Archiv

JSTE TYGR, ZAJÍC NEBO DRAK?

V mých předchozích článcích, které se týkaly skladby astrotypu jsme si již řekli něco o energetickém náboji, který prozradí, zda je pro nás přirozené jednat proaktivně nebo bychom měli raději nechat věci plynout a více je promýšlet. V dalším článku, který se věnoval jednotlivým prvkům/elementům jsme zjistili, jak jednotlivé prvky (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda) určují naše předpoklady, vlohy a nadání.

V dnešním článku bych se ráda začala věnovat jednotlivým znamením (zvířatům) čínského zvěrokruhu, která se v astrotypu objevují. V čínském zvěrokruhu máme 12 zvířat, která patří ke čtyřem prvkům. Tři zvířata, která patří k elementu Dřevo (Tygr, Zajíc, Drak). Tři zvířata patřící k elementu Oheň (Had, Kůň, Koza). Další tři zvířata patří k elementu Kov (Opice, Kohout, Pes) a poslední tři k elementu Voda (Vepř, Krysa a Buvol).

Každý máme v astrotypu čtyři zvířata/znamení (zvíře, která vládlo dni narození, zvíře, které vládlo roku narození, zvíře, které vládlo měsíci narození a zvíře, které vládlo hodině, ve které jsme se narodili).

Zvířata v astrotypu určují charakter člověka, jeho chování. Naše chování je mix našich zvířat, tato zvířata v nás se vzájemně ovlivňují, doplňují, z každého čerpáme něco, ať už vlastnosti, které se nám líbí, tak ty, které se nám líbí méně. Každý máme své světlé, ale i temné stránky a to dohromady tvoří celek. Jenže, my, ty špatné stránky většinou nechceme vidět a už vůbec ne přijmout či s nimi nějak pracovat. Je celkem důležité přijmout se takoví, jací jsme a to bez výhrad. Jen tak se můžeme posunout dál v poznávání sebe sama.

Vezmeme to tedy postupně a nejprve se blíže podíváme na zvířata, které patří k elementu Dřevo. Stručně si přiblížíme jejich silné stránky, slabé stránky a také předpoklady pro možné uplatnění v pracovní oblasti. U jednotlivých zvířat také uvádím roky (čínský nový rok nezačíná 1. ledna jako ten náš, ale cca na přelomu ledna a února) a měsíce, které jsou pod jejich vládou, takže podle datumu svého narození si můžete snadno zjistit, jestli dané zvíře máte také ve svém astrotypu.

 TYGR

Roky narození

 • 31. 1. 1938 – 18. 2. 1939
 • 17. 2. 1950 – 5. 2. 1951
 • 5. 2. 1962 – 24. 1. 1963
 • 23. 1. 1974 – 10. 2. 1975
 • 9. 2. 1986 – 28. 1. 1987
 • 28. 1. 1998 – 15. 2. 1999
 • 14. 2. 2010 – 2. 2. 2011

Měsíc narození 

 • 21. 1. – 18. 2.

Silné stránky – Tygra můžeme nazvat dobrodruhem. Toto znamení symbolizuje moc a sílu, odvahu, sebejistotu, vzpurnost a troufalost. Tygrovo přirozené místo je vepředu, v čele. Díky své odvaze a ochotě podstoupit i jistou dávku rizika (které má ovšem rád pod kontrolou ;-)) se Tygr často rád a s nadšením vrhá do nových a neznámých věci. Rád vyhledává nové příležitosti, nové způsoby, trhy, zákazníky atd. Jakmile se mu naskytne nějaká příležitost, je připraven k odvážnému skoku, aby ulovil svou „kořist“. Často má také spoustu nových a neotřelých nápadů. Tygr by se neměl moc zdržovat dlouhým přemýšlením a analyzováním, ale spoléhat hlavně na svůj silný instinkt, jednat a nebát se dělat chyby (má dost síly na to je ustát). Často také předbíhá svou dobu, může to být až rebel či revolucionář, který pohrdá konvencemi a boří a mění pravidla či řády, které jsou již zastaralé nebo nefungují.

Slabé stránky – hlídat si musí zejména svou zbrklost, netrpělivost a impulzivní jednání. Ne vždy si situace rychlé a okamžité jednání žádá. Občas může takovým jednáním více věcí pokazit než získat. Tygr má často také velmi nepředvídatelné chování, to, co ho včera potěšilo, ho dnes může rozčílit a naopak. Občas může být jeho chování také neurvalé, hlavně v komunikaci s ostatními, kdy může svým slovem až ublížit a také může lehce ztrácet trpělivost. Pokud je přesvědčen o své pravdě, bývá vzpurný, umíněný a velmi tvrdohlavý. Často také vede spíše monology než dialogy, nevnímá moc lidi kolem sebe a dělá si vše po svém.

Kariéra – Tygr se může uplatnit téměř v každém oboru. Často pracuje s velkým nasazením a může se sebe neustále chrlit nějaké nápady. Díky svým vrozeným vůdčím schopnostem může najít dobré uplatnění na vedoucích postech. Může být v čele nějakého týmu, skupiny, oddělení či firmy. Může být výzkumník, cestovatel, obchodník, politik, kreativní pracovník nebo taky umělec. V práci je pro něj důležitá svoboda a individuální přístup. Potřebuje pocit, že je svým pánem.

ZAJÍC (někde se také můžete setkat s názvem Králík)

Roky narození

 • 19. 2. 1939 – 7. 2. 1940
 • 6. 2. 1951 – 26. 1. 1952
 • 25. 1. 1963 – 12. 2. 1964
 • 11. 2. 1975 – 30. 1. 1976
 • 29. 1. 1987 – 16. 2. 1988
 • 16. 2. 1999 – 4. 2. 2000
 • 3. 2. 2011 – 22. 1. 2012

 Měsíc narození

 • 19. 2. – 19. 3.

Silné stránky – jeho velkou předností je jeho vnímavost a citlivost. Umí velmi dobře vnímat ostatní lidi a jejich potřeby. Rád pomáhá a umí pochopit spoustu věcí beze slov. Tímto svým vnímavým přístupem umí vše velmi dobře vnitřně zpracovat, zkoumat a zjišťovat a až pak si udělat nějaký úsudek. Bývá velmi optimistický, vysoce loajální a spolehlivý. Rád se v životě pohybuje s radostí a lehkostí. Umí s lidmi ve svém okolí vytvářet příjemné a harmonické vztahy a také vytvářet vzájemné porozumění, soulad a také pohodovou atmosféru. Lidé vnímají jeho citlivou a přátelskou povahu. Zajíc umí zkrátka vytvářet dobré vztahy, přátelské kontakty, spojovat dohromady ty správné lidi a také vytvářet dobře fungující zázemí pro všechny aktivity.

Slabé stránky – Zajíc by se neměl pouštět do žádných konfliktů, ty ho velmi vyčerpávají a oslabují. Dlouhodobé setrvávání v konfliktním prostředí u něj může způsobit i nemoc. Vše by se měl snažit řešit spíše diplomatickou cestou a formou spolupráce. Před bojem by měl vždy raději utéct (řídit se heslem moudřejší ustoupí). Nicméně pokud jde o obranu jeho rodiny, firmy či domova stává se Zajíc naopak velkým bojovníkem a nejstatečnějším zvířetem ze všech. Rád také pomáhá a díky jeho dobrácké povaze ho mohou ostatní začít lehce zneužívat, v tomto směru musí být ostražitý a umět si nastavit hranice. Někdy také bývá přehnaně opatrný.

Kariéra – Zajíc umí velmi dobře pracovat v týmu, hledat správná řešení a využívat možnosti pro spolupráci či spojování lidí (networking).  Může dělat cokoliv, kde je interakce s lidmi. Pokud stojí v čele firmy či týmu, potřebuje silné spolupracovníky, se kterými vytvoří ten správný tým. Mohou se u něj objevit i umělecké sklony a často bývá velmi kreativní a tvořivý. Může uspět i jako designér, vymýšlet interiéry atd. Může uspět všude tam, kde je třeba naslouchat a umět poradit. Pomáhat mu může i jeho dobrý odhad na lidi.

 DRAK

Roky narození

 • 8. 2. 1940 – 26. 1. 1941
 • 27. 1. 1952 – 13. 2. 1953
 • 13. 2. 1964 – 1. 2. 1965
 • 31. 1. 1976 – 17. 2. 1977
 • 17. 2. 1988 – 5. 2. 1989
 • 5. 2. 2000 – 23. 1. 2001
 • 23. 1. 2012 – 9. 3. 2013

Měsíc narození

 • 20. 3. – 19. 4.

Silné stránky – Drak je často považován za vizionáře. Je to rozený optimista, velkorysý, upřímný a pravdomluvný. Má v sobě velkou moc a sílu, je plný energie a má potřebu vést a uspět. Pohybuje se „vysoko“ a díky tomu má velký nadhled a vidí dál než ostatní. Umí se na věci podívat z nadhledu a najít vždy ten správný směr, řešení a cestu jak dojít k různým cílům. Měl by se nechat hodně vést svojí intuicí a pocity. Často může mít silný pocit, že něco nějak je, aniž by to uměl logicky vysvětlit. Pouštět se spíše do větších věcí a mít před sebou vždy nějaké vize a cíle, kterých chce dosáhnout. Svým přístupem často také motivuje a inspiruje ostatní. Umí určovat cíle, vytvářet vize a ukazovat lidem budoucnost a správnou cestu. Potřebuje na sobě také stále pracovat, vzdělávat se a rozvíjet svoje schopnosti.

