ASTROTYP UKÁZKA

Zkrácená ukázka písemného astrotypu pro informační účely

AT vzor tabulka

 

 

 

Rozbor astrotypu

AKTIVITA (Náboj) – jak přistupujeme k řešení čehokoliv a jak začínáme věci zpracovávat (3. sloupec v tabulce astrotypu)

Typologie člověka vychází z faktu, že vše je energie – tedy i každý člověk je danou formou energie. Základní dělení energie je na tzv. pasivní a aktivní energii. Ve feng shui se nazývají Jin a Jang. Každý člověk tak má nějaký poměr těchto dvou základních typů energie.

Ve Vašem astrotypu jsou pouze jangové, neboli aktivní energii (se znaménkem plus), což naznačuje, že byste měla být člověk spíše energický, který ke všemu přistupuje aktivně, přichází s novými nápady a chce hned vše posouvat dopředu. Při rozhodování zřejmě využíváte spíše pocity, emoce a intuici než nějaké dlouhé přemýšlení. Můžete mít tendence se do všeho hrnout po hlavě a reagovat rychle a emotivně. Máte také zřejmě ráda sport či jiné proaktivní věci.

Člověk s touto energií by měl mít stále co na práci, něco řešit, něco prosazovat, být aktivní jak fyzicky tak psychicky, mít kolem sebe společnost, ale NESMÍ ZAPOMÍNAT NA ODPOČINEK (i když ten odpočinek může být klidně zase aktivní – procházka atd., nemusí to být tak, že si člověk jen sedne a nic nedělá).

 ELEMENTY – POTENCIÁL ČLOVĚKA (2. sloupec v tabulce astrotypu)

V systému čínské kosmologie se pracuje s pěti prvky – Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Prvky (elementy), které máme v astrotypu určují jaké energie člověk má, ukazují jeho předpoklady, vlohy, nadání, naznačují na co člověk v životě má „vybavení“ a na co ne. Věci, na které máme přirozený talent, nám jdou od ruky a nevyčerpávají nás.

Je na každém z nás, zda své přirozené energie využíváme, anebo ne. Každý v sobě máme všechny prvky (elementy), například každý orgán patří k nějakému prvku atd., ale prvky, které máme v astrotypu, ty jsme „dostali“ navíc = je důležité, abychom je ve svém životě využili a odčerpávali jejich energii = jinak nás to bude vyčerpávat a oslabovat naše orgány. Tyto prvky co máme navíc, vytváří naši disharmonii a musím je odčerpávat = žít tím a věnovat se tomu. Tyto energie bychom měli rozdávat těm, co je nemají.

Ve Vašem astrotypu jsou zastoupeny tři prvky (elementy) – Dřevo, Oheň, a Voda.

Čím více prvků člověk v astrotypu má, tím více je všestranný, pro ostatní často nečitelný (může se chovat pokaždé jinak), a potřebuje také častěji střídat svoje činnosti. Lidé, kteří mají v astrotypu čtyři nebo všech pět prvků jsou většinu hodně univerzální a často mohou dělat vše a také se stává, že častěji střídají práci (umějí a potřebují využívat všechny energie), a často je vše baví jen chvíli (někdy se jim také říká ochutnávači J). Tito lidé také mají různé zájmy, z různých oblastí a může pro ně být těžší najít způsob, jak se postaví ke své životní cestě. O těchto lidech se říká, že mají v životě jednu cestu, ale tisíc způsobů, jak po ní jít.

Naopak čím větší kumulace daného prvku v astrotypu, tím více by člověk měl danou energii ve svém životě využívat a tím více může být v dané oblasti úspěšný.  O těchto lidech se říká, že mají v životě tisíc cest, ale jen jeden způsob, jak se po nich vydat.

 V životě bychom měli využívat všechny elementy, které v astrotypu máme a žít takový způsob života, abychom všechny tyto energie ve svém životě střídali a ne dlouhodobě využívat třeba jen jednu. To by pak mohlo vést k jakési nerovnováze a pocitům nespokojenosti.

Vy máte v astrotypu celkem velkou kumulaci prvku Dřevo (4. řádky) a tento prvek by měl ve vašem životě hrát hodně důležitou roli.

A jaké tedy jsou kvality jednotlivých prvků, které v astrotypu máte?

DŘEVO

Dřevo je energie inovací, růstu a rozvoje, ale také třeba chaosu a rozmanitosti. Energie Dřeva je energie spojená s novými začátky. Může nám tedy velmi dobře pomoci například při nastartování nových projektů.  Energie Dřeva dělá člověka společenským, uvědomělým a rozpínavým. Osobnosti propůjčuje tato energie vlastnosti jako smělost, idealismus, soutěživost, lidskost, otevřenost, tvořivost, akčnost, kreativitu, originalitu a také dobrou představivost.

Díky této energii máte zřejmě stále také plno originálních a kreativních nápadů, někdy možná až dětských. A také schopnost vidět o něco dál, vidět ten potenciál, které ty nápady mají. Máte velkou schopnost vymýšlet nové. Ovšem může se také stávat, že často zůstanete jen u těch nápadů, ale už třeba nemáte energii nebo je sama neumíte zrealizovat a dotáhnout je k nějakému rozhodujícímu obratu.

Lidé se silnou energií Dřeva také většinou milují nové věci a mají schopnost vidět věci jako celek, vidí také více do budoucnosti, mohou se z nich stát dobří vizionáři. Na jejich „pružnosti“ se dají stavět i neuvěřitelně rozsáhlé a odvážné projekty.

