Archiv

KDO OPRAVDU JSI?

Poslední setkání, kterým své klienty v rámci ikigai koučinku provázím, nese název Kdo opravdu jsi. Na konci naší společné cesty propojujeme všechny čtyři zmapované oblasti (Co miluješ, V čem vynikáš, Co svět potřebuje, Za co dostaneš zaplaceno) do smysluplného celku a postavíme pevné základy nás samých.

Známe svoji vášeň, podstatu, směr a vizi, máme v ruce plán s prvními kroky, které povedou k jejímu naplnění a také odvahu a chuť pustit se do realizace těchto kroků.

Žít své Ikigai znamená žít v souladu se sebou a dělat to, co miluju, využívat to, v čem vynikám, být přínosem pro druhé a dostávat za to energii nazpět. Když objevíte a začnete žít své Ikigai, dosednete na svoje místo a ukotvíte se ve své síle a jedinečnosti.

Moje Ikigai mantra zní „Osvětluju cestu těm, co chtějí žít v SOULadu“.

Pokud vás Ikigai a Ikigai koučink zajímá a chtěli byste začít žít víc v souladu sami se sebou a tím, kým jste, a najít si taky tu svoji Ikigai mantru, bude mou radostí a potěšením vás na cestě k vašemu Ikigai provázet a podporovat.

Každá cesta začíná prvním malým krokem a tím může být třeba to, že si se mnou domluvíte úvodní třicetiminutovou nezávaznou poznávací schůzku zdarma, více ZDE.

ZA CO DOSTANU ZAPLACENO / KDE SE MI VRÁTÍ ENERGIE

Čtvrtý kruh, kterým v rámci Ikigai koučinku provázím své klienty, nese název Za co dostanu zaplaceno nebo spíš co mě vyživí a kde se mi vrátí energie.

Když víme, co milujeme a v čem vynikáme, kde je ta naše vášeň, na jakých hodnotách chceme stavět, a co můžeme nabídnout druhým, je čas se taky trošku zasnít a přenést se do světa bez limitů a strachů.

Jaká je ta vize, ke které směřuji? Kde je moje místo? Jakmile známe svoji vizi, můžeme hledat a objevovat možnosti a cesty, které nás k ní dovedou.

Pomoci nám také mohou například tyto otázky:

 • V minulosti mě platili/teď mě stále platí za tyto činnosti..
 • Je tu něco, co bych si užíval/a za činnost, ale zatím na to nemám tu potřebnou úroveň profesionality? Jak tyto znalosti teď můžu posunout dál? S kým bych se mohl/a spojit, ke komu bych se mohl/a přidat? Co by mi pomohlo k růstu v této oblasti?
 • Kdybych věděl/a, že nemůžu selhat, zkusil/a bych…..
 • Jaké strachy mě drží zpátky?
 • V budoucnu by mě mohli platit za tyto činnosti….

CO SVĚT POTŘEBUJE, HODNOTY, SMYSL

Třetí kruh, kterým v rámci Ikigai koučinku provázím své klienty, nese název Co svět potřebuje. Po tom, co projdeme kruhy Co miluješ a V čem vynikáš, které jsou zaměřeny spíše dovnitř a na nás, se začínáme obracet ven a zvědomovat si čím vlastně přispíváme ostatním a společnosti.

Jak tím, co mi jde, svými talenty a nadáním obdarovávám druhé? Co mi to přináší a jaký to má pro mě smysl? A jaký to má vlastně smysl pro druhé a co to přináší jim? Žiju a tvořím v souladu se svými hodnotami? A jaké jsou vlastně hodnoty, které jsou pro mě důležité a chci je žít a předávat dál?

Zabývali jste se někdy těmito otázkami?

Když jsem já, jako klientka, procházela Ikigai koučinkem a vyplňovala svůj Ikigai diagram, tak do kruhu Co svět potřebuje jsem napsala – autenticitu, spolupráci, vědomé tvůrce, komunity, kritické myšlení, respekt (k sobě, druhým, k přírodě, k životu), radost, lásku, více lidí na svých místech, pokoru, fair play, zpomalit, laskavost.