Slabé stránky – Díky svému velkému nadhledu může Drak velmi často přehlédnout i podstatné detaily a z toho důvodu by se jimi raději neměl moc zabývat a nechat tuto práci ostatním a využívat jejich pomoc. Je také velmi velkorysý, štědrý, důvěřivý (někdy až naivní) a lidé mohou těchto jeho vlastností začít zneužívat. Často je také velmi přímý a říká vše bez obalu, tak jak to je. Ve své spontánnosti a impulzivnosti často jedná velmi neuváženě. Jeho poznámky a připomínky mohou být tak pro ostatní velmi nepříjemné a mohou to vnímat jako neomalené a panovačné chování. Má často také sklon vládnout ostatním a vlastnit vše a často očekává, že se s ním bude jednat jako s Mesiášem :-).

Kariéra – Drak by se měl dívat hlavně dopředu, mít velké vize a vést ostatní k jejich cílům a naplnění. Díky svým přirozeným vůdčím schopnostem a ctižádostivosti může nalézt v mnoha oborech. Je vlastně jedno v jakém oboru dělá, jeho úkol je lidi inspirovat či vést a zlepšovat či rozvíjet nějakým způsobem kvalitu jejich životů. Může z něj být i stratég, který říká, CO se bude dělat, vymýšlet věci. Drak má často mimořádné vlohy pro podnikání, řešení náročných úkolů a zvládání obtížných cílů. Jeho rozlet může být často tak velký, že k sobě potřebuje někoho, kdo by mu pomohl, aniž by ho omezoval. Uplatnit se také může například v oborech souvisejících s přírodou, cestováním, uměním nebo sportem.

V dalším článku se blíže podíváme na zvířata, která patří k elementu Oheň, tedy na Hada, Koně a Kozu.

OBDOBÍ POD VLÁDOU ENERGIÍ DŘEVA

Od února až do dubna můžeme využít sílu Dřevěných energií, které nám teď vládnou. Tyto energie nám mohou velmi pomoci se startem všech aktivit, které jsme si pro letošní rok naplánovali. Jedná se o inovátorské a kreativní energie, energie nových nápadů, růstu a rozvoje a také energie nových začátků. Pokud tuto silnou energii podporující začátky propásnete, bude pak pro vás těžší pouštět se do čehokoliv nového a může vás to také více vyčerpávat

Teď nastává ten nejlepší čas naplno rozjet všechny aktivity, které jsme si na letošní rok naplánovali. Tygr,  který byl garantem měsíce února, nám mohl pomoci prorazit cestu a díky jeho rychlým energiím nás začátek mohl posunout hodně dopředu.

Dřevo je velmi prudká, průrazná a agresivní energie. Přináší také tvořivost, kreativitu a nové nápady. Teď už opravdu není na co čekat. Pokud máte nějaký projekt, chcete získat nový byznys, či nové klienty, vyzkoušet nový výrobek, systém, novou službu či něco jiného, s čím chcete začít, udělejte to právě v tomto období. Nečekejte, až bude vše dokonalé, pokud věříte tomu, co chcete dělat, začněte s tím.

Dívejte se kolem sebe a buďte otevření inovacím a změnám. Využívejte návaznost a vycházejte z něčeho, co jste již dělali a bylo to úspěšné. Je to také velmi vhodná doba na přijímání nových posil do pracovního týmu. Mohou vám či vaší firmě přinést nové nápady či návrhy a také novou a čerstvou energii.

Abyste využili velkou sílu Dřevěných energií naplno, je dobré přizpůsobit jim též svůj interiér, ať už se jedná o váš domov, firmu či vaši kancelář. Hodně větrejte, abyste tuto svěží a čerstvou energii pustili dovnitř. Prostor můžete oživit světle zelenou barvou či zelenými doplňky. Teď už by v interiéru určitě neměly být žádné zimní či dokonce ještě vánoční doplňky a dekorace.

Dávejte si do prostoru čerstvé řezané květiny, vše odlehčete a prosvětlete (ideálně umyjte i okna, aby se dovnitř mohlo dostat, co nejvíce světla). Můžete si také vytvořit různé zelené věnce s trávou nebo kvítky, a zavěsit je třeba na vstupní dveře či dát doprostřed stolu. Vykouzlete u vás doma či v kanceláři svěží atmosféru jara.

Je to také období vhodné k detoxikaci, a to jak vašeho těla, tak vašeho prostoru (kde je tím myšlen zejména jarní úklid). Prostor je jedním z nejlepších zdrojů energie a to hlavně ten, ve kterém trávíme nejvíce času. Nejvhodnějším měsícem na jarní úklid je březen, měsíc, kterému vládne Zajíc (více ZDE).

První čím byste měli začít je zbavit se věcí, které vám už neslouží, které nejsou funkční nebo které již nepotřebujete. Projít všechny šuplíky, skříně či komory a vše důkladně vytřídit. Každá věc, kterou doma či v kanceláři máte, by měla mít svoji funkci a místo. Tím se zbavíte „mrtvé“ a stagnující energie, a také si vytvoříte místo pro nové. Tato stará a nefunkční energie se může přenášet také na vás a může dojít k zablokování vaší energie. Pak se budete zabývat stále stejnými věcmi a netvořit si místo pro nové, tedy třeba nové lidi, nové příležitosti, ale také novou budoucnost. Jakmile svůj byt či kancelář uvolníte od těchto nepotřebných věcí, začněte s pořádným úklidem a očistou.

Toto třídění a jarní úklid letos opravdu nepodceňujte. Jak jsem psala už i v mém článku o letošním roce, kterému vládne Zemský Pes (více ZDE), letos bude velmi důležité nenechávat si doma a ani v životě žádné nefunkční věci, vztahy a aktivity. Udělejte si letos jarní úklid nejen ve svých domovech, ale také ve svých životech.

K elementu Dřeva patří také žlučník a játra. Tyto orgány jsou v období Dřeva aktivní a spotřebovávají poměrně dost energie. Proto bychom jim měli ulehčit a zbytečně je nezatěžovat. Je tedy velmi vhodné si na toto období naplánovat také očistu a detoxikaci našeho organismu. Ideální je vynechat smažená a tučná jídla a vyhýbat se alkoholu a cukru. Jíst odlehčenou stravu, nenáročnou na trávení. Je nezbytné pít hodně tekutin, nejlépe minimálně 2 litry denně, ideálně čisté vody bez oxidu uhličitého a chemických látek. Je to důležité proto, aby se vyloučené látky opravdu vyloučily a nezablokovaly se někde v organismu.  Nepít alkohol a nejíst sladké. Můžeme si pomoci i speciálními přípravky na podporu jater a žlučníku a pít různé detoxikační či bylinné čaje.

Měli bychom také trávit hodně času na procházkách v přírodě a nezadržovat v sobě emoce. Ty se také vážou k játrům a žlučníku a jejich zadržování tyto orgány oslabuje. Naše emoce bychom prostě měli přijmout a prožít si je (tím se pak ta emoce uvolní a může odplynout). A taky je  nějak  ze sebe dostávat (klidně i sportem, nebo se vykřičet  v lese, vypsat se z toho, vykreslit atd.). Nezapomeňte si také chránit krk šálami nebo šátky, energie Dřeva s sebou přináší také vítr a proto může více foukat.

 

JAK SI PŘIPRAVIT PLÁN NA ROK 2018?

Víte, že podle tabulek starých čínských mistrů má každý rok, sezóna, měsíc, den a dokonce i hodina svoji vlastní osobitou energii? Tyto energie vycházejí z teorie pěti prvků a také charakteristiky zvířat čínského zvěrokruhu. Jednotlivá zvířata a elementy (prvky) propůjčují roku, měsíci, dni či hodině své osobité vlastnosti. Je dobré tyto energie znát, přizpůsobit se jim a využívat jejich sílu a potenciál. Nejdůležitější z dlouhodobějšího hlediska a také z hlediska plánování, je pro nás využívání zejména energie roku a také energie jednotlivých měsíců. Tyto energie nám mohou velmi usnadnit naši práci, a pokud je využijeme, mohou nám také šetřit naší vlastní energii. V případě, že jdeme proti těmto energiím, tak se zbytečně vyčerpáváme a ubíráme si tak naši sílu a energii.

Cyklus energií se dělí do pěti prvků či fází (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda). Dvě z těchto fází mají rostoucí/stoupající tendenci (energie Dřeva a Ohně). Tyto dvě energie mají velkou sílu a měli bychom je využít hlavně  pro začátek, rozjezd, rozvoj či prezentaci svých aktivit. Další dvě fáze mají klesající tendenci (energie Kovu a Vody). V průběhu fáze Kovu a Vody dochází k silnému poklesu energií a energie zvenčí nám nedávají téměř žádnou podporu. Pokud jsme v období vlády těchto energií hodně aktivní, musíme využívat z velké části svou vlastní energii a tím se velmi vyčerpáváme a vydáváme energii, která pak našemu tělu chybí. Pak dochází k oslabení organismu a imunity a může to skončit nějakou nemocí.

A pak zde máme také mezifázi, která je mezi růstem a klesáním (předěl mezi působením jednotlivých elementů), a která vytváří rovnováhu a tou je energie Země. Této fází se říká taky mezidobí Země. Toto období je vhodné využít k zastavení se, konsolidaci, ohlédnutím se za uplynulým obdobím, zhodnocením a případné úpravě plánů na další období.