Nicméně každá mince má vždy dvě strany a kromě výše uvedeného může tato dřevěná energie dávat vaší osobnosti také lehko-věrnost, určitou naivitu, velkou důvěřivost, marnotratnost, pohodlnost a zhoršené soustředění. Emoce, které energie Dřeva přináší, jsou křik, hněv a zlost a někdy také dětské emoce jako pláč a slzy. Dřevo také přináší zvědavost, zranitelnost a naivitu dětství.

Můžete mít také potřebu častějších změn v životě a také větší potřebu prožívání něčeho nového (poznávání nových míst, lidí atd.). V životě byste taky měla mít dostatek prostoru pro své aktivity, ale také volný prostor jako takový. Rozhodně byste neměla žít životem, který je příliš upjatý, v malých prostorách apod.

Energie Dřeva je kreativní energie – vhodná např. na reklamu, marketing, kreativní práce, umění, strategie, výtvarné práce, vývojáři, práce s novými technologiemi, věda, moderní umění, design, květinář, léčitelství práce v přírodě, práce se zvířaty či rostlinami, práce s dětmi, cestování (třeba i do exotických krajin).

OHEŇ

Oheň přináší chuť k životu, motivaci ke všemu, co děláme. Je to ta vnitřní touha, která nás žene a pohání vpřed. Dává nám schopnost jít si za svým. Oheň je energií tepla a světla. Oheň uplatníte ve všech životních situacích, které potřebují vášeň, aktivitu a akci. Je to vůdcovská energie.

Lidé se silným Ohněm vyzařují jakési světlo, bývají velmi oblíbení a ostatní je rádi následují. Úkolem ohnivých lidí je najít mezi nápady (ať už svými nebo od ostatních) takové, pro které se nadchnou a zapálí a vytěžit z těchto nápadů maximum. Jediné co k tomu potřebují je zaujetí, vášeň a zapálení pro danou věc. Tito lidé také potřebují vnitřní naplnění a měli by být v životě naplnění tím, co dělají (jde ale o vnitřní naplnění, o radost a lásku).

Velmi důležité pro Vás bude mít v životě neustále pocit radosti a chuť k životu – neustále byste se měla na něco těšit – stále se musí něco dít. Nemusí to být žádné velké radosti, stačí takové ty každodenní malé radosti. Patří sem i radost z pohybu či ze sportu.

Oheň je jediný prvek, který sám sebe vyčerpává = vyhasne (např. v práci syndrom vyhoření). Proto ho musíme neustále živit. Lepší a jednodušší je postupně přikládat (třeba právě tím, že se člověk naučí užívat si i malé radosti) než udělat obrovský oheň, nechat ho vyhořet a pak se snažit ho znovu zapálit.

Oheň má také tendence ulpívat na věcech, lidech, majetku atd. Patří sem i ulpívání na různých závislostech (alkohol, kouření, ale třeba i různé sekty apod.). Ale můžete též lpět na výsledcích, úspěchu, slávě atd. Vše byste měla dělat spíše pro radost a své vnitřní naplnění a neupínat se na úspěch a výsledky, užívat si spíše tu cestu, která k cíli či výsledku vede.

Oheň je také zároveň prvek, který vládnul roku, ve kterém jste se narodila (3. Řádek astrotypu). Říká se, že lidé narození v letech ovládaných Ohněm mají nadprůměrné vůdcovské schopnosti. Jsou rozhodní, organizátoři, sebevědomí, originální, aktivní, ale občas i agresivnější, než ti druzí. V rámci možnosti, které jim dává znamení, ve kterém se narodili, mají maximální schopnost motivovat lidi a realizovat svoje nápady.

Energie Ohně je emoční energie – vhodná např. na prodej, prezentace, politika, reklama, zábavní průmysl, muzika, umělecká dráha, moderátor, PR, mluvčí, herci, marketing, práce s ohněm jako taková, zviditelnění se, práce se zvířaty či přírodou.

VODA

Voda je považována za energii plynutí a informací. Důležité je plynutí toku informací – přijmout, zpracovat a vydat (použít). Ke svému správnému působení Voda potřebuje hlavně plynutí tj. volnou cestu kupředu. V životě pro Vás tedy bude tedy důležité, aby věci plynuly, aby se nic nezaseklo a nezablokovalo a také návaznost. Voda musí neustále proudit a nesmí se zastavit nebo ještě hůř vracet.

Důležitou roli ve Vašem životě mohou hrát také informace. Můžete být člověk, který s informacemi rád pracuje, a bez nich se nemusíte umět správně rozhodnout. Měla byste si umět informace vždy sehnat, zpracovat (analyzovat) je a na základě toho učinit rozhodnutí. Zpracováním a analýzou informací byste měla vždy dojít ke správným odpovědím a být tak dobře připravena na další postup vpřed. Kdykoliv budete stát před nějakým důležitým rozhodnutím, bude pro vás vždy lepší být předem o všem informována. Volné plynutí životem či v kariéře nebo jiných aktivitách je velmi silně podporováno předem danými pravidly.

Osobnosti dává tato energie velkou vnímavost, citlivost a duševní křehkost a také velkou intuici a schopnost ovlivnit jiné – tichým zato neúnavným úsilím, dokážete zřejmě vždy ohladit i ten nejtvrdší odpor. Emocí, jež se pojí s prvkem Vody, je strach a tomu nejlépe předejdete právě tím, že si o všem seženete co nejvíce informací, než se do něčeho pustíte.

Energie Vody je energií plynutí – vhodná např. na dopravu, bankovnictví, finance, zpracování analýz, komunikace, media, PR, sběr dat, výzkumná agentura, novinář, zpravodaj, zpracování informací, média, vyprávění, spisovatelé, hudba, předávání informací – učení, práce s penězi (tok peněz), investice atd.