Velmi zajímavé pro mě bylo například i zkoumání mých hodnot. Jaké jsou vlastně hodnoty, které jsou pro mě důležité a chci je žít a být a tvořit s nimi v souladu? Za ty pro mě asi nejvíce důležité považuju svobodu, autenticitu, respekt, radost, lásku, pokoru, fair play, vděčnost, důvěru a jednoduchost.

A jaké hodnoty jsou v životě důležité pro vás?

V ČEM VYNIKÁM, MÉ DARY, CO MI JDE

Jakmile si více zvědomíme, CO MILUJEME, tak druhým krokem na cestě k našemu Ikigai je zvědomit si v čem vynikám, co mi jde tzv. levou zadní. Jaké jsou moje dary a silné stránky, o které se můžu opřít. Naše talenty a silné stránky nám byly dány proto, abychom je v životě využívali, rozvíjeli a obohacovali tak nejen náš život, ale také život lidí kolem nás.

Pokud své dary, talenty a silné stránky rozvíjíme, automaticky jsme v SOULadu sami se sebou a začneme prožívat více pocitů štěstí a naplnění. Navíc pokud najdeme průnik v tom, CO MILUJEME, VYNIKÁME V TOM / JSME V TOM DOBŘÍ (je to naše silná stránka) a navíc nám to dodává energii, jsme zase o velký krok blíž k objevení svého Ikigai.

Možná si říkáte, že v ničem nevynikáte, že nevíte, jaké jsou vaše silné stránky atd. V tom případě si zkuste odpovědět třeba na tyto otázky:

 • Za co mě moje okolí chválí a oceňuje? Vybavte si situace, kdy vám někdo řekl..teda tohle ti vážně jde. Co jste v tu chvíli dělali?
 • Za co se oceňuju sám/sama? Za jaké aspekty své osobnosti jsem nejvíce vděčný/á?
 • Pro jaké rady si ke mně ostatní chodí? S čím se na mě lidi nejčastěji obracejí?
 • Každý týden děláme spoustu zdánlivě jednoduchých činností, od placení účtů, přes vaření jídla, povídání s přáteli či rodinou, úklid domácnosti atd. Které z nich mi jdou hladce a tzv. levou zadní?
 • V jaké oblasti mám hodně znalostí a zkušeností a baví mě se v ní neustále vzdělávat?

CO MILUJI, CO MĚ BAVÍ

Zvědomění si toho, co milujeme, a co nás baví, je prvním důležitým krokem na cestě k objevení našeho Ikigai. Cílem tohoto kruhu je zmapovat naše vášně z různých úhlů pohledu. A to i ty vášně, na které jsme už třeba zapomněli. Když děláme to, co milujeme, cítíme často naplnění a nadšení, vše nám krásně plyne a jde tak nějak v lehkosti a radosti. Navíc u toho většinou také krásně záříme a můžeme tímto svým přístupem inspirovat druhé.

K lepšímu uvědomění toho, co milujeme, co rádi děláme a co nás vlastně baví, nám můžou pomoci třeba následující otázky:

 • Na co jsem si jako dítě nejčastěji hrál/a?
 • Kdy jsem byl/a jako malý/á nejšťastnější? Co ve mně vyvolávalo pocit radosti?
 • Při jaké činnosti (činnostech) se nedívám na hodinky a ztrácím pojem o čase?
 • O jakých tématech se nejraději bavím?
 • Jaké aktivity mi dodávají energii?
 • Jaká jsou moje oblíbená místa? A co tato místa spojuje?

A co miluju já? Miluju například svobodu, volnost, nezávislost, vědomé žití, klid a pohodu, poznávaní sebe sama, čerstvý vzduch, cestování, hory, kopce, vyhlídky, smích, humor, práci s lidmi, sdílení se spřízněnými dušemi a taky miluju pohled na lidi, kteří jsou „na svém místě“ a dělají svoji práci s radostí.

KONCEPT IKIGAI ZPRACOVANÝ DO TZV. VENN DIAGRAMU

Jak jsem zmiňovala už v jednom z mých minulých příspěvků, jednou z důležitých ingrediencí tajemství dlouhověkosti lidí žijících na Okinawě je znalost a žití jejich osobního Ikigai. Tedy nějaké vášně, která jim dává pocit uspokojení a užitečnosti, a přináší do jejich života více radosti a smyslu. Různé studie dokládají, že lidé s rozvinutým Ikigai toho očekávají od života více, mají více energie a radosti ze života a jejich život je naplněnější.