Využijte tedy tohoto umění práce s energiemi i při svém plánování aktivit v roce 2018, kterému bude vládnout Zemitý Pes. Teď v lednu nám jako měsíční garant vládne Buvol (více ZDE) a máme nejdůležitější mezidobí Země z celého roku. Leden je proto nejlepší období z hlediska plánování aktivit na celý rok. A dokonalý plán může být zárukou vašeho letošního úspěchu. Nebudete se muset v průběhu roku příliš zdržovat plánováním a vymýšlením dalších aktivit.

Nejvíce aktivit a hlavně ty náročnější aktivity si tak naplánujte na jaro a léto, kdy vládnou energie Dřevo a Oheň. Méně náročné činnosti, dodělávky, kontroly, hodnocení pak ideálně na podzim, kdy vládne Kov. V období zimy, tedy vlády Vody, jsou pak okolní energie opravdu velmi slabé, a vy byste již neměli být téměř vůbec aktivní, nerozjíždět nic nového či se věnovat nějakým náročným činnostem. Měli byste se věnovat hlavně odpočinku, regeneraci a nabíráni sil pro další rok. Doporučuju udělat si více detailní plán minimálně na první čtvrtrok či půlrok a zbytek pak můžete upřesňovat a dolaďovat právě třeba v mezidobích země, dle toho, jak se budou vaše aktivity a kroky, které podniknete vyvíjet.

Co bychom si tedy teď v lednu měli hlavně nastavit? Měli bychom si uvědomit, co se nám loni povedlo, v čem chceme pokračovat a co chceme dále rozvíjet. v čem jsme dobří, jaké jsou naše přirozené talenty a silné stránky (jako nástroj k lepšímu poznání sebe sama může velmi dobře posloužit třeba i znalost svého astrotypu). Co nám dělá radost a přináší pocity vnitřního naplnění. Vymezit si jasně čemu se chceme v letošním roce věnovat a čeho chceme na konci roku dosáhnout, kam chceme dojít.

Na co budeme ve svých aktivitách navazovat (uvědomit si co nám třeba už v minulosti fungovalo či kdo nebo co nás inspiruje) a co nového bychom měli letos vytvořit či začít dělat, abychom svého cíle dosáhli. Pak bychom si také měli nastavit nějaká pravidla a také se třeba zamyslet koho bychom mohli oslovit za účelem spolupráce, požádat o pomoc atd.  No a pak už si jen vzít papír a tužku nebo si sednout k počítači a sepsat si náš plán do jednotlivých měsíců, tak abychom si vytvořili takové milníky, podle kterých pak uvidíme, jak postupuje naše cesta k cíli a užívat si také tu cestu a radovat se z ní, nelpět jen na dosažení cíle.

Nezapomeňte do svého plánu zahrnout všechny důležité oblasti svého života (kariéra, vztahy, rodina,  volný čas, přátelé, zdraví, domov atd.) tak, aby se rozvíjely v rovnováze. U každé oblasti je dobré si stanovit cíl a sepsat kroky, které k němu povedou. Stavte své plány hlavně na tom, čeho jste dosáhli v minulých letech a přemýšlejte, jak můžete své snažení dále rozvíjet a na co můžete navázat.

Více informací o konkrétních energiích jednotlivých měsíců naleznete níže.

LEDEN

Garantem toho měsíce je Buvol a máme také první letošní mezidobí Země. Leden je jakési naše startovací pole pro celý rok. Tento měsíc bychom měli věnovat hlavně plánování celého roku a detailně si nastavit a projít svůj letošní plán. Na přípravu si vyhraďte opravdu dostatek času a postupujte svým tempem. Buvol má velkou sílu, vytrvalost a pevnou vůli a to, co začne, převezmou všechna ostatní zvířata a budou pokračovat v cestě, kterou si v lednu určíte a nastavíte. Proto tuto přípravu nepodceňujte, vyplatí se vám to.

ÚNOR

Garantem tohoto měsíce je Tygr a začíná nám vládnout energie Dřeva. Začíná jarní sezóna (bráno dle přírodních energií, ne dle kalendáře). V tomto měsíci vládne velmi silná, razantní a možná až agresivní energie startu a začátku, je to období, kdy bychom měli naplno rozjet všechny své letošní naplánované aktivity. Je dobré začít s tím, co potřebujeme udělat rychle a důrazně, čím potřebujeme „prorazit“. Moc nepřemýšlet a prostě jednat. Můžete také generovat nové nápady, dělat brainstorming a být více kreativní.

BŘEZEN

Garantem března je Zajíc a stále nám vládne energie Dřeva. Energie Zajíce jsou zaměřené především na vnitřek a na zázemí. V tomto měsíci byste se měli zaměřit hlavně na vnitřní podporu svých aktivit. Trošku zpomalit a vytvořit si takové zázemí pro své aktivity, která vám bude dávat podporu a energii. Ať už se jedná o byt, dům či kancelář. Zjistit zda vše funguje (doma i v kanceláři), zda máte dostatek pracovních míst, zaměstnanců, správné lidi v týmu, ty správné dodavatele, obchodní partnery atd. Doma je pak tento měsíc hlavně o velkém jarním úklidu a zbavení se všech nepotřebných a nefunkčních věcí. Ale také na vytváření nového domova – rekonstrukce, stěhování atd. Nezapomeňte také nastavit energie jara a dřeva ve svém interiéru a udělejte si doma jarní výzdobu.

DUBEN

Garantem tohoto měsíce je Drak a čeká nás také další mezidobí Země. Je to jeden z nejsilnějších měsíců roku. Vše co v tomto období začnete, by mělo mít dobrou perspektivu a velký potenciál úspěchu. Vrhněte se tedy s nadšením a elánem do práce. V tomto měsíci se zaměřte hlavně na své velké plány a vize. A pokud jste si v březnu vytvořili silné a funkční zázemí pro své další aktivity, můžete také podpořit rozvoj a expanzi a dělat vše ve velkém. Můžete rozšiřovat své aktivity, získávat nové klienty, dodavatele, otvírat nové pobočky apod. Zaměřte se zkrátka na věci, které mají potenciál růstu. Opět můžete mít hodně nápadů a také vidět potenciál, které ty nápady mají, nahlédnout trošku do budoucnosti. Tento měsíc můžete využít také ke svému rozvoji a vzdělávání. Přihlásit se na nějaký kurz, ve kterém dojde k rozvoji vašich znalostí a dovedností atd.

KVĚTEN

Garantem května je Had a začíná období energií Ohně (letní sezóna). Své velké vize z předcházejícího měsíce teď máte možnost pořádně promyslet a dát jim dokonalý obsah i formu, vymyslet, jak by to mohlo dál fungovat. Vše správně pojmenovat. Dotáhnout věci k dokonalosti a nejvyšší kvalitě. Had miluje také noblesu, hloubku a kvalitu, dopřeje si tedy v tomto období dobré večeře, nevšední zážitky, nešetřete na sobě, jelikož Had musí mít vše nejlepší, nejkvalitnější, nejnovější ať to stojí, co to stojí. Had miluje také umění, módu, krásu, drahé a kvalitní věci, takže v tomto období je nejvhodnější čas na návštěvu módní přehlídky, divadla, galerií atd. Dopřejte své knihovně také pár nových a kvalitních knih. Stejně jako Drak i Had se rád vzdělává. Využijte tento měsíc také ke zlepšení svého vědění a rozšiřování svých znalostí a vědomostí. Měsíc vhodný na veškerou intelektuální činnost.

ČERVEN

Garantem června je Kůň a stále pokračuje vláda energií Ohně. V tomto měsíci by mělo dojít k vaší letošní nejvyšší aktivitě. Budou vládnout nejaktivnější energie tohoto roku. V květnu jsme vše měli promyslet a dotáhnout k dokonalosti a teď se s tím běžte ukázat „ven“. Rozjeďte všechny vaše aktivity na maximum. Dostaňte se tento měsíc co nejdál, v tom čím se zabýváte a co děláte, snažte se ze svých aktivit vytěžit a získat maximum. Nabízejte, prodávejte, ukazujte, prezentujete, přednášejte, využijte reklamu. Zkrátka jeďte naplno a ukazujte se hodně ve společnosti. Vhodné jsou zejména velké akce pro hodně lidí. Je to nejlepší čas na zviditelnění se. Tento měsíc by měl být jedna velká jízda a neměli byste se moc zastavovat.

ČERVENEC

Garantem července je Koza a čeká nás také další mezidobí země. Máme za sebou prvního půl roku a taky vrchol letošních aktivit. Energie už nám teď budou jen klesat. Teď už byste měli mít vše nastavené a rozjeté a vše by mělo dobře fungovat samo, tak abyste do toho nemuseli dávat příliš vlastní energie. V tomto období hlavně odpočívejte, užívejte si své dosavadní výsledky a nezapomeňte si také naplánovat vaší dovolenou. Je to ideální období na romantické výlety a dovolené, romantické západy slunce, žádosti o ruku, romantické večeře. Ideální období pro péči o svou rodinu, zázemí či partnera. Vhodné období na péči o náš interiér a naše zázemí a jeho zkrášlování. Ale také na kulturu, společnost atd. Tento měsíc se věnujete hlavně tomu, co vás baví, co máte rádi a co vám přináší radost.

SRPEN

Garantem srpna je Opice a začíná vládnout energie Kovu a také podzimní sezóna. Stejně jako Koza tak i Opice si ráda užívá a hraje si, takže pokračuje období užívání si, dovolených atd. Opice ráda dělá jen to, co jí baví, takže i na tento měsíc si naplánujte hlavně aktivity, které vás baví a přináší vám radost. Měl by to být takový hravý a odlehčený měsíc. Nicméně už bychom se měli pomalu začít připravovat na dokončení všeho, co jsme letos začali. Opice umí najít cestu a směr, ví JAK, proto těchto jejích vlastností využijte a naplánujte si v tomto měsíci zbytek letošního roku, tak aby vše vyšlo co nejlépe a dosáhli jste cílů, které jste si na začátku roku stanovili. Mějte oči otevřené, tento měsíc se mohou objevit i nějaké nové příležitosti.