ZVÍŘATA – CHOVÁNÍ A CHARAKTER (1. sloupec v tabulce astrotypu)

Zvířata v astrotypu určují charakter člověka, jeho chování. Naše chování je mix našich zvířat, tato zvířata v nás se vzájemně ovlivňují, doplňují, z každého čerpáme něco, ať už vlastnosti, které se nám líbí, tak ty, které se nám líbí méně. Každý máme své světlé, ale i temné stránky a to dohromady tvoří celek. Jenže, my, ty špatné stránky většinou nechceme vidět a už vůbec ne přijmout či s nimi nějak pracovat. Je celkem důležité přijmout se takoví, jací jsme a to bez výhrad. Jen tak se můžeme posunout dál v poznávání sebe sama.

Každý máme v astrotypu čtyři zvířata (1. řádek – zvíře, která vládlo dni narození, 2. řádek – zvíře, které vládlo roku narození, 5. řádek – zvíře, které vládlo měsíci narození a 6. řádek – zvíře, které vládlo dvouhodině narození)

Energie zvířat v astrotypu mohou být shodné nebo také třeba úplně rozdílné. Pokud jsou rozdílné je důležité si tyto rozdíly uvědomit a využívat je k vzájemnému doplňování. Někdy mohou být také úplně protichůdné, zde je důležité naučit se vyhýbat kolizím a vždy si vybrat ten správný talent pro danou situaci.

A níže už tedy více k jednotlivým zvířatům, která v astrotypu máte.

DRAK

Drak je také zvíře, které dle čínského kalendáře vládlo roku, ve kterém jste se narodila. Elementem, který tomuto roku vládnul je Oheň (3. řádek v astrotypu.) Narodila jste se tedy v roce Ohnivého Draka. Tento Drak je majitelem ohnivých charakteristik, jako je rozum, výraznost, duchovnost, intuice, jasnozřivost, vášeň, průbojnost a vůdcovství. Tyto rysy jsou nejen ohnivé, ale i typicky dračí, takže krásně ladí s Drakovou přirozeností.

Drak ve spojení s Ohněm je nejspravedlivější, nejčestnější, nejotevřenější a také nejsoutěživější ze všech Draků. Je velice náročný a někdy až agresivní, vládne enormní energií a může mnoho dávat. Jeho vůdcovské schopnosti často maří a diskredituje touha, aby se s ním jednalo jako s Mesiášem, může budit dojem jisté nadřazenosti a autority. Ohnivý Drak směřuje k velikosti a dokáže pohnout světem. Je velmi mocný a pravděpodobně je to také nejsilnější znamení čínského zvěrokruhu.

Drak je v Číně považován za nejsilnější a nejmocnější zvíře zvěrokruhu a má v sobě neskutečně vitalitu, ušlechtilosti, sílu a energii. Člověk narozený ve znamení Draka může bývat výstřední, náladový nebo také velice náročný, nikdy však nemá nouzi o široký okruh obdivovatelů. Bývá hrdý a velice přímý. Ke svým ideálům dospívá velice brzy a na ostatní, stejně jako na sebe, klade vysoké požadavky.

Můžete proto mít sklon k opravdu velkým věcem, do kterých se budete navíc pouštět s nadšením. Vše pravděpodobně vidíte s velkým nadhledem a vidíte dál než ostatní. Díky tomu by pro Vás neměl být problém najít v každé situaci to nejefektivnější a nejrychlejší řešení. Drak na řádku intelektu je z hlediska inteligence asi nejvíc, co může být, je to představitel intelektu jako takového.

Máte zřejmě velké vize a plány, ale taky moc a sílu tyto plány naplnit. Měla byste mít velkou fantazii a spoustu originálních a kreativních nápadu a také vizi, jak s těmito nápady naložit, co vše bude potřeba udělat atd. Draky okolí často považuje za snílky či podivíny, protože ostatní nevidí tak daleko jako Drak a proto se jim občas můžou Drakovi řeči jevit jako nesmysl a hloupost. Můžete často mít silný pocit, že něco nějak je, aniž to třeba umíte ostatním nějak logicky vysvětlit nebo dokázat.

Měla byste mít před sebou vždy nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout, to Vás bude držet při životě (své cíle a sny si třeba i někam zaznamenávat, dělat si různé nástěnky snů atd.). Jste zřejmě velmi velkorysá, duchaplná a přirozeně inteligentní žena, která oplývá zdravím, silou a energií, a která se dobře a ráda učí. Neustálé sebevzdělávání by mělo být vaší celoživotní náplní, potřebujete se stále rozvíjet a pracovat na sobě. Drak potřebuje jít neustále dopředu, růst a sílit. Bude pro vás velmi důležité, abyste měla v životě konkrétní a jasný cíl nebo důležité poslání. Zahálka vám nebude svědčit.

Každá pozitivní energie má však také svoji negativní složku. U Draka to je neschopnost vnímat a řešit detaily. Detaily jsou pro Draka většinou nezajímavé. Můžete mít tendenci se jim vyhýbat, nebo je vůbec nevnímat. Proto třeba, když budete podepisovat důležité smlouvy atd., bude pro vás lepší, když to dáte přečíst třeba ještě někomu jinému. Další méně vítanou vlastností Draka mohou být jeho neomalenost a panovačnost, občas se můžete chovat drsně a nevybíravě a „chrlit oheň“, který spaluje vše okolo.

Jak se o Draka starat a co ho udělá šťastným?

Musí být velkorysý a měl by mít možnost nadhledu. Neměl by se moc zatěžovat detaily. Pro Draka je velmi důležité, aby měl v životě dostatečně ambiciózní cíl nebo osobité poslání. Prostě mu nesvědčí polehávání a nicnedělání. Vždy musí mít za co bojovat, čeho dosahovat nebo kam směřovat.