V moderním pojetí je koncept Ikigai zpracován do uchopitelného a systematického celku vyjádřeného tzv. Venn diagramem, který se znázorňuje čtyřmi tématickými kruhy, a právě místo, kde se tyto kruhy prolínají, představuje naše Ikigai. Tento diagram nám může pomoci lépe pochopit tuto filosofii a hlavně také nalézt náš smysl života a také to, co nám dodává energii a přináší pocity radosti, užitečnosti a naplnění.

Může nám také lépe pomoci si zmapovat, co milujeme, v čem vynikáme, jaké jsou naše dary, silné stránky, naše hodnoty a přesvědčení, co chceme předat světu, co nám dodává energii, a také najít společné nitky a vše to propojit do jednoho celku.

S těmito tématickými kruhy, pracuji také se svými klienty v rámci Ikigai koučinku, který vnímám jako takovou hravou, zábavnou a objevnou cestu do hlubin naší duše. Cestu za poklady ukrytými v našem nitru, která vede k posílení naší sebedůvěry a sebehodnoty a objevení nebo spíš rozvzpomenutí si na to, kdo opravdu jsem.

„Ikigai je vzácný poklad ukrytý v našem nitru, stačí ho jen vyzdvihnout.“

Pokud je to něco, co vás zajímá a co si vás volá, a chtěli byste se se mnou vydat na cestu k vašemu Ikigai, bude mi potěšením a radostí, vás na této cestě provázet a podporovat. Více informací najdete ZDE.

IKIGAI JAKO KLÍČ K DLOUHÉMU A ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU?

Ikigai je původem japonský koncept hledání smyslu života. Do češtiny můžeme toto zvučné slovo přeložit jako žití smyslu, důvod k bytí/žití, „mít hodnotu pro život“ nebo důvod proč každé ráno vstát z postele.

Nejvíce je toto slovo spojené s japonským ostrovem Okinawa, který je považován za jednu z tzv. modrých zón. A co jsou to modré zóny? Vědci a demografové takto nazývají oblasti, kde se vyskytuje mnoho případů vysoké dlouhověkosti. A mezi těmito modrými zónami je na prvním místě právě japonský ostrov Okinawa, který se také někdy nazývá ostrovem (téměř) věčného mládí. Na tomto ostrově je více lidí starších sto let na sto tisíc obyvatel než kdekoliv jinde na naší planetě.

A jaký je tedy recept obyvatel Okinawy na dlouhověkost a dlouhotrvající zdraví těla, mysli i ducha? Z různých výzkumů vyplývá, že je to zejména:

 • Strava
 • Každodenní tělesný pohyb s malou zátěží
 • Nízká míra stresu
 • Dobré společenské styky (péče o rodinu a přátelství)
 • A zejména také to, mít jasně vymezené svoje IKIGAI tj. mít nějakou vášeň, která dává našemu životu pocit uspokojení, radost, štěstí a smysl, ale také si hledat radost, pocit užitečnosti, naplnění a smyslu i v každodenních maličkostech

V japonštině údajně neexistuje slovo, které by znamenalo „odejít do důchodu“. Žít ve společenství, zapojovat se do společných aktivit i v pozdním věku a znát svoje Ikigai je v této kultuře tak důležité, že kvůli tomu neznají naše pojetí odchodu do důchodu.

MÁTE ZNAMENÍ VEPŘE VE SVÉM ASTROTYPU?

Listopad je měsíc, jehož garantem je čínské znamení Vepře. Vepř propůjčuje tomuto měsíci své vlastnosti a energie a to nám říká, jak můžeme toto období využít, čemu je vhodné se věnovat, a co si naopak více hlídat. Pokud jste nečetli můj příspěvek o listopadových energiích, můžete se podívat sem.

Možná, ale máte znamení Vepře také ve svém astrotypu a Vepř, tak může také ovlivňovat přímo vás, vaši osobnost, charakter a chování. Vepře máte v astrotypu pokud jste se narodili v letech:

4. 2. 1935 – 23. 1. 1936
22. 1. 1947 – 9. 2 1948
8. 2. 1959 – 27. 1. 1960
27. 1. 1971 – 14. 2. 1972
13 2. 1983 – 1. 2. 1984
31. 1. 1995 – 18. 2. 1996
18. 2. 2007 – 6. 2. 2008
5. 2. 2019 – 24. 1. 2020

Vepře máte v astrotypu také v případě, že jste se narodili v období 23. 10. – 21. 11. (nezávisle na tom, jaký byl rok).