ZÁŘÍ

Garantem tohoto měsíce je Kohout a stále nám vládnout energie Kovu. Září je měsícem inventury, třídění, zbavování se nepotřebných věcí a velkého úklidu. Ideální čas pro finanční záležitosti, vytváření různých systémů, řádů, tabulek, řešení detailů či hledání chyb. A také vytváření prvních verzí rozpočtů na následující rok. Vrhněte se tedy tento měsíc do rutinní práce, která vyžaduje přesnost se zaměřením na detaily. Kohout se také rád ukazuje. Na toto období je vhodné si naplánovat společenské akce a ukazovat se více ve společnosti, kde budete moct prezentovat to, co umíte, co děláte a v čem jste dobří. Je to také vhodný měsíc na dodělávky, dokončování atd.

ŘÍJEN

Garantem října je Pes a čeká nás také poslední letošní mezidobí Země. Čeká nás měsíc dodržování pravidel, dohod a řádů. Měsíc vhodný na veškeré kontroly různých procesů, systémů, smluv, funkčností atd. Ideální období na různé charitativní a dobročinné akce. Tento měsíc je ve znamení obětavosti, pomoci ostatním a konáním dobra. Pes nemá rád změny, je spíše konzervativní, proto si na toto období neplánujte žádné velké inovace v životě ani doma. Věnujte se také hodně své rodině a rodinným záležitostem.

 LISTOPAD

Garantem tohoto měsíce je Vepř a dostáváme se do období, kterému vládnou energie Vody (zimní sezóna). Je to měsíc, kdy máme nejslabší energie z celého roku. Tento měsíc byste měli hlavně oslavovat výsledky svého letošního snažení. Dodá vám to spoustu energie do příštího roku. Vepř má rád hojnost ve všech podobách (hodování, dobré jídlo a pití atd.). Užívejte si tento měsíc hlavně bezstarostný život, zábavu a radost. Stejně jako Pes, tak i Vepř velmi rád pomáhá a proto je v tomto období ideální se zúčastnit nějaké charitativní akce, někomu pomoci, určitě Vám to přinese krásný pocit a také radost. Nebo třeba vy sami nějakou charitativní akci můžete uspořádat nebo třeba jen více pomáhat lidem kolem sebe. Můžete si také sami říct o pomoc, pokud ji potřebujete. Choďte hodně do společnosti a užívejte si společenské akce.  Veškeré schůzky a jednání je tento měsíc vhodné spojit s obědem či večeří.

PROSINEC

Garantem prosince je Krysa. V prosinci bychom již měli svoji pozornost a energii začít zaměřovat na příští rok a začít vnitřně řešit a zpracovávat, co budeme příští rok dělat. Vhodný měsíc k získávání a vyhledávání informací, sepisování myšlenek, utváření prvních náznaků vize na následující rok. Vzdělávejte se a zapište se třeba do nějakého kurzu a čerpejte nové vědomosti. Tento měsíc může přát také obchodním, finančním a investičním záležitostem. Využijte toto období a choďte do společnosti, za zábavou, Krysa miluje lidi a velmi ráda s nimi komunikuje a povídá si.

Přeji vám úspěšný rok 2018 a ať se Vám podaří splnit si svá přání a dojít ke svým cílům. A nezapomeňte, že i cesta je cíl. A měli bychom si užívat už i tu cestu, která k cíli vede a být vděční za vše co na ní potkáme a co se naučíme :-).

JSTE SPÍŠE INOVÁTOR, VŮDCE NEBO DETAILISTA?

V mém posledním článku týkajícím se informací, které můžete najít v astrotypu jsme se podívali blíže na energetický náboj člověka (pokud jste článek nečetli, můžete to napravit ZDE). Energetický náboj nám mimo jiné prozradí, zda je pro nás lepší jednat proaktivně nebo nechat věci spíše plynout a promýšlet je. V dnešním článku si řekneme více o jednotlivých prvcích/elementech, které můžeme v astrotypu mít a také o tom, jaký vliv mají tyto prvky na naši osobnost.

V čínském systému rozeznáváme pět základních prvků (elementů) – DŘEVO, OHEŇ, ZEMĚ, KOV A VODA. Každý tento prvek má svojí danou kvalitu a svoje projevy. Za pomoci tohoto rozdělení můžeme všechny procesy v přírodě, orgány v lidském těle, potraviny, emoce, zvuky, vůně, tvary, barvy, materiály atd. přiřadit k určitému prvku. V astrotypu pak tyto prvky určují jaké energie člověk má, ukazují jeho předpoklady, vlohy, nadání, naznačují na co člověk v životě má „vybavení“ a na co ne. Věci, na které máme přirozený talent, nám jdou od ruky a nevyčerpávají nás. A pokud známe svůj astrotyp a prvky, které nás ovlivňují, můžeme si lépe uvědomit, co nám přirozeně dodává a naopak ubírá energii a více vědomě s tím pracovat. A hlavně rozvíjet věci, na které máme přirozený talent, jelikož ty nám jdou od ruky a energií nás dobíjí a nevyčerpávají.

Čím více prvků člověk v astrotypu má, tím více je všestranný a potřebuje také častěji střídat svoje činnosti. Lidé, kteří mají v astrotypu čtyři nebo všech pět prvků jsou většinu hodně univerzální a často mohou dělat vše a také se stává, že častěji střídají práci (umějí využívat všechny energie a potřebují je střídat), vše je může bavit jen chvíli (někdy se jim říká „ochutnávači“). Tito lidé také mají různé zájmy, z různých oblastí a může pro ně být těžší najít způsob, jak se postaví ke své životní cestě. Naopak čím větší kumulace nějakého prvku v astrotypu, tím více by člověk měl danou energii ve svém životě využívat a tím více může být v dané oblasti úspěšný. Takový člověk může být také více vyhraněný a často dělá většinu věcí stejným způsobem.

A jaké jsou tedy naše přirozené talenty podle jednotlivých prvků?

DŘEVO

Tato energie je spojená s novými začátky a může nám pomoci třeba při nastartování nových projektů. Je to také inovátorská a kreativní energie. Energie růstu a rozvoje, ale na druhou stranu také chaosu a rozmanitosti. Lidé s velkou kumulací tohoto prvku mají velkou schopnost vymýšlet nové, jsou velmi kreativní a často přichází s novými nápady. Je pro ně důležitá také rozmanitost v životě a potřebují si žít spíše po svém. K životu také potřebují dostatek prostoru, neměli by žít upjatým a nudným životem a také v malých prostorách. Je pro ně důležitá volnost. Mohou také častěji měnit směr svého života a okolí je může považovat za bláznivé a chaotické. Mohou se velmi dobře uplatit v oborech jako reklama, marketing, kreativní práce, moderní umění, vize, plány, strategie, práce s novými technologiemi, výtvarné práce, začátky podnikání a projektů, ale také třeba léčitelsví, práce v přírodě nebo práce s dětmi.

OHEŇ

Oheň je energií tepla a světla. Oheň uplatníme ve všech životních situacích, které potřebují vášeň, aktivitu a akci. Je to vůdcovská energie a lidé se silným Ohněm vyzařují jakési světlo, bývají velmi oblíbení a ostatní je rádi následují. Tito lidé se také velmi snadno pro něco nadchnou a zapálí. Úkolem ohnivých lidí je najít mezi nápady (ať už svými nebo od ostatních) takové, pro které se nadchnou a zapálí a vytěžit z těchto nápadů maximum. Jediné co k tomu potřebují je zaujetí, vášeň a zapálení pro danou věc. Tito lidé také potřebují vnitřní naplnění a měli by být v životě naplnění tím, co dělají (jde ale o vnitřní naplnění, o radost a lásku). Pozor si musí dávat na ulpívání, kdy pak mohou až příliš lpět na výsledcích, úspěchu nebo slávě, což je může v dlouhodobém horizontu až zničit. Mohou se velmi dobře uplatnit v oborech jako prodej, prezentace, PR, politika, reklama, marketing, rozvoj, zábavní průmysl, kultura, sport.

ZEMĚ

Země je konsolidační energie. Její hlavní kvalitou je pevnost, stabilita, empatie a vnímavost. Úkol zemitého člověka je stabilizovat, zajišťovat a konsolidovat. Využívat fakta a objektivní realitu. Více využívat rozum než emoce. Svůj život stavět na jistotě. Být jakýmsi pilířem, oporou a skálou pro ostatní. Zemití lidé mají silnou empatii, jsou spolehliví, neradi riskují, umí dávat vše dohromady a také vnímat potřeby druhých a vědí, jak je uspokojit. Jsou spravedliví a dokáží podávat velké výkony. Musí si jen dávat pozor, aby si nedělali zbytečné starosti. Díky své stálosti a stabilitě jsou dobrými pomocníky při vytváření nových věcí či zavádění stability do rychle se rozvíjejících firem. Vždy zajistí, aby to nové stálo na dobrých, pevných a realistických základech. Uplatnit se mohou zejména v oborech jako konzultační práce, terapeutické práce, poradenství, koučink, reality, vzdělávání, HR, státní správa, sociální oblast.