TYGR

Tygr symbolizuje moc a sílu, nezkrotné vášně, odvahu a troufalost. S Tygry lze vycházet pouze za předpokladu, pokud nás nezaskočí jejich nadměrná aktivita plynoucí z jejich dynamické osobnosti. V mládí mají Tygři obvykle sklon k bohémskému životu a někteří z toho nikdy nevyrostou. Impulzivnost a temperament lidí, kteří mají v astrotypu Tygra bývá velmi nakažlivý. Povahou bezstarostný, neklidný a také neukázněný Tygr se obvykle nedočkavě pouští do každé činnosti. Proto bývá často roztěkaný a podléhá ukvapeným rozhodnutím.

Pozor si Tygr musí dávat především na zbrklost, chaotičnost a impulzivní jednání. Ne vždy si situace rychlé a okamžité jednání žádá. Občas může takovým jednáním více věcí pokazit než získat. Na začátku každé aktivity by měl použít svou inteligenci a rozhodnout se, jak jednat.

Ve všech aktivitách by měl stát ideálně v čele, tam je jeho přirozené místo.  Tygr má velký potenciál dokázat velké věci a má také velkou schopnost hledat nové příležitosti. Je často odvážný a nebojí se nových a neznámých věcí a rád se do nich s nadšením vrhá. Nebojí se většinou ani podstoupit jistou dávku rizika a pouštět se i do riskantnějších akcí a díky tomu se může častěji dostávat do nesnází.

Měl by se spoléhat hlavně na svůj silný instinkt a nebát se dělat chyby. Je to takový hledač nových cest, příležitostí, nových způsobů, trhů, zákazníků, či systémů. Často má spoustu nových a neotřelých nápadů. Může to být až rebel či revolucionář, který pohrdá konvencemi a boří a mění pravidla či řády, které jsou již zastaralé nebo nefungují. Měl by se pouštět do velkých výzev a významných věcí a přinášet lidem nové objevy či poznání.

Jelikož máte Tygra na řádku komunikace, může být vaše komunikace opravdu celkem nepředvídatelná. Jednou tak a podruhé jinak. Jednou můžete být milá a podruhé uřvaná. A pro Vaše okolí může být těžké předvídat, jak zareagujete. Na stejnou věc můžete reagovat pokaždé jinak.

Tygři mají rádi určitý stupeň dobrodružství, ale rádi by ho měli pod kontrolou (můžete např. zkoušet ráda nové věci, cestovat, poznávat nové lidi, nebo se vydávat na místa, kde jste ještě nikdy nebyla atd.). Buďte hlavně sama sebou a neduste v sobě své emoce. Ne vždy budete „miláčkem“ svého okolí, protože Tygr umí i kousnout. Rozhodně se nenechte spoutat a přivázat na řetěz. Mohla byste ztratit svoji sílu, moc a převahu. Jen se někdy kroťte, abyste nechtěně někomu neublížila. Vnitřně můžete bývat občas rozervaná a nespokojená. Podstatou Tygrova života je změna, jak v zaměstnání, tak třeba i v ideálech atd.

Jak se můžete o Tygra starat a co ho udělá šťastným?

Musí mít schopnost prosadit se, nesmíme ho svazovat a usurpovat. Měl by mít pocit, že je vlastním pánem. Potřebuje ve svém životě alespoň jedno období, kdy jedná výhradně na základě svých pudů. Potřebuje vyjádřit sebe sama, najít svou identitu, zformovat si svou osobnost a otevřeně vyjádřit svůj názor.

KRYSA

Osoba, která má v astrotypu Krysu je velmi chytrá, šikovná, zábavná, tvořivá, pilná, zvědavá, intuitivní, vtipná a spořivá. Je to výborný vyjednávač, ale někdy taky pořádný skrblík. Má dobré pozorovací schopnosti a dokáže se velmi rychle chopit příležitosti. Krysa se velmi snadno přizpůsobuje prostředí, ve kterém se zrovna pohybuje. Je to zvíře obdarované velmi aktivní energií, kterou by měla využívat k činnosti a pohybu kupředu. Je pro Vás zřejmě důležitý takový ten pocit, že vše „jede a odsýpá“, že si daný úkol můžete odškrtnout a pokračovat dál.

U Krysy patří mezi její přednosti velká intuice a předvídavost. Má schopnost, že v každé situaci zvládne „ukecat“ téměř každéhom, dokáže se rychle zorientovat v situaci a uzavřít obchod anebo domluvit to, co je třeba domluvit. Říká se, že lidi, kteří mají v astrotypu Krysu je dobré poslat do situací, kde je potřeba jednat velice rychle a dojít rychle k nějakému závěru, jejich výhoda je v obratnosti, hbitosti, dobré přizpůsobivosti a rychlosti. Bývají to také velmi dobré obchodnice, které umí vnutit každému cokoliv, aniž by dotyčný danou věc vůbec potřeboval.

Umíte si zřejmě rychle sehnat informace, rychle je zpracovat a použít. Krysa je v práci s informacemi přímo mistr a je to její velká přednost. Bez informací byste neměla dělat téměř nic, dokonce se bez nich můžete cítit ztracená. Proto je důležité, abyste si vždy, než začnete něco dělat, sehnala o dané věci co nejvíce informací.

Pozor však na to, že nejde jen informace získat, ale také zpracovat podle toho, čeho chcete dosáhnout, a pak je také použít. Buď pro sebe, nebo je nějakým způsobem předat ostatním. Energie Krysy je hodně o činu. Proto byste neměla jen tak sedět v koutě a čekat, že se něco stane. Další silnou zbraní Krysy jsou velmi dobré komunikační schopnosti. Ke komunikaci právě používejte informace, které jste získala a zpracovala. Krysa bývá obratná v mnoha formách komunikace (mluvení, psaní – články, blogy, jednání, prezentace, videa, vystupování na veřejnosti atd.).

