadáním obdarovávám druhé? Co mi to přináší a jaký to má pro mě smysl? A jaký to má vlastně smysl pro druhé a co to přináší jim? Žiju a tvořím v souladu se svými hodnotami? A jaké jsou vlastně hodnoty, které jsou pro mě důležité a chci je žít a předávat dál?

Zabývali jste se někdy těmito otázkami?

Když jsem já, jako klientka, procházela Ikigai koučinkem a vyplňovala svůj Ikigai diagram, tak do kruhu Co svět potřebuje jsem napsala – autenticitu, spolupráci, vědomé tvůrce, komunity, kritické myšlení, respekt (k sobě, druhým, k přírodě, k životu), radost, lásku, více lidí na svých místech, pokoru, fair play, zpomalit, laskavost.

Velmi zajímavé pro mě bylo například i zkoumání mých hodnot. Jaké jsou vlastně hodnoty, které jsou pro mě důležité a chci je žít a být a tvořit s nimi v souladu? Za ty pro mě asi nejvíce důležité považuju svobodu, autenticitu, respekt, radost, lásku, pokoru, fair play, vděčnost, důvěru a jednoduchost.

A jaké hodnoty jsou v životě důležité pro vás?