KOV

Hlavní funkce této energie jsou pravidla, řád, ochrana a také duchovní energie. Lidé, kteří mají v astrotypu převahu kovové energie by pak tyto základní funkce Kovu měli ve svém životě využívat. Dělat si pro své činnosti dopředu vždy plán a využívat systémy. Je to také energie detailu, který tito lidé vidí a umí využít a vnímat. Umí z jednotlivých kousků, poskládat celek. Často také umí velmi dobře pracovat s čísly. Bývají to lidé velmi spolehliví, s pevnými zásadami, ale často také sklonem ke konzervativnímu přístupu. Bývají to dobří ochránci pořádku, spravedlnosti a pravidel Často také mají velký cit pro duchovno. Dobře se mohou uplatnit v oborech jako účetnictví, finance, investice, šperkařství, kontroly, audity, právo, logistika, móda, lékařství, péče o tělo, police, armáda.

VODA

Lidé, kteří mají v astrotypu velkou kumulaci tohoto prvku bývají hodně citliví a vnímaví, duševně křehcí a často také mohou trpět stresy, přecitlivělostí a nervozitou. V životě je pro ně velmi důležité plynutí, tj. volný pohyb dopředu, tak aby se v klidu a bez větší námahy mohli posouvat ke svým cílům. Pozor si musí dávat také na různé překážky a bloky, které je v životě mohou potkat. Nesnažit se je prorážet silou, ale spíše je „obtéct“, tj. najít si třeba jiný způsob, jak danou věc vyřešit. Tito lidé umějí také velmi dobře vyhledávat a zpracovat informace. Proto by si vždy měli vše vnitřně zpracovat a sehnat si o všem, co nejvíce informací než se pustí do aktivity. Informace většinou umí velmi dobře a rychle získávat a také analyzovat. Uplatnit se mohou v oborech jako bankovnictví, finance, investice, PR, sběr dat, výzkum, práce s informacemi, analýzy, komunikace, PR, zpravodajství, reportáže, doprava, hudba.

Astrotyp člověka, který má například kreativní myšlení a talent pro vymýšlení nového a inovace, pak může vypadat třeba takto:

 obrázek AT do článku

V dalších článcích se blíže podíváme na jednotlivá zvířata (znamení čínského zvěrokruhu), která k jednotlivým prvkům patří a která pak blíže určují náš charakter a naše chování. Pokud Vás astrotyp zaujal, můžete si o něm přečíst více ZDE.

UDĚLEJTE SI V ŽIVOTĚ POŘÁDEK A UZAVŘETE NEDOKONČENÉ VĚCI

Jak jsem psala už ve svém článku o potenciálu roku 2017 (tedy roku ohnivého Kohouta – pokud jste nečetli, můžete si přečíst ZDE), letos vládne opravdu silná energie dokončování. Navíc teď v srpnu, září a říjnu nám budou vládnout energie Kovu a dokončovací energie díky tomu naberou ještě na síle, kterou můžeme využít v náš prospěch.

Proč je tak důležité věci dokončovat a uzavírat? Pokud za sebou necháváme nedokončené a neuzavřené projekty, nemůžeme se plně soustředit na přítomnost a také tvořit svoji budoucnost. Naši mysl pak stále zaměstnávají ony nedokončené záležitosti a to nás pak okrádá o pozornost a energii. Můžeme díky tomu také promeškat nové příležitosti, které by nás v životě mohly posunout, přinést do našeho života hojnost a zlepšit naši budoucnost.

Spousta lidí má ale s dokončováním věcí problém. Proč tomu tak je? Nedotažené a nedokončené záležitosti v našem životě často představují oblasti, kde máme nějaké emocionální nebo psychologické blokády.  Může se stát, že máme stůl plný žádostí, projektů, úkolů a dalších věcí, které bychom chtěli odmítnout, ale bojíme se, že nás ostatní budou vnímat jako špatné. Odkládáme tedy odpověď, abychom nemuseli říct ne. Nebo jsou to věci, které pro nás znamenají obtížné a nepříjemné rozhodnutí. Ve snaze se těmto nepříjemnostem vyhnout, pak raději necháváme počet nedokončených záležitostí narůstat.

Další skupina nedokončených věcí, pak mohou být záležitosti, na jejichž řešení, nemáme dostatek znalostí či odborných předpokladů. Příčinou nedokončení dalších věcí mohou být špatné pracování návyky, tendence odkládat věci nebo také neochota vystoupit z naší komfortní zóny. Možná jste také v situaci, že už těch nedokončených věcí a záležitostí máte tolik, že vlastně nevíte, kde začít.

Co tedy můžeme udělat proto, abychom si s dokončováním našich záležitostí lépe poradili?

Důležité je zaměřit naši pozornost na dokončování úkolů. V článku o roce Ohnivého kohouta, který jsem zmiňovala už na začátku, jsem doporučovala sepsat si seznam všech věcí, které nemáte uzavřené nebo dokončené, a které si s sebou nesete z minulosti (ať už jde o nedokončenou práci nebo třeba nedodělky v domácnosti, ale také třeba nedořešené a neuzavřené vztahy). Pokud tento seznam stále nemáte, zkuste si ho sepsat.

Začít pak můžete třeba tak že si u tohoto seznamu vyberete dva až tři úkoly, které jsou pro Vás momentálně nejdůležitější nebo ty, které Vám, když je dokončíte, uvolní nejvíce času, energie a místa v životě. Pak si ke každému sepište vše, co je potřeba udělat proto, abyste tyto úkoly skutečně dokončili a soustřeďte se na řešení těchto malých kroků, které povedou k uzavření celého úkolu. Když nebudete myslet na celý velký úkol, který se Vám může zdát složitý a při představě, co vše budete muset udělat, ho raději necháváte nedokončený, bude se Vám pracovat lépe. Pokud k tomu máme podmínky, je také dobré si naplánovat třeba i dokončovací víkendy, kdy se celé dva dny věnujeme dokončování věcí z uvedeného seznamu.

Vždy také myslete na to, že 5 dokončených věcí převáží hodnotu 20 věcí napůl rozpracovaných. A než začít dělat 10 věcí najednou a mít je rozdělané a nedokončené, tak je lepší začít dělat třeba jen 3 věci a ty první dokončit a pak se teprve pustit do dalších úkolů.

Pomoct si můžeme také prostorem, ve kterém bydlíme nebo pracujeme. Zde pomáhá vyklidit staré, nefunkční a nepotřebné (doma, v kanceláři atd.). Vždy když vyklidíme staré a zbavíme se věcí, které už nefungují nebo nám neslouží, vytvoříme si v životě místo pro něco nového.

Pokud chceme, aby nám do života přišlo něco nového, musíte tomu udělat místo, jak fyzicky tak psychicky (např. pokud chceme nového partnera, musíme nechat, odpustit jim a zapomenout na minulé partnery, pokud si chceme koupit nové oblečení, měli bychom třeba darovat kousky z našeho šatníku, které nenosíme nebo jsme dokonce ani nikdy nenosili). Měli bychom ze svého života vyloučit a nechat odejít vše, co již na své cestě nechceme nebo nepotřebujeme a co nám už neslouží k naší radosti a dosažení našich cílů. Ať už jsou to různé činnosti a aktivity, které nám již k ničemu nepomáhají, ale také třeba majetek nebo lidi, které už ve svém životě nepotřebujeme a kteří jsou už pouhou minulostí.

Nevyhodíme-li nepořádek a nepotřebné věci, jako bychom nevěřili ve své schopnosti vydělat prostředky na koupi nových věcí. Může se nám také začít hromadit negativní energie nebo může dojít k zablokování energie a pak se budeme zabývat stále stejnými věcmi a začneme se cyklit a přešlapovat na místě. V našem životě pak přestaneme tvořit místo pro nové, tedy třeba nové lidi, nové příležitosti, ale také novou budoucnost.

Udělejte si čas a zamyslete se nad tím, co Vás rozčiluje. Každodenní důvody k rozčílení nám stejně jako nedokončené věci ubírají energii, pozornost a kapacitu naší mysli (ať už je to upadlý knoflík na košili, kterou jsme si zrovna chtěli obléct na sebe nebo obraz, který leží na zemi a který si chceme pověsit na zeď atd., může jít opravdu i o maličkosti). Projděte si Váš dům, byt, kancelář, garáž, půdu, sklep nebo pozemek a tyto věci co Vás rozčilují, si sepište a pak se u každé z nich rozhodněte, co s ní uděláte. Všechny tyto věci byste měli co nejdříve spravit, nahradit je, prodat, darovat atd. Jinak Vám budou stále ubírat energii, protože je budete stále mít ve svém podvědomí.

Pro inspiraci uvádím pár věci, které se třeba mohou objevit na Vašem seznamu:

 •   nevyrovnané účty nebo dluhy, které už měly být uzavřeny
 •   nepořádek v garáži, ve sklepě nebo na půdě, kde je spousta starých odložených věcí
 •   skříně plné oblečení, které vůbec nenosíte
 •   zanedbaná údržba domácnosti – věci nebo přístroje ve vašem bytě nebo kanceláři, které je   potřeba opravit
 •    šuplíky plné neužitečných věcí
 •    čas nestrávený s lidmi, se kterými jste ho chtěli strávit (různé návštěvy a setkání, která kvůli nedostatku času stále odkládáme)
 •    fotky, které jsme chtěli protřídit nebo založit do rodinného alba
 •     naše emailová schránka, která je plná a ve které už se sami ani pořádně nevyznáme
 •    plocha našeho počítače plná ikon, na které často nemůžeme nic najít
 •    nedokončená údržba auta nebo kola
 •    papíry, účtenky nebo smlouvy, které je třeba roztřídit nebo založit do šanonu
 •    osobní vztahy s nevysvětlenými problémy
 •    neuzavřené vztahy z minulosti
 •     lidi, kterým jsme chtěli odpustit
 •     pochvaly a uznání, které jste někomu chtěli projevit, ale stále jste to neudělali

A určitě sami přijdete na spoustu dalších věcí. Využijte období, které je teď před námi a využijte následující dny a týdny k tomu, abyste, co nejvíce věcí, projektů a záležitostí dokončili a uzavřeli. Energie Vás v tom budou podporovat.