Kamenem úrazu u Krys bývá také přílišná ctižádost. Někdy můžete působit až zbrklým dojmem tím, že se snažíte udělat příliš mnoho a příliš rychle a tím pak zbytečně rozptylujete svou energii. Další významnou vlastností Krysy je manipulace. Někdy si ani nemusíte uvědomit, že třeba ostatními lidmi až manipulujete a oni najednou mohou zjišťovat, že se ocitli někde, kde si vůbec nepřáli být a nechali se vmanipulovat do něčeho, co s nimi vůbec nesouzní.

Jak se můžete o Krysu starat a co jí udělá šťastnou?

Nemoc je způsobena tím, když není plynutí, nesmí mít rozkouskovaný život. Život se má podobat klidně tekoucí řece nebo rychleji tekoucí bystřině. Důležité je, aby byla stále návaznost a cesta kupředu (přecházet od činnosti k činnosti). Krysa miluje, když může dělat činnost, která ji baví a ve které se uplatní její kreativita, a to od začátku až do konce. Pokud je mezi lidmi, kteří ji vnímají, berou a lichotí, je prostě ve svém živlu.

ČÍSLO MING KUA

Osobní ming kua (někde také ming gua) nebo osobní číslo člověka se počítá z roku našeho narození. Tato metoda vychází z tradičního čínského učení Feng Shui. Jedná se o osobní profil člověka, který nám ukáže, jak si máme nastavit jednotlivé oblasti svého života (vztahy, rodinu, kariéru, domov, okolí, přátele atd.) tak, aby nám to pomáhalo dosáhnout na naší životní cestě větší spokojenosti, štěstí, pocitů naplnění, rovnováhy a harmonie.

V rámci podrobného rozboru astrotypu uvádím alespoň základní informace o čísle ming kua a dále také pár informací, jaký vliv má toto číslo na oblast životní cesty a kariéry (viz dále níže).

Vaše číslo ming kua je 9 a náleží k elementu Oheň.

Číslo 9 reprezentují slova jako VNITŘNÍ NAPLNĚNÍ, SNY, VIZE, CÍLE, SLÁVA, SVĚTLO, OSVÍCENÍ.

Devítky bývají nápadité a kladou velký důraz na vnější zjev. Milují vše krásné a vkusné). Pro devítky je důležitá sláva, úspěch a vnitřní naplnění. Musejí si také ale hlídat, aby na slávě a úspěchu nezačali příliš ulpívat a dělat věci spíše pro své vnitřní naplnění. Jsou spontánní a jednají otevřeně. Bývají velice aktivní, stejně jako plápolající oheň. Aktivita je pro ně velmi důležitá. Velmi vhodná je aktivita spojená se zviditelněním se, většinou jim dělá dobře, pokud jsou ve společnosti a je na ně vidět. Oheň je energií tepla a světla a tato energie přitahuje ostatní lidi.

Pokud se devítky cítí nedoceněné, začnou být chladné, bezcitné a ješitné. Jsou otevřené novým věcem a rády se s novým seznamují. Dalo by se říci, že v tomto ohledu jsou zvídavé – nové, originální – musím to vidět, znát a mít.

Pokud je oheň poškozen, má v sobě Devítka málo radosti a entuziazmu. Oheň se musí každodenně udržovat malými radostmi, třeba jenom kytkou, zmrzlinou nebo i kafíčkem na zahradě. Pro Devítku platí víc jak pro kohokoliv jiného – radost si musíš udělat sám, nikdo jiný to za tebe neudělá.

Devítky také mívají zesílené duchovní cítění a vnímání. Tito lidé by v životě měli hodně využívat duchovní energie – pomáhá jim to také zklidnit jejich aktivní energie vedoucí k přepracování atd. Čím více jsou tito lidé vytíženi, tím lépe, pokud se zabývají také duchovní cestou.

Oheň, ke kterému číslo 9 patří, znamená také světlo. Devítky jsou tedy také jakýmisi nosiči světla a jejich úkol může být osvětlovat a ukazovat ostatním jejich cestu. Mohou to být lídři, kteří vedou ostatní k nějaké vizi. Ale jak jsem psala již výše, Devítky samotné by mělo být vidět (je to hodně i o vizuální energii) a proto je třeba dobré pokud se tito lidé zviditelňují třeba přednáškami či natáčením videí atd., kde prezentují sebe nebo svojí práci.

Může jim také vyhovovat práce spojená se zviditelněním se, ať už se jedná o práci v showbizu, reklamě, marketingu, umění, výstavy atd. Takové práce, kde se buď něco ukazuje, nebo práce, která potřebuje být vidět. Dobře se mohou uplatnit i v politice.

KARIÉRA, VNITŘNÍ NAPLNĚNÍ A ŽIVOTNÍ CESTA VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO ASTROTYPU A ČÍSLA MING KUA

Na životní cestě máte číslo 5. Číslo pět znamená vlastně JÁ, poznání sebe sama. Mělo by pro váš v životě být celkem důležité být hlavně sama sebou a jít svojí cestou. Dělat hlavně to, co odpovídá vašemu přirozenému talentu pravému JÁ. Při všem co budete dělat, by pro vás měla být vždy důležitá také radost, zápal, vášeň a vnitřní naplnění. Nenechat si do ničeho moc mluvit a nenechat se manipulovat. Jít za tím co chcete a aktivně konat. Nesedět a nečekat, že se něco stane. Jste to vy, kdo musí být aktivní.

Jste žena, kterou by v životě měla vést radost a osvícení a která by měla poslouchat a vnímat svoje pocity a intuici. Důležité pro vás bude vnitřní NAPLNĚNÍ, vše byste měla dělat hlavně proto, aby vás to naplňovalo. Nemusí se ale jednat jen o naplnění vaše, ale také naplnění lidí, pro které třeba svoji práci děláte. To co Vás nenaplňuje, není pro vás.