A co o nás tedy prozrazuje znamení Vepře, pokud ho máme ve svém astrotypu?

Předpoklady/silné stránky/talenty – Vepř má velkou vnitřní sílu a v životě by se měl soustředit hlavně na pomoc ostatním, zejména těm, kteří tolik síly nemají. Stát na straně slabších, být jim oporou a pomocníkem. I když navenek to tak nemusí vypadat, vnitřní síla Vepře je opravdu veliká. Jeho silnou stránkou je pozitivní a pohodový přístup a velká ochota pomáhat. Lidé tyto jeho energie vnímají a často se na něj s žádostmi o pomoc a podporu mohou i sami přirozeně obracet. Starat se o ostatní a pomáhat jim mu dělá opravdu dobře a může tak získávat i své vnitřní naplnění, které ho dobíjí energií. Je inteligentní, přátelský, chytrý, otevřený, pečlivý, spolehlivý, ohleduplný, poctivý, empatický a často psychicky i fyzicky velmi silný. Jeho velkou předností je také umění využívat „selský rozum“ a řešit věci nekomplikovanou a jednoduchou formou. Měl by stavět na své dobrosrdečné povaze a smyslu pro přátelství a empatii. Být takovým zdrojem dobré nálady, přátelské atmosféry a pozitivního přístupu.

Ke svému životu také ale potřebuje hojnost a blahobyt a dobré materiální zajištění. Sám by měl mít vždy všeho dost (tvořit si klidně i nějaké rezervy) a tak pak může hojnost a dostatek vytvářet i pro ostatní.  Je pro něj důležité, aby se dobře dařilo i ostatním lidem. A pokud má sám dost, rád se dělí s lidmi, kteří to potřebují. Schopnost dávat a pomáhat tak hodně lidem, je pro něj důležitá. Není to ale jen o materiálním dávání, ale také o dávání přátelství, lásky, porozumění atd. Povinnosti, které přijme za své, vždy splní a tak může uspět v nejrůznějších povoláních. Často jde ve všem až do důsledku a řídí se heslem „dvakrát měř, jednou řež“. Vepř se umí starat o druhé a dokáže vytvářet hojnost (jak pro sebe, tak pro ostatní). Jeho práce by měla být zaměřena na pomoc ostatním a starost o ostatní. Nebo spíše on sám by svoji činnost měl považovat za pomoc ostatním. Nejde tu ani tak o to, v jakém oboru to bude, ale spíš o přístupu k práci. Může se také angažovat v různých charitách nebo sociální oblasti.

Slabší stránky –  Vepř je velmi dobrosrdečný, lidský, štědrý, přátelský, ale často také velmi váhavý, ostýchavý, důvěřivý a naivní. Z tohoto důvodu si musí dávat pozor, aby lidé jeho štědrosti a velké ochoty pomáhat nezačali zneužívat. Měl by si vždy dobře promyslet komu, a v jaké formě bude pomáhat. Hlídat si svoje hranice a naučit se říkat NE, což je pro něj často velmi těžké. To platí také třeba v práci, kde na sebe často bere práci ostatních. Neměl by se taky snažit svoji pomoc vnucovat, jelikož odmítnutí jeho nabídky k pomoci pro něj může být dost nepříjemné. Musí si také dávat pozor na dlouhodobé pocity strachu, smutku a deprese a následné tendence propadat sebelítosti. Vepř také miluje společnost, zábavu, dobré jídlo a pití či bujaré večírky. A jelikož má rád hojnost a blahobyt, a vše si rád užívá v plné míře, musí si dávat pozor, aby se mu tento styl života příliš nezalíbil a nezačal se utápět v nějakých závislostech.

Jak se můžeme o Vepře starat, aby „neonemocněl“, a co ho může udělat šťastným – měl by mít pocit hojnosti a dostatku, pocit, že má všeho dostatek. Měl by mít také možnost někomu pomáhat. Velice ho ohrožuje nedocenění okolím a odmítání jeho pomoci okolím. To mu pak způsobuje velké psychické útlumy a může se to projevit i fyzickými nemocemi.