 

Zdroj: částečně čerpáno z knihy Pravidla úspěchu od Jacka Canfielda

JSTE SPÍŠE AKTIVNÍ NEBO PASIVNÍ TYP ČLOVĚKA?

      V mém předchozím článku jsem Vám slíbila, že se podíváme blíže na všechny informace, které lze vyčíst z astrotypu (pokud jste článek nečetli, najdete ho ZDE).

      První informace, se kterou se v astrotypu pracuje, je energetický náboj člověka. Ten nám ukáže náš základní přístup k řešení čehokoliv, jak začínáme věci zpracovávat. Zda je pro nás lepší jednat proaktivně nebo nechat věci spíše plynout a promýšlet je. Vše kolem nás je energie, i každý z nás je tedy určitou formou energie. V astrotypu rozeznáváme dle poměru aktivních a pasivních energií (z feng shui též známých jako Jin a Jang) tři typy (skupiny) lidí:

       Aktivní typ

       Pasivní typ

       Vyrovnaný typ

Každý z nás patří do jedné z těchto skupin, podle toho, jaký poměr základních energií v sobě máme.

Jste-li spíše aktivní typ je pro Vás důležité tuto aktivní energii v životě co nejvíce využívat a odčerpávat. Být hodně aktivní, jak fyzicky, tak psychicky. Jedná se o tzv. proaktivní energii. Aktivní typ člověka také více využívá své pocity a emoce a reaguje na emotivní podněty. Pokud patříte do této skupiny, můžete mít tendence se do všeho hrnout více po hlavě, dlouhé přemýšlení vás může zdržovat. Stále také můžete mít hodně nápadů a chtít hned vše posouvat dopředu.

Pokud je Váš náboj opačný a patříte mezi pasivní typ člověka, potom byste měli ve svém životě více energie přijímat než vydávat. Ačkoliv to tak může znít, tak pasivita rozhodně neznamená, že člověk nic nedělá. Jste-li spíše pasivní typ, je důležité, abyste situace a nové věci nejdříve vnitřně zpracovali a analyzovali a teprve na základě toho se vrhli do nějaké aktivity či řešení. Zjistili si všechna fakta a na vše si nechávali dostatek času a nereagovali hned na emotivní podněty.

Patříte-li mezi vyrovnaný typ, tzn., že Váš poměr aktivních a pasivních energií je stejný. Měli byste umět rovnoměrně využívat jak aktivitu, tak i přijímání energie. Umíte zřejmě proaktivně reagovat na okamžité podněty, ale stejně tak můžete někdy potřebovat věci či situace nejdříve promyslet a teprve potom reagovat či přijít s řešením. Vždy záleží spíše na dané situaci. V životě byste měli pokud možno také rovnoměrně střídat aktivitu a odpočinek

Tabulka astrotypu pasivního typu člověka, pak může vypadat třeba takto:

    pasivní typ

Aktivní člověk bude mít naopak ve sloupečku náboj převahu plusových znamének. Je dobré svoji typologii znát. Pokud v životě jednáte proti své přirozenosti a reagujete třeba opačně, může to dlouhodobě vést k vašemu vyčerpání a postupnému oslabování organismu.

V dalším článku si řekneme více o jednotlivých prvcích/elementech, které můžete v astrotypu mít a také o tom, jaký vliv mají tyto prvky na Vaši osobnost.

JAK MŮŽETE PROBUDIT SVŮJ POTENCIÁL?

„Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“ Benjamin Franklin

Nástrojů pro lepší poznání sebe sama, svých silných stránek a přirozených talentů je v dnešní době víc než dost a každý z nás si vybere takový, který mu vyhovuje a který nejlépe odpovídá jeho potřebám. Moje cesta za tím, čím se dnes zabývám a čemu se věnuji, začala v roce 2011, kdy jsem se souhrou různých náhod ( i když, jak se říká, nic není náhoda ;-) ) přihlásila na semináře o čínské kosmologii. Na seminářích jsem měla možnost se seznámit s původním učením starých čínských mistrů HAM YU, které v sobě spojuje znalosti čínské kosmologie, feng shui a čínské medicíny a poukazuje na širší souvislosti.

Na semináři jsme hned v úvodu všichni dostali svůj astrotyp jehož rozborem a spojováním různých souvislostí jsme se po celou dobu zabývali. Já jsem si díky tomu začala čím dál více uvědomovat, kdo opravdu jsem, jaké je moje pravé JÁ, v čem spočívá moje nadání a moje talenty, a jak je můžu ve svém životě využít, rozdávat a dále rozvíjet.

S tím vším přišel jeden ze zásadních okamžiků a také aha momentů mého života a já jsem pochopila, že se nemusím srovnávat s lidmi ve svém okolí a trápit se tím proč někomu jde něco tak dobře a já to neumím, proč má někdo tolik energie, že dokáže být po celý den neskutečně aktivní a já potřebuju odpočívat atd. Pochopila jsem, že každý jsme jiný a každý máme už od narození jiné přirozené nastavení a jiný potenciál a toto nastavení je jiné než třeba nastavení Vaší sestry, bratra, rodičů, dětí, partnerů, kolegů v práci nebo kohokoliv jiného. Přestala jsem si vyčítat spoustu věcí, začala jsem sundávat všechny moje společenské masky a vydala jsem se na cestu návratu ke své přirozenosti. Uvědomila jsem si svoje silné stránky, které bych měla rozvíjet a více využívat při své práci, ale také slabé stránky, které je třeba přijmout, smířit se s nimi a pracovat na nich.

Začala jsem se sama na sebe, ale i na své okolí dívat jinýma očima. Došlo mi, že skrze poznání vlastního Já můžeme také snáze přijmout a pochopit ostatní. Tím, že člověk pochopí, kdo je a kdo jsou lidé kolem něj, získává nad většinou situací, do kterých se dostává, lepší nadhled . To mu pak umožňuje mít také více pochopení pro chování, názory a reakce lidí, které kolem sebe má a předcházet tak různým konfliktům.

Každý z nás se narodil s nějakým potenciálem a přirozenými talenty a přinesl si určitou „výbavu“ pro svůj život. Astrotyp pracuje s energiemi, které vládly v době našeho „prvního nádechu“. V momentě, kdy jste se při narození poprvé nadechli, přirozeně jste se naladili na energie tohoto okamžiku. Tyto energie pak zůstávají Vašimi základními energiemi po celý život a utvářejí z každého z Vás jedinečnou bytost. Je až neuvěřitelné, co vše o nás prozradí datum našeho narození.

Já osobně talent vnímám jako schopnost naučit se něco rychleji a snadněji než ostatní a dosáhnout tak vyšší úrovně. Je to činnost nebo činnosti, které máte rádi, a jdou Vám tzv. od ruky, nevyčerpávají Vás, ale naopak Vás nabíjejí energií, zapomínáte při nich na čas, vnitřně Vás naplňují, rostete a rozvíjíte se v nich a jsou také užitečné pro ostatní.

Nicméně jenom talent sám o sobě samozřejmě nestačí, k talentu je pak potřeba přidat také zaujetí a vášeň pro danou věc, bavit se tím, co děláte, najít si formu, která Vám vyhovuje a skrze tu pak svůj talent vyjadřovat. Krásné na tom všem je, že třeba padesát lidí se stejným talentem může volit padesát jiných způsobů, jak svůj talent projevovat a dělit se o něj s dalšími lidmi. Jak velmi trefně řekla Angela Duckworth „I když talent má značný význam, úsilí má význam dvojnásobný.“ Jsme to my, kdo musí vynaložit úsilí, pracovat na sobě a své talenty dále rozvjíet.

V astrotypu se pracuje se systémem pěti prvků/elementů (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda). Každý v sobě máme všechny prvky (elementy), ale prvky, které máme v astrotypu, ty jsme „dostali“ navíc a určují právě naše talenty, potenciál a nadání. Váš charakter, chování a vlastnosti pak dokreslují jednotlivá zvířata/znamení čínského zvěrokruhu (většina z Vás asi zná zvíře, které vládlo roku, ve kterém jste se narodili, ale věděli jste, že podle toho který rok, měsíc, den a hodinu jste se narodili, v sobě každý máte 4 zvířata, která ovlivňují Váš charakter a Vaše chování?).

Dále v astrotypu najdete Váš energetický náboj, který ukáže jaký přístup je pro Vás více přirozený, zda byste měli být spíše proaktivní nebo raději nechat věci více plynout a promýšlet je. Výsledná tabulka astrotypu pak může vypadat třeba takto: CaptureKaždý z nás je mix různých energií, které jsme dostali do vínku a to nejlepší co pro sebe můžete udělat, je uvědomit si jaké je Vaše pravé JÁ, přestat se chovat a žít podle očekávání druhých a začít žít svůj život, využívat naplno svůj potenciál a rozvíjet své přirozené talenty. Jakmile poznáte svoje pravé JÁ a přijmete sebe sama se všemi svými silnými i slabšími stránkami, přestanete si spoustu věcí vyčítat, srovnávat se s lidmi kolem Vás a trápit se tím, že jste takoví, jací jste. Každý máme své světlé, ale i temné stránky a to dohromady tvoří celek. Jenomže my ty špatné stránky většinou nechceme vidět a už vůbec ne přijmout. Je celkem důležité přijmout se takoví, jací jsme a to bez výhrad. Jen tak se můžete posunout dál v poznávání sebe sama a Vašem osobním rozvoji.