Svojí životní cestu si budete aktivovat hlavně sama svými vizemi (k tomu Vám mohou pomáhat třeba i různé nástěnky snů atd.). Důležité pro Vás bude vždy jasně vidět, kam jdete, měla byste intuitivně cítit, kam Vás to táhne a tam jít. Stejně tak můžete pomáhat i ostatním „osvětlovat jim cestu“. Vyjevovat jim třeba, co mají dělat a jak to mají dělat. Umožnovat jim jakési prozření.

V oblasti cílů, vizí a vnitřního naplnění máte číslo 4. Toto číslo reprezentují slova jako HOJNOST, PESTROST, ROZMANITOST, ZDRAVÍ (to přirozené), BOHATOST ŽIVOTA, VYMENZENÍ SE, ROZVOJ A EXPANZE, SCHOPNOST VYUŽÍVAT PŘÍLEŽIOSTI.

Jedním z Vašich cílů by měl být bohatý a rozmanitý život, ale také váš neustálý rozvoj a růst. Ale také třeba rozvoj a růst ostatních lidí. Může Vám dělat dobře pomáhat ostatním s jejich růstem a rozvojem. V životě byste toho měla hodně prožít a neměla byste se nějak dlouhodobě nudit. Musíte se ale vymezit a umět si vybírat, nechtít dělat všechno (k čemuž můžete mít sklony). Než se do čehokoliv pustíte, musíte si to dobře promyslet (ne vše co vás nadchne je váš cíl). Nerozhodovat se jen dle nadšení, ale realisticky. Když to přeženete s cíli (tedy s rozmanitostí) tak vás to bude zbytečně vyčerpávat, rozptýlíte tím jen svoji pozornost a ve finále stejně neuděláte nic pořádně. 

I při vaší práci pro vás bude důležitý pocit volnosti a svobody, možnost dělat si věci po svém a také nepracovat pod tlakem. Říkat vám, co máte dělat, jak to máte dělat a hlavně, kdy to máte dělat, se zřejmě nevyplácí. Může vás bavit spíše práce s celkem než s nějakými malými detaily, práce kde budete mít více volnosti a svobody, práce kde to spíše běží a „odsýpá“, práce s lidmi, při které se také budete moct zviditelnit, a lidé budou oceňovat, co umíte. Vhodnější jsou pro vás spíše vedoucí a samostatné pozice či samostatné práce, kde můžete prosadit sama sebe. Potřebujete být svým vlastním pánem.

A jaká práce je vhodná pro zvířata/znamení, která v astrotypu máte?

Drak – Díky svým přirozeným vůdčím schopnostem a ctižádostivosti může nalézt uplatnění v mnoha oborech. Je vlastně jedno v jakém oboru dělá, jeho úkol je lidi inspirovat či vést a zlepšovat či rozvíjet nějakým způsobem kvalitu jejich životů. Může z něj být i stratég, který říká, CO se bude dělat, vymýšlet věci. Drak má často mimořádné vlohy pro podnikání, řešení náročných úkolů a zvládání obtížných cílů. Uplatnit se také může například v oborech souvisejících s přírodou, cestováním, uměním nebo sportem.

Tygr – Tygr se může uplatnit téměř v každém oboru. Často pracuje s velkým nasazením a může se sebe neustále chrlit nějaké nápady. Díky svým vrozeným vůdčím schopnostem může najít dobré uplatnění na vedoucích postech. Může být v čele nějakého týmu, skupiny, oddělení či firmy. Může být výzkumník, cestovatel, obchodník, politik, kreativní pracovník nebo taky umělec. V práci je pro něj důležitá svoboda, individuální přístup a pocit, že je svým pánem.

Krysa – Krysa má výborné komunikační schopnosti (v různých formách, jako např. mluvení, psaní, videa, texty, blog, články atd.). Uplatnit se může také v kreativní oblasti či umění, jako je třeba hudba nebo kreslení. Uplatnění může nalézt také v oborech, kde se pracuje s informacemi. Jako třeba media, internet, zpravodajství, PR, novinařina, tiskový mluvčí, obchod a prodej, finanční či bankovní sektor, různé průzkumy atd.

INFORMACE O NADCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH ŽIVOTA

Zde je vždy důležité si uvědomit, že element, který obecně vládne danému období, je vždy silnější než element, který na dané období máme v astrotypu. Také věk, kdy se člověk nachází v daném období je jen přibližný a bývá to individuální. Zvířata a prvky, které máme v astrotypu na nás působí pořád, ale může se stát, že v dané životní etapě, kde se člověk nachází na něj zvíře a prvek, které tu má působí o něco více a „hlásí se o slovo“.

 Období zralosti (4. Řádek v astrotypu – cca 30 – 50. rok života) Toto období je obecně v elementu Země a je spojeno se zapojením se do většího celku, uvědomění si sounáležitosti a sepětí s okolím, zakládání rodiny. Období, když už tu nejsme sami pro sebe, ale více pro druhé. Už to není o JÁ, ale začíná to být spíše o MY. Období empatie, zodpovědnosti, reality, jedeme naplno. V tomto období by také mělo dojít k naplnění života a dosažení uznání (měly by se nám „urodit“ naše sny).

Vy máte na toto období v astrotypu také element Dřevo, což se může projevovat tak, že se svému okolí budete jevit jako nezralá a ztřeštěná, jako dítě v dospělosti (pořád si můžete ráda hrát a blbnout a někdy můžete mít tendence se vyhýbat zodpovědnosti).  Zřejmě budete také vypadat mladší, než ve skutečnosti jste. Velmi důležité pro vás bude dávat tuto agresivní energii mládí ven a nedusit v sobě emoce, jinak vás to může ničit zevnitř. Měla byste také trávit také hodně času v přírodě a u vody.