JAK BÝT V SOULADU S LISTOPADOVÝMI ENERGIEMI?

Vepř , který se ujímá vlády nad listopadem, je poslední znamení čínského zvěrokruhu a uzavírá tak celý roční cyklus, ve kterém se vždy vystřídá všech 12 znamení. Spolu s ním přicházejí energie ukončení a také naše letošní cesta se pomalu blíží ke svému pomyslnému konci.

Energie v tomto měsíci budou proto celkem slabé, pasivní a ve své nejnižší fázi. Je to jako když si představíte noc nebo zimu. V noci spíme, abychom regenerovali a posilovali naši energii a mohli tak plni čerstvé energie vstoupit do nového dne. A přesně tak, bychom se měli chovat i v následujícím měsíci a uložit se k takovému pomyslnému „zimnímu spánku“, protože kdy jindy odpočívat, když ne teď?

Jak můžeme tyto energie využít a být s nimi v souladu?

 • Zklidněte se, odpočívejte a regenerujte svoji energii
 • Čerpejte síly na další rok, který je před námi, tentokrát to bude rok ve znamení Vodního Zajíce, a už brzo pro vás chystám bližší informace o energiích, které tento rok přinese
 • Ohlédněte se za celým letošním rokem a připomeňte si všechny vaše úspěchy, co vše se se vám povedlo, co jste dokázali a kam jste se posunuli, a taky to nezapomeňte oslavit a naplánovat si pro sebe za tu celoroční práci nějakou odměnu
 • Ted máme možnost dělat všechny ty věci, na které jsme třeba pořád neměli čas – podívat se na filmy, které už tak dlouho chceme vidět, přečíst si všechny ty knížky, na které se stále chystáme, projít si konečně ten online kurz, který jsme tak dlouho odkládali, chodit na procházky atd.
 • A klidně se ohlédněte i za tím, co se vám nepovedlo, i tyto zkušenosti jsou důležitou součástí našeho života, i z neúspěchu se můžeme poučit a minimálně třeba zjistit, že tohle pro nás není ta správná cesta
 • Z hlediska aktivit už byste teď opravdu neměli začínat nic nového – už jen dodělávejte a ukončujte své letošní aktivity a přepněte je spíše do nějakého “udržovacího módu“
 • Nové projekty raději odložte na příští rok
 • Využívejte zejména selský rozum a hledejte jednoduchá řešení – čím je to jednodušší, tím lépe to plyne
 • Navazujte jednu věc na druhou a nesnažte se řešit hodně věci najednou
 • Vyhýbejte se blokům a stagnaci, a pokud se přece jen kvůli něčemu zablokujete, snažte se třeba najít jiný způsob, jak danou věc udělat.
 • Vepř má rád blahobyt a hojnost, má rád pocit, že se mu daří, že má všeho dostatek, a že i všichni ostatní mají všeho dost
 • Pocit, že máme vše, co potřebujeme, a nic nám nechybí, bychom si teď měli vytvořit i ve svém životě
 • Užívejte si společnost svých blízkých, se kterými je vám dobře, a dejte jim najevo, že je máte rádi a že vám na nich záleží
 • I přes to všechno, co se kolem nás děje, si udržujte dobrou náladu a duševní pohodu
 • Vychutnávejte si dobré jídlo a pití – jen si hlídejte tu správnou míru – Vepř ji někdy nemusí umět odhadnout
 • Více nebezpečné by tento měsíc mohly být pocity smutku a deprese v kombinaci třeba ještě s alkoholem – Vepř může velmi lehce upadnout až „na dno“ a těžko se z něj potom dostává
 • A pokud vás přece jenom přepadne pocit, že vám v životě něco chybí, můžete si pomoci třeba i psaním deníku vděčnosti, kam si můžete každý den zaznamenat alespoň 3 věci, za které jste ve svém životě vděční a uvidíte, že se budete cítit hned lépe
 • Často je to tak, že máme tendence se soustředit spíš na to, co v našem životě nefunguje, co nemáme, a co si myslíme, že nám chybí – potom může docházet k tomu, že roste naše nespokojenost, pocit nedostatku a míra stěžování si a postupně přestáváme být spokojení s celým svým životem
 • Vždy totiž záleží kam soustředíme naši pozornost, jestli na pocit dostatku nebo nedostatku
 • Právě vděčnost otevírá naše srdce a je klíčem k naší hojnosti
 • Energie jsou taky velmi vhodné na různé charitativní akce – Vepř velmi rád a ochotně pomáhá
 • Mějte proto více otevřenou náruč a podívejte se pozorně kolem sebe – nepotřebuje někdo z vašich blízkých vaši pomoc?
 • Zároveň si ale také hlídejte, aby vaší ochoty pomoci nezačal někdo zneužívat a stále myslete také na sebe a svoje potřeby
 • Dobře si proto rozmyslete, kdo vaši pomoc potřebuje a v jaké formě – často mohou stačit třeba jen slova podpory nebo druhým ukázat, že vám na nich záleží
 • Listopad je také nejvhodnější měsíc k tomu, abyste nakoupili vánoční dárky pro své blízké
 • Mějte se jen na pozoru před různými podvodníky a lákavě vypadající nabídkami a půjčkami na nákup zboží apod.
 • V tomto období bude největší zátěž na ledviny a močový měchýř – hlídejte si proto prochladnutí a teple se oblékejte
 • Můžete si také zahřívat tělo zevnitř teplými nápoji a teplým kvalitním a výživným jídlem, velmi dobré jsou v tomto období vývary
 • Energii můžete také čerpat z prostředí, ve kterém žijete nebo pracujete – své domovy bychom si teď měli hlavně zútulnit a “zateplit”
 • K pocitu tepla mohou přispět třeba deky, častější vaření či pečení nebo také zapalování různých svíček (ideálně červených), vonných tyčinek, aromalamp atd.
 • A nezapomeňte ochutnávat také různé dobroty, které k zimnímu období a procházkám patří – grog, punč, svařené víno, svatomartinská husa apod.