Každý v sobě máte uložen svůj „program“, díky kterému jste jedineční a odlišní od ostatních. Je to část Vás samých, která je zcela originální a která zároveň může být již od dětství zdrojem pro spoustu konfliktů, počínaje konflikty s Vašimi rodiči, učiteli atd. Pokud chcete žít šťastný a spokojený život, tak tuto svoji přirozenost úplně přehlížet a potlačit nemůžete. Jakmile začnete žít ve své přirozenosti a věnujete se rozvoji svých talentů, automaticky budete v souladu sami se sebou a začnete rozvíjet a probouzet svůj potenciál. Začnete také prožívat více pocitů štěstí a naplnění. Nebudete se zbytečně vyčerpávat a tím si způsobovat různé zdravotní problémy a zbytečně si zkracovat život.

 „Začala jsem věřit, že každý z nás má osobní poslání, které je jedinečné jako otisk prstu. A nejlepším způsobem, jak uspět, je zjistit, co milujete, a potom najít způsob, jak to nabídnout ostatním ve formě služby, pracovat na svém snu a dovolit energii vesmíru, aby Vás vedla“ . Oprah Winfrey

Tento krásný citát od Oprah Winfrey se mnou neuvěřitelně rezonuje. A já osobně také věřím tomu, že každý  z nás má zodpovědnost za svůj život plně ve svých rukou. Každý žije takový život, jaký si dovolí žít. Co vysíláme, to přitahujeme. Co hledáme, to také nacházíme. Za kvalitu našeho života je zodpovědná pouze jedna osoba a tou jsme MY. Vše, co prožíváme dnes, je výsledkem rozhodnutí a reakcí, které jsme učinili v minulosti. A všechna naše rozhodnutí a reakce v přítomnosti ovlivňují to, jak bude vypadat naše budoucnost.

Myslím si, že svůj astrotyp by měl znát opravdu každý a považuji ho za velmi důležitý a přínosný nástroj, který člověka posouvá dál v jeho osobním rozvoji. A protože i mně osobně astrotyp velmi pomohl získat větší důvěru v sebe a své schopnosti a v mnoha ohledech mi otevřel oči, chci rozšířit povědomí o astrotypu mezi co nejvíce lidí. Připravuji pro Vás také sérii článků, ve kterých bych Vám ráda blíže představila všechny informace, které v astrotypu najdete. Pokud Vás astrotyp zaujal, můžete si o něm zatím více přečíst ZDE.

JAK MŮŽEME ZLEPŠIT NAŠE VZTAHY?

Partnerský vztah je právě jednou z nejdůležitějších oblastí našeho života, která nám má usnadnit naši životní cestu, pomoci nám k snadnějšímu dosahování našich cílů a také k tomu, abychom v životě prožívali více pocitů vnitřního naplnění, štěstí a radosti.

Problém je, že v dnešní hektické době je to ve spoustě vztahů právě naopak. A když se sami zamyslíte nad vztahy, které můžete vidět ve svém okolí, tak pro spoustu lidí jsou právě vztahy častým důvodem nešťastného a nenaplněného života bez prožívání radosti.

Z pohledu Feng shui patří partnerské vztahy k tzv. Gua 2, což je energie elementu Země, která podporuje otevření, přijetí, empatii a zodpovědnost. Každý náš vztah je založen na spojení dvou lidí. Ze dvou lidí, kteří mají každý svoji individualitu, vzniká nová entita. Už to není jen o JÁ a TY, ale stává se z nás také MY a chceme kráčet po společné životní cestě. Pokud chceme, aby nám takový vztah dobře fungoval, musíme si uvědomit zejména dvě základní věci.

První z nich je PŘIJETÍ. Svého partnera bychom měli přijmout takového jaký je a jakého jsme si ho vybrali. Neměli bychom se snažit ho měnit k obrazu svému. Jde samozřejmě o vzájemné přijetí, kde by oba partneři měli přijmout a respektovat individualitu toho druhého, která by měla zůstat zachována i ve vztahu. Druhá důležitá věc ve vztahu je ZODPOVĚDNOST. A to jak zodpovědnost každého z partnerů za sebe sama, za svoje jednání, reakce, rozhodnutí a činy, tak vzájemná zodpovědnost za náš vztah.

Nejvíce problémů ve vztazích vzniká zejména díky tomu, že se nenaplní očekávání jednoho nebo obou z partnerů. Ve vztahu to pak často způsobí zklamání a rozčarování. Partneři pak navíc nenaplnění těchto očekávání berou osobně a to bývá začátek konce. Tato očekávání jsou ale ve většině případů velmi scestná, právě proto, že ten druhý partner má svojí určitou individualitu, potenciál, vlastnosti a také silné a slabé stránky, které je potřeba přijmout a respektovat. A nemá třeba ty správné energie a předpoklady k tomu, aby tato naše očekávání naplnil.

Přijetím rozdílnosti druhého člověka pak často pochopíme, že partner nám nedělá určité věci schválně a že nám nechce ubližovat. Je třeba snažit se eliminovat „třecí plochy“, soustředit se na oblasti, kde si rozumíme a doplňujeme, hledat to, co máme společné a přijmout a respektovat naše odlišnosti. A naopak se třeba snažit najít způsob, jak můžeme tyto odlišnosti využít k tomu, abychom se vzájemně doplňovali (například si určit kdo co bude dělat, protože mu to jde lépe atd.).

Vztahy nám může pomoci zlepšit i náš domov. Pokud nám to ve vztahu „skřípe“ nebo pokud žádný vztah nemáme a jsme ve fázi hledání partnera, můžeme sektor Gua 2 posílit v prostoru. Najdeme ho ve vzdálenějším pravém rohu ve směru pohledu od vstupu do domu, bytu či místnosti. Energie Gua 2 se nejlépe podporuje doplňky, v počtu dva. Nebo něčím co vám pocitově symbolizuje pár a partnerství. Vhodná je třeba i společná fotka s naším partnerem nebo obrázky symbolizující partnerství.

Musíme si ale uvědomit, že náš partner nemá být naším odrazem a někdo úplně stejný jako jsme my. Má to být někdo kdo má podobný základ a zároveň nás doplňuje. Tj. tyto doplňky by měly tvořit pár, ale neměly by být stejné. Může se jednat například o dvě svíčky (jedna větší druhá menší nebo každá jinak barevná), dvě jablka (jedno zelené, druhé červené) nebo třeba jablko a hruška, dva ptáčci, dvě srdíčka, šálek a podšálek atd. Vhodné barvy jsou tu zejména žlutá, béžová nebo také červená a její odstíny. Tento sektor by také neměl být zastavěn těžkým či mohutným nábytkem.

Vztahy lze podpořit také tím, že si doma vytvoříme různá tzv. „hnízda“. Například tím, že dáme hodně polštářů na sedačku či na postel. Nebo miskami, které můžeme dát do středů stolů či komod a které naplníme ovocem nebo třeba oříšky apod. Takové misky, pak ale nesmíme nechávat prázdné, tím bychom ukazovali, že naše hnízdo a náš vztah nefunguje (je prázdný).

Přidávám ještě malou inspiraci v podobě osmi zásad šťastného vztahu, které jsem našla v letošním motivačním diáři od I can academy a se kterými plně souhlasím a podepisuji se pod ně:

 1. Mějte rádi sebe samého/samu
 2. Akceptujte rozdíly mezi vámi
 3. Komunikujte otevřeně
 4. Často se vzájemně chvalte
 5. Objímejte se
 6. Udělejte si čas jen jeden pro druhého
 7. Dělejte si milá překvapení
 8. Vzájemně si důvěřujte

Pokud byste se na vztah s Vaším partnerem chtěli podívat blíže a zajímá Vás na jakém základě je právě ten Váš vztah založen, jaká od sebe můžete mít vzájemná očekávání, jak se budete na různých úrovních ovlivňovat, vzájemně na sebe reagovat, kdy dělat věci dohromady a kdy raději odděleně, kde mezi Vámi mohou vznikat konflikty a jak jim předcházet, ráda Vám vypracuji rozbor partnerského korelátu, více ZDE.

VLÁDA ENERGIÍ OHNĚ

4. května končí letošní druhé mezidobí země a začne nám vládnout ta nejsilnější a nejaktivnější energie ze všech a tou je Oheň. Čeká nás letní sezóna (bráno dle časových energií, nikoliv dle kalendáře). Oheň přináší energii maximálního jangu a také vrcholnou aktivitu letošního roku. Vláda ohnivých energií potrvá až do července a potom už budou energie jen klesat a začnou být spíše pasivní. Nebudou nás už moc podporovat v aktivitě a budeme muset dávat hodně ze svojí vlastní energie.

Proto se snažte energii Ohně využít na maximum. Oheň přináší také nadšení, vášeň, zaujetí a radost. Je to velmi aktivní energie, díky které, pro nás bude snazší se pro něco zapálit a vytěžit z toho co nejvíce. Oheň přináší chuť k životu, motivaci ke všemu co děláme. Je to ta vnitřní touha, která nás žene dopředu. Teď je ten správný čas rozjet naplno všechno, do čeho jsme se letos pustili.  Měli bychom se dostat co nejdál a dojít na vrchol v tom, co děláme a čím se zabýváme. Největší sílu budou mít tyto energie v červnu, kdy bude vládnout Kůň a energie Ohně, ale také energie celého letošního roku, budou na svém vrcholu.