Období stárnutí (5. řádek v astrotypu – cca 50. – 65. Rok života) obecně náleží k elementu Kov – pravidla, řády…Ve stárnutí dochází k uvědomění si, co se nám v životě podařilo dosáhnout, – inventura našeho života, jak dál. Na konci tohoto období by mělo dojít k „odevzdání“ movitého majetku (nebo spíše zodpovědnosti za tento hmotný majetek), vedení firem, světské slávy atd. Měli bychom se prostě stáhnout do pozadí. Bohužel většina lidí toto dnes neumí a snaží se být stále na výsluní. Jejich tělo však na to již nemá energii a většinou tak potom dochází k jejímu rychlému vyčerpání (infarkty, mrtvice apod.).

Vy máte na toto období v astrotypu element Dřevo, díky tomu se můžete v tomto období Kovu cítit, jako že jste sevřená, že se dusíte, můžete mít pocit nutnosti vše změnit. Pak ale může začít docházet k rozchodům, opouštění rodin či zaměstnání. Může se také stát, že člověk má tendenci začínat nový život a opouštět ten starý. Odchod do důchodu si může spojit s novým stylem života. Bojují zde dva protichůdné elementy Kov a Dřevo. Je to období Kovu – pravidel a řádu. Dřevo je naopak kreativita, nespoutanost, chaos a volnost. Je důležité si v rámci pravidel občas dopřát něco „neobvyklého“ a nechat průchod plánům a emocím. Určitě byste se také neměla v tomto období nudit a žít „ušlápnutý“ a stereotypní život, to by vás mohlo hodně ubíjet a vyčerpávat.

Období stáří (6. řádek v astrotypu – od cca 65. roku života) je obecně čas na zpracování všeho, co jsme v životě dostali, získali, přijali. Je to období odevzdání naší moudrosti, zkušeností. Velmi dobré je v tomto období mít možnost starat se o vnoučky (prarodiče = voda a vnoučci = dřevo, dle vzájemného působení cyklu pěti prvků Voda rodí Dřevo a prarodiče tím vlastně podporují malé děti energií, kterou jejich rodiče nemají). V tomto období může Voda přinést bud velkou moudrost nebo také velký strach, je tedy nutné si stále opatřovat všechny potřebné informace. A také si do života zavést nějaký řád – pravidelné činnosti, pravidla chování atd. Tomuto období obecně vládne element Voda.

V astrotypu máte na toto období element Dřevo. Ve stáří byste měla být celkem hravý člověk a mít stále dobrou náladu = veselé/dětské stáří (ideální prarodič). Bude pro vás důležité zachovat si i v tomto období aktivity, hravost, cíle, vize, dobrou náladu – nežít nudným životem, který by ostatně nevyhovoval ani Drakovi, který na Vás bude v tomto období více působit. Můžete proto ráda více cestovat, poznávat nová místa a nové lidi, být stále kreativní, vzdělávat se, rozvíjet a pracovat na sobě. Dřevo je také dětská energie a proto vám může v tomto období dělat dobře přítomnost dětí (vnoučat).

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Z energetického hlediska patříte,  spíše k aktivnímu typu člověka. Je důležité, abyste tuto energii v životě co nejvíce využívala. Měla byste tedy být spíše aktivní jak psychicky, tak fyzicky a více využívat i své pocity, intuici a emoce. Nemusíte o věcech příliš dlouho přemýšlet a mít předem vždy vše dokonale připravené a naplánované. Bude pro Vás vždy důležité udělat aspoň první krok a ostatní věci třeba řešit a ladit „cestou“.

Měla byste být, žena, která oplývá silou, zdravím a energií. Žena přirozeně inteligentní a velkorysá, s velkým nadhledem a předvídavostí a také schopností vidět dál než ostatní. Žena s velkou intuicí a schopností ovlivnit, motivovat a inspirovat druhé. Žena, která ráda mluví a sbírá informace. Učte se vnímat, poslouchat a rozvíjet svoji intuici. Vždy Vám pak ukáže správný směr. A nebojte se dělat chyby, máte dost síly na to, abyste je napravila nebo začala znovu. 

Neměla byste sedět jen zavřená doma a čekat, že se něco stane. Vaše síla je v aktivitě. Muže vás to pořád nutit něco dělat, což může být na druhou stranu také celkem vyčerpávající. Pokud se do něčeho pustíte, tak to opravdu dělat a věnovat tomu energii. Měla byste být také duchaplná, optimistická, spontánní, impulzivní, zvídavá, předvídavá, vzdělaná, pohotová, sečtělá, zábavná, kreativní, originální a mnohostranně talentovaná žena.  Můžete být taková bojovnice za pravdu a zastánce těch slabších. Možná občas až rebelka, která pohrdá konvencemi a boří zažité stereotypy a mění nefunkční systémy a pravidla.

Nedílnou součástí Vašeho života by měl být také sport a různá fyzická a duševní cvičení. Na druhou stranu, ale také nesmíte zapomínat odpočívat, i když ve Vašem případě může být ten odpočinek klidně aktivní (procházky, pobyt v přírodě atd.). Máte opravdu hodně silnou aktivní energie. Jangová energie je také hodně mužská energie. Díky tomu na své okolí můžete působit také velmi nezávisle, samostatně a soběstačně, což se třeba nemusí líbit některým mužům, kteří tak můžou mít pocit, že je vlastně vůbec nepotřebujete.