Přeji vám příjemný a odpočinkový měsíc, plný vděčnosti, naděje, hojnosti, dobré společnosti, dobré nálady a duševní pohody. Snažte se teď omezit své aktivity na minimum, buďte v klidu, odpočívejte a dopřávejte si kvalitní a dostatečný spánek. 

 

MÁTE ZNAMENÍ PSA VE SVÉM ASTROTYPU?

Jak jsem už několikrát zmiňovala v mých příspěvcích, říjen je měsíc, jehož garantem je čínské znamení Psa. Pes propůjčuje tomuto měsíci své vlastnosti a energie a to nám říká, jak můžeme toto období využít, čemu je vhodné se věnovat, a co si naopak více hlídat. Pokud jste nečetli můj příspěvek o říjnových energiích, můžete se podívat sem.

Možná, ale máte znamení Psa také ve svém astrotypu a Pes, tak může také ovlivňovat přímo vás, vaši osobnost, charakter a chování. Psa máte v astrotypu pokud jste se narodili v letech:

14. 2. 1934 – 3. 2. 1935
2. 2. 1946 – 21. 1. 1947
18. 2. 1958 – 7. 2. 1959
6. 2. 1970 – 26. 1. 1971
25. 1. 1982 – 12. 2. 1983
10. 2. 1994 – 30. 1. 1995
29. 1. 2006 – 17. 2. 2007
16. 2. 2018 – 4. 2. 2019

Psa máte v astrotypu také v případě, že jste se narodili v období 23. 9. – 22. 10. (nezávisle na tom, jaký byl rok).

A co je to vlastně ten astrotyp?

Analýza osobnostních předpokladů, která nám umožní hlubší poznání a pochopení sebe sama. Počítá se z data a hodiny našeho narození.  Určuje naše přirozené nastavení, se kterým jsme přišli na tento svět. Kým jsme, když jsme opravdu sami sebou.  Díky astrotypu zjistíme, naše dary, talenty, silné ale také ty slabší stránky. Uvědomíme si, co nám dodává nebo naopak ubírá energii, lépe pochopíme naše chování, náš charakter a naše potřeby. Zjistíme také naše nastavení pro vztahy, nebo jaká práce pro nás může být vhodná. To vše jen na základě našeho data narození. Více o astrotypu ZDE.