Oheň souvisí také se světlem. Vše může být dobře vidět a máte šanci zaujmout velké množství lidí. Musíte ovšem ukázat svoji vášeň a zaujetí pro danou věc a tím nadchnout a strhnout i ostatní. Energie budou přát rozpohybování obchodu a různých projektů, prezentacím, reklamám, PR aktivitám atd. Je to velmi vhodný čas na zviditelnění se. Choďte hodně do společnosti a ukazujte se mezi lidmi.  Měli bychom o sobě dát vědět a rozesílat do světa, co chceme sdělit.

Oheň znamená také radost a tu bychom si v tomto období měli hojně užívat. Nečekat jen na tu velkou radost, ale užívat si malé každodenní radosti. Oceňovat to co už máme a co děláme. Věnovat se co nejvíce věcem, které nám přinášejí radost a vnitřní naplnění. Znamená to ale také, že pokud jste letos něco začali, něčím se zabýváte a radost vám to nepřináší, bude lepší s tím přestat a takové aktivity ukončit.

Jak už to ale bývá, každá mince má dvě strany. A tedy i energie Ohně nám může pomoci, ale i ublížit, pokud s ní neumíme správně zacházet. Oheň umí hřát, ale umí také spálit. Oheň nás umí dohnat k činnosti a velké aktivitě, ale na druhou stranu je to energie, která pro nás může být velmi vyčerpávající a může nás hodně unavit. Vnímejte tedy více pocity svého těla a veškerou aktivitu vyvažujte také dostatečným odpočinkem (a to fyzickým i psychickým). Dělejte si vědomě pravidelné přestávky. Jinak by to také mohlo skončit nějakým kolapsem. Můžete v sobě cítit tolik energie, že to přehluší signály vašeho těla. Hodně pijte (vodu ;-) ), jezte kvalitní stravu a buďte co nejvíce na čerstvém vzduchu. V přírodě je velkým zdrojem energii Ohně hlavně slunce, proto se jím nechávejte nabíjet.

Další negativní stránkou Ohně je ulpívání a zaslepení. Měli bychom být aktivní a vytěžit z toho co děláme maximum, ale dělat věci spíše pro radost a pocit vnitřního naplnění. Nebýt příliš zaslepení sami sebou, svým vlastním prospěchem a svým egem. Nelpět příliš na výsledcích, úspěchu či slávě. Užívat si tu cestu, po které k našemu cíli jdeme a radovat se z toho, co nás na ní potká. Pozor také na ulpívání na různých závislostech a také na zvýšenou žárlivost, která v tomto období může také projevit.

V tomto období je také zvýšená zátěž na srdce, tenké střevo, nervovou soustavu, krevní oběh, krevní tlak a psychiku. Snažte se vyhýbat tzv. kumulaci ohňů (působení více zdrojů energie Ohně najednou), obzvlášť v případě, že s výše uvedenými orgány a oblastmi již nějaké potíže máte nebo v případě, že máte silnou energii Ohně ve vašem astrotypu. Energie Ohně je nejaktivnější mezi  11. – 13. hodinou (v období letního času mezi 12. – 14. hodinou). V tomto čase je lepší se vyhnout grilování, běhání, pití alkoholu, pití horkých nápojů, dlouhému pobytu na přímém slunci atd.

Také náš domov bychom měli nastavit tak, aby podněcoval aktivitu a svěžest. Důležité je vytvořit si v interiéru pocit volnosti a prostoru. Nechávat otevřené dveře a okna. Ve všech místnostech bychom měli mít možnost se volně a bez problémů pohybovat. Hodně větrat a pouštět dovnitř hodně světla a čerstvý vzduch. Nejvíce energie Ohně je během léta v interiérech a místnostech orientovaných na jih či jihozápad. V takovém případě je pak dobré vyrovnávat silnou energii Ohně energií Vody – fontánky, misky s vodou či obrázky řek nebo moře. Oheň také čerpá energii ze Dřeva, takže vhodné jsou i čerstvé květiny či dřevěné doplňky a dekorace.

OBDOBÍ POD VLÁDOU ENERGIÍ DŘEVA

Se začátkem února a také spolu s příchodem vlády Tygra, nám začaly vládnout svěží energie Dřeva. Ke Dřevu patří světle zelená barva. Je to energie spojená s novými začátky a může nám pomoci při nastartování nových projektů. Dřevo je inovátorská a kreativní energie, která dává věci do pohybu. Energie růstu a rozvoje, klíčová pro náš úspěšný start.

Teď nastává ten nejlepší čas naplno rozjet všechny aktivity, které jsme si na letošní rok naplánovali. Tygr,  který je garantem měsíce února, nám pomůže prorazit cestu a díky jeho rychlým energiím nás začátek může posunout hodně dopředu. Máme před sebou dva měsíce velmi vhodné na začátky nových aktivit. Čím dále se na začátku dostanete, tím snadnější pak budete mít další kroky.

Dřevo je velmi prudká, průrazná a agresivní energie. Přináší také tvořivost, kreativitu a nové nápady. Teď už opravdu není na co čekat. Pokud tuto silnou energii podporující začátky propásnete, bude pak pro vás těžší pouštět se do čehokoliv nového a bude vás to také více vyčerpávat. Pusťte se do akce a začněte realizovat svůj plán na letošní rok. Pokud teď začnete a silnou energii Dřeva využijete, můžete už za pár týdnů mít velký náskok před těmi, kteří zůstanou stát na místě a jejichž letošní plán zůstane pouze na papíře nebo v jejich hlavě.

Pokud máte nějaký projekt, chcete získat nový byznys, či nové klienty, vyzkoušet nový výrobek, systém, novou službu či něco jiného, s čím chcete začít, udělejte to právě v tomto období. Nečekejte, až bude vše dokonalé, pokud věříte tomu, co chcete dělat, začněte s tím. Dívejte se kolem sebe a buďte otevření inovacím a změnám. Využívejte návaznost a vycházejte z něčeho, co jste již dělali a bylo to úspěšné. Je to také velmi vhodná doba na přijímání nových posil do pracovního týmu. Mohou vám či vaší firmě přinést nové nápady či návrhny a také novou a čerstvou energii.

Abyste využili velkou sílu dřevěných energií naplno, je dobré přizpůsobit jim též svůj interiér, ať už se jedná o váš domov, firmu či vaši kancelář. Hodně větrejte, abyste tuto svěží a čerstvou energii pustili dovnitř. Prostor můžete oživit světle zelenou barvou či zelenými doplňky. Teď už by v interiéru určitě neměly být žádné zimní či dokonce ještě vánoční doplňky a dekorace. Dávejte si do prostoru čerstvé řezané květiny, vše odlehčete a prosvětlete (ideálně umyjte i okna, aby se dovnitř mohlo dostat, co nejvíce světla). Můžete si také vytvořit různé zelené věnce s trávou nebo kvítky, a zavěsit je třeba na vstupní dveře či dát doprostřed stolu. Vykouzlete u vás doma či v kanceláři svěží atmosféru jara.

Je to také období vhodné k detoxikaci, a to jak vašeho těla, tak vašeho prostoru (kde je tím myšlen zejména jarní úklid). Prostor je jedním z nejlepších zdrojů energie a to hlavně ten, ve kterém trávíme nejvíce času. Nejvhodnějším měsícem na jarní úklid je březen. První čím byste měli začít je zbavit se věcí, které vám už neslouží, které nejsou funkční nebo které již nepotřebujete. Projít všechny šuplíky, skříně či komory a vše důkladně vytřídit. Každá věc, kterou doma či v kanceláři máte, by měla mít svoji funkci a místo. Tím se zbavíte „mrtvé“ a stagnující energie, a také si vytvoříte místo pro nové. Tato stará a nefunkční energie se může přenášet také na vás a může dojít k zablokování vaší energie. Pak se budete zabývat stále stejnými věcmi a netvořit si místo pro nové, tedy třeba nové lidi, nové příležitosti, ale také novou budoucnost. Jakmile svůj byt či kancelář uvolníte od těchto nepotřebných věcí, začněte s pořádným úklidem a očistou.

K elementu Dřeva patří také žlučník a játra. Tyto orgány jsou v období Dřeva aktivní a spotřebovávají poměrně dost energie. Proto bychom jim měli ulehčit a zbytečně je nezatěžovat. Je tedy velmi vhodné si na toto období naplánovat také očistu a detoxikaci našeho organismu. Vynechat smažená a tučná jídla a vyhýbat se alkoholu a cukru. Jíst odlehčenou stravu, nenáročnou na trávení, s nízkým obsahem tuků. Je nezbytné pít hodně tekutin, nejlépe minimálně 2 litry denně, ideálně čisté vody bez oxidu uhličitého a chemických látek. Je to důležité proto, aby se vyloučené látky opravdu vyloučily a nezablokovaly se někde v organismu.  Nepít alkohol a nejíst sladké. Můžeme si pomoci i speciálními přípravky na podporu jater a žlučníku a pít různé detoxikační či bylinné čaje.

Měli bychom také trávit hodně času na procházkách v přírodě a nezadržovat v sobě emoce. Ty se také vážou k játrům a žlučníku a jejich zadržování tyto orgány oslabuje. Naše emoce bychom prostě měli přijmout a prožít si je (tím se pak ta emoce uvolní a může odplynout). A taky je  nějak  ze sebe dostávat (klidně i sportem, nebo se vykřičet  v lese, vypsat se z toho, vykreslit atd.).