Jste člověk, který potřebuje rozmanitý a aktivní život, jít neustále a plynule dopředu. Zahálka, nuda a stereotyp Vám nebudou svědčit. V životě byste vždy měla mít před sebou nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout, nějakou vizi, to vás bude držet při životě. Také byste se měla neustále vzdělávat, růst, rozvíjet svoje schopnosti a někam se posouvat. Měla byste mít vždy něco, za co můžete bojovat. Bez cílů a vizi budete jako lokomotiva bez paliva.

Ze své přirozenosti jste spíše individualistka, která si ráda dělá věci po svém a nerada se přizpůsobuje. Můžete mít až extrémní touhu po svobodě a nezávislosti. Bude pro Vás také velmi důležité být sama sebou a mít jakýsi pocit volnosti, osobní svobody a nezávislosti. Pocit, že stojíte na vlastních nohách. Neměla dělat věci jen proto, že vám někdo řekl, že je máte dělat, nebo že se to od vás očekává, proto, že se chcete někomu zalíbit, vyhovět mu atd. Měla byste vždy cítit, že vás to bude vnitřně naplňovat a přinášet radost. Nenechávejte se svazovat příliš těsnými pravidly, příkazy a limity. Zřejmě nemáte ráda ten pocit, když něco musíte.

Měla byste si také kolem sebe vytvořit prostředí, které vám umožní rozvoj a růst a také vyjádření kreativní stránky vaší osobnosti. Ať už se jedná o prostředí vašeho bytu či domu, vaší práce, lidí, které kolem sebe máte nebo o vašeho partnera. Měla byste mít kolem sebe také lidi, kteří Vás nebudou brzdit, omezovat či stahovat zpátky, ale kteří Vám budou Váš růst umožňovat a podporovat Vás v něm. Například i byt nebo dům, ve kterém bydlíte, by měl být spíše světlý, pocitově prostorný, vzdušný, lehce průchozí (žádné překážky, o které budete stále zakopávat atd.) a s dobrým výhledem (někam do krajiny, do větší dálky), což bude dobré pro Draka a bude to i ve Vás podporovat Váš nadhled a schopnost vizí a pohledu do budoucnosti. Můžete mít také potřebu častěji větrat.

Velmi důležitá pro Vás bude také radost a takové to těšení se. Vlastně byste se měla pořád na něco těšit a rozhodně byste se neměla nudit, potřebujete zřejmě stále nějaké nové impulzy a výzvy. Jakmile se z něčeho stane rutina, zřejmě Vás to brzo přestává bavit. Měla byste před sebou stále mít nějaké vize a cíle, vědět kam chcete v životě směřovat. Naučte se užívat si i malé každodenní radosti a také dělat věci spíše pro radost a vnitřní naplnění. Neupínat se na úspěch, výsledky a slávu. Užívat si spíše tu cestu, která k cíli vede a radovat se i z malých pokroků a úspěchů.

Měla byste být i více hravá, spontánní, veselá. K vašemu životu by měla neoddělitelně patřit i zábava, společnost přátel, humor, cestování, poznávání nových míst a nových lidí. Snažit se spíš o takovou odlehčenost, hravost a životní nadhled. S tou rozmanitostí to zase ale nesmíte přehnat. Bude pro Vás také důležité naučit se pracovat s vymezením a omezením. Nemít toho zase tolik, aby Vás to pak spíše neomezilo a příliš netříštilo vaši pozornost.

Neměla byste se zbytečně moc zdržovat a zabývat detaily, protože ty Vás mohou spíše zdržovat a unavovat. Váš život by měl být fontánou čerstvé a nové energie, rozmanitosti a růstu. Každopádně byste svou energii měla věnovat spíše větším věcem a směřovat k větším cílům. Nezabývat se věcmi příliš malými, uzavřenými a limitujícími. To by vás pak dlouhodobě nemuselo naplňovat.

K životu potřebujete také dostatek prostoru, pohyb a přírodu, která vás bude nabíjet. Nejvíc zřejmě milujete, když se můžete dívat na svět z výšky, takový ten rozhled do krajiny. Procházky, turistika, vrcholy, hory, to by pro vás mohla být ta pravá relaxace. Snažte se trávit, co nejvíce času v přírodě a zeleni. Do rovnováhy a harmonie Vás také může vracet práce s duchovní energií či nějaké cvičení pro posílení harmonie a rovnováhy těla a duše (jóga, čchi kung atd.)

Pokud u Vás převládnou vaše slabší stránky a méně vítané vlastnosti, můžete bývat celkem vzpurná, umíněná, tvrdohlavá, paličatá, útočná a také panovačná. Můžete mít až takový ten pocit nadřazenosti a pocit, že jste něco víc než ostatní. Hlídejte si přehánění vaší vlastní důležitosti. Dále také určitá agresivita, bojovnost a útočnost, zvláště pokud se budete cítit zahnaná do kouta a nebudete vědět kudy kam. Pokud se opravdu rozzlobíte a naštvete, můžete být i nelítostná a krutá.

Dále se u vás může objevit také přehnaná zbrklost, roztěkanost a impulzivní jednání. Zřejmě si také neberete moc servítky a občas také můžete říkat věci natvrdo a napřímo, tak jak jsou a Vaše netaktní poznámky mohou někoho i ranit. Někdy také můžete mít tendence vést spíše monology než dialogy a nevnímat příliš potřeby a názory ostatních. Měla byste v sobě pěstovat také vlastnosti dobrého posluchače a neprosazovat svoje názory a potřeby až moc velkou a razantní silou a na úkor ostatních.

Dále také určitá lehkověrnost a také naivita a nepozornost k detailům. Máte opravdu silného Draka, který rád lítá hodně vysoko a jelikož nemáte v astrotypu energii Země, které by ho držela při zemi, můžete mít občas až takové „úlety“, žít s hlavou v oblacích a ve snech :-). Proto si možná budete občas muset více hlídat, že stále vnímáte fakta a objektivní realitu.