Do konce října teď můžete navíc využít zvýhodněnou „narozeninovou“ cenu, kterou na astrotyp poskytuji. Pokud jste někdy přemýšleli o tom, si ode mě nechat zpracovat astrotyp,  nebo o tom začínáte přemýšlet právě teď, tak už neváhejte :-).

A co o nás tedy prozrazuje znamení Psa, pokud ho máme ve svém astrotypu?

Předpoklady/silné stránky/talenty – Pes je věrný, nápomocný přítel, který nemá rád faleš. Je velkým zastáncem práva, pravidel spravedlnosti a poctivé hry. Jeho geniálním talentem je schopnost rozlišit dobré od špatného, co funguje, co nefunguje. Co může podpořit další činnost a správné fungování, a co by naopak mohlo být hrozbou. Svojí životní misi by měl zaměřit na to, aby se správné věci, dělaly správně. Na správnost a hledání správné cesty má Pes takový přirozený instinkt a „šestý smysl“. Umí také hlídat dodržování nastavených pravidel tak, aby vše fungovalo. Často má také velký smysl pro spravedlnost. Neměl by v životě dělat žádné nepravosti či porušovat pravidla, zákony, dohody atd. To ho velmi vyčerpává. Stejně tak nemá rád, pokud ostatní porušují sliby, dohody, smlouvy nebo pravidla. Pokud máte ve svém okolí nějakého „Psa“ určitě mu nikdy nedávejte žádné plané sliby.

Je to takový spravedlivý a loajální ochranář, všech, kteří ochranu potřebují. Rád dohlíží na to, aby se věci dělaly správně. Správnost řešení také pomáhá prosazovat. Hodně se ho dotýkají všechny nespravedlnosti ať už vůči němu či dalším lidem. Jeho silnými stránkami jsou spolehlivost, čestnost, loajalita a pevný charakter. Může tak převzít zodpovědnost i za náročné úkoly. Měl by se obklopovat hlavně lidmi, kteří sdílejí jeho hodnoty a smysl pro správnost. Měl by ostatním pomáhat najít správnou cestu a chránit je před nebezpečím či nespravedlností. Pes by měl svou prací určitě pomáhat ostatním, stát na straně dalších lidí. Může být například dobrý učitel, policista, právník, kontrolor, soudce, lékař, vychovatel, psycholog, ochránce přírody či pracovat v charitě nebo jiné sociální oblasti. Uplatní se také v politice. Uspěje často i v profesích, kde je třeba manuální zručnosti. Je pro něj vhodná i práce s detailem, různé kontroly, hlídání postupů atd.

Slabší stránky –  Pes si musí dávat pozor na svou velkou důvěřivost, ne všichni jsou tak čestní a spravedliví jako on. Proto si musí pečlivě vybírat lidi, které kolem sebe v životě má. Někdy také může bývat velmi kritický, pesimistický, zarputilý, přímočarý a cynický a říkat věci natvrdo, tak jak jsou. Často může být také pedantský s velkými nároky. Měl by se naučit rozeznat správou míru, aby svým jednáním někoho neranil či neurazil. Má také sklony ztrácet se v podrobnostech, kritizovat za každou cenu a zcela nesmyslně vyhledávat chyby. Může také až příliš lpět na dodržování formalit či tradic. Pes bývá také hodně konzervativní a často může být dost nevrlý až protivný, kdykoliv je po něm požadována nějaká změna.

Jak se můžeme o Psa starat, aby „neonemocněl“, a co ho může udělat šťastným – měl by mít možnost být loajální a ti, kterým i on sám věří, by měli být loajální k němu. Velmi ho oslabuje zrada těch, kterým věřil. Trpí také jakoukoliv formou zneužití. Měl by mít možnost se o někoho starat – být mu věrný. Pes velmi rád lidem vychází vstříc, vždy se dá přesvědčit rozumnými důvody a můžeme se spolehnout, že rád přispěje svým dílem. Potřebuje pomáhat, někdy dokonce hájí cizí zájmy více než ty vlastní.

Zajímali by vás takové příspěvky o všech znameních čínského zvěrokruhu? Pokud se znamení Psa týká vás nebo někoho z vašich blízkých, budu ráda, za vaše postřehy a komentáře. Pokud máte nějaké dotazy, ať už k astrotypu nebo třeba přímo ke znamení Psa, napište